Blou bloed

Net soos die konings van ouds, is jou storie ook nog besig om geskryf te word. Ja, jou beste dae kom nog! Dinge kan in ‘n oogwink verander. Vloeke wat al vir generasies saam met jou en jou familie kom, kan vandag gebreek word. Ons verhaal begin vandag met ‘n klip wat sing uit Koning Dawid se slingervel. Met ‘n dowwe slag tref dit Goliat teen die voorkop en die verskrikking wat vir so lank oor Israel geheers het, verdwyn in een oomblik.

Het jy ook al gewens dat al jou probleme net in ‘n oogwink kan verdwyn?

1Sam 17:50 Met die slingervel en klip was Dawid sterker as die Filistyn en het hy hom verslaan en doodgemaak. Dawid het nie eens ‘n swaard by hom gehad nie!

Ek hou van die woorde: Sterker as die Filistyn, in hierdie vers. Daar was iets in die bloed wat deur Dawid se are gevloei het, wat hom net eenvoudig vinniger, sterker en beter as sy vyande gemaak het. Jy jy het reg geraai, dit was blou bloed. Die bloed van ‘n koning het deur sy are gevloei. Dawid was egter nie net ‘n koning nie, hy was ‘n kampioen koning. ‘n Koning wat verstaan het wat die Here in Genesis bedoel het, toe Hy gesê dat die mens oor die skepping moet heers.

Hoe dink ‘n kampioen?

‘n Kampioen het die vermoë om in sy gemoed van die wenstreep af terug te werk na waar hy nou is. Hy verstaan oorsaak en gevolg op so ‘n manier dat hy die proses kan sien, wat hom eerste by die wenstreep gaan bring.

Wat is sy geheim?

Hy moet die einde deur oë van geloof kan sien…

Hy moet die wen kan proe… Sy mond moet water vir die smaak van oorwinning…

Hy moet die begin en die einde met mekