Wat laat die Here Glimlag?

Sy Plan

‘n Man besluit om vir die petroljoggies by die Shell vulstasie, waar hy gewoonlik petrol ingooi, die volgende vraag te vra: Wat is die doel van die lewe?


Hier volg die antwoorde wat hy ontvang het:

Jammer ek is nog nuut hier…

Ek onthou niks in ons opleiding oor dit  nie…

Ek gaan nie eintlik kerk toe nie.

As jy die doel van die lewe soek, gaan jy dit verseker nie by die naaste petrolstasie kry nie.


Sonder ‘n doel om voor te leef, het ons geen woema vir ons toekoms nie.


Daar is net twee plekke waar jy hierdie antwoord kan opspoor: By jou Skepper of in Sy handleiding…


As ons nie verstaan dat ons deúr die Here, vír die Here gemaak is nie, sal die lewe nooit vir ons sin maak nie.


Open 4:11 “Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep het; deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. (Die Here het ń plan met alles wat Hy geskep het)”


In hierdie versie lê ons ware skeppingsdoel opgesluit. Ons bestaan vir Hom! Ons is geskep vir Sy voordeel, vreugde en verheerliking.
Wanneer ‘n mens werklik hierdie gedagte huis toe neem, sal jy nooit weer stoei met die gevoel dat jou bestaan nietig en onbelangrik is nie. Niemand sal jou ooit weer klein en onbenullig kan laat voel nie.


Ons funksie is die bewys van ons waarde: Ons is vir die Koning geskep!


Hoe belangrik is ons vir Hom? Só belangrik dat Hy ons vir ewig by Hom wil hê. Ons laat Sy hart klop, op ‘n manier waarop niks anders wat al ooit geskep was, dit kon laat klop nie.


Dit is waarom die intense begeerte om te aanbid, in ons “sagteware” ingeweef is. Ons sal altyd óf die Here, óf een of ander substituut aanbid, selfs onsself.


Joh 4:23 Maar daar kom ‘n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen.


Hoe belangrik is dit vir die Here om aanbid te word?
Luk 19:39 ‘n Paar Fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: “Meneer, maak stil u volgelinge!”
Luk 19:40 Maar Hy antwoord: “Ek sê vir julle: As hulle stilbly, sal die klippe uitroep.”


Ek hoor nou die dag, by die kerk, iemand wat sê: Vandag se aanbidding het so baie vir my beteken…

Toe ek hieroor nagedink het, het ek besef dat aanbidding nie tot ons voordeel is nie, maar tot Sy voordeel.

Daar is twee woorde wat ons kan gebruik as die “termometer” van ons aanbidding. Dit is passie en toewyding.
Passie beteken die gewilligheid om te pyn.
Toewyding beteken die prys wat ons bereid is om te betaal vir pyn. 


Jes 29:13 Die Here het gesê: Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van My af, hulle dien My soos mense dit wil hê, nie soos Ek wil nie.


Jy het reg geraai. Aanbidding is nie deel van ons lewe nie, dit is ons lewe!  Het jy geweet Aanbidding is nie met musiek nie…


1 Kor 10:31 Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.


Maartin Luther het eendag gesê: “Ons kan selfs koeie melk tot eer van die Here!”


Kol 3:23 Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie.


Paulus vat aanbidding nog ‘n stappie verder wanneer hy sê:
Rom 12:1 En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers… Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.


Wanneer word werk aanbidding? Wanneer ons die werk van ons hande aan die Here toewy en dit doen met die bewustheid van Sy teenwoordigheid terwyl ons werk.


Sy glimlag

Om die Here te laat glimlag, is die doel van jou lewe. In Noag se tyd het die hele samelewing moreel bankrot geraak. Elkeen het net vir sy plesier geleef en gestreef. Die effek wat dit op die Here gehad het, was dat Hy beplan het om hulle almal van die aarde af te verdelg, maar daar was een man wat die Here laat glimlag het.

Daar was vyf dinge in sy lewe wat ‘n glimlag op die Here se gesig gebring het.
Noag het die Here lief gehad, selfs toe niemand Hom lief gehad het nie.


Gen 6:9 Hier volg die verhaal van Noag. Noag was ‘n regverdige man. Onder sy tydgenote was hy onberispelik en hy het naby God geleef.


In Hebreeus beteken die woordjie “naby”: teenaan. Ons nabyheid is vir die Here verskriklik belangrik.


Hos 6:6 want Ek verwag liefde eerder as offers, toewyding aan My eerder as brandoffers.


Die Here glimlag wanneer ons ten volle op Hom vertrou.


Heb 11:7 Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red.


Dink daaraan, Noag het nog nooit reën gesien nie. Hy moes ‘n skip wat hy nog nooit gesien het nie op droë grond bou en hy moes dit vir honderd en twintig jaar lank doen. Die enigste woord waaraan ek kan dink, om Noag se optrede te verklaar, is die woord “vertroue”.


Die Here glimlag oor volledige gehoorsaamheid.
Hoofstuk 6 sluit af met die volgende vers:


Gen 6:22 Noag het alles gedoen presies soos God hom beveel het.


Die Engelse het ‘n gesegde: “The devil is in the details”, maar ek is seker Noag het gesê: Die Koning is in die klein dingetjies.


Is dit nie waar, dat ons aan die details kan sien watter deel van iemand se hart in ‘n saak is? Dit is net wanneer ons met ons hele hart in ‘n saak is, wat ons selfs in die kleinste dingetjies gehoorsaam kan wees.

Die Here glimlag oor dankbare harte.
Wat was die eerste ding wat Noag gedoen het, toe sy voete na die vloed grond gevat het?


Gen 8:20 Toe het Noag ‘n altaar vir die Here gebou en van al die rein vee en die rein voëls gevat en brandoffers op die altaar gebring.


Sy dankbaarheid was gebou op dapper geloof en gehoorsaamheid, wat resultate opgelewer het. Daar is geen emosie soos dié van dankbaarheid, na ‘n groot oorwinning.


Die Here glimlag wanneer ons, ons talente aanwend.
Toe Noag moes uitvind hoe op aarde hy ‘n skip moes bou, wat hy nog nooit gesien het en wat op baie water moes vaar, wat hy ook nie geken het nie, was dit geen onbenulligheid nie. Ek sien al hoe hy die hamer woedend neergooi, nadat hy vir die soveelste keer sy vinger raak geslaan het. Ek is dat Noag nie baie geestelik gevoel het, toe hy so moes swoeg en sweet met hierdie nuwe visie en opdrag. Tog was dit die mees geestelike ding wat hy ooit aangepak het.
Daar is een ding waaroor ons nie die vryheid het, om met ons Skepper te argumenteer. Dit is die talente wat Hy vir ons gegee het.


Jes 45:9 Ellende wag vir hom wat die Een verwyt wat hom gevorm het, ‘n potskerf tussen potskerwe van klei. Durf die klei vir die een wat dit vorm, sê: “Wat maak jy?” Durf wat jy gemaak het, van jou sê: “Hy kan nie sy hande gebruik nie!”


My Doel

In vandag se kultuur bestaan die woorde opgee, oorgee en ingee nie meer nie. As om te wen dan alles is, is oorgee amper ondenkbaar. Ons praat veel eerder oor wen, sukses, of oorwin, as oor woorde soos onderwerp of oorgee.
Om oor te gee is egter die hart van aanbidding. Dit is ons natuurlike reaksie teenoor die Here se liefde en genade. Dit is teen hierdie agtergrond wat Paulus sê:


Rom 12:1 En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.

Ware aanbidding, of ‘n leefstyl van aanbidding, gebeur wanneer ons, onsself geheel en al volkome aan die Here oorgee…

Similar Posts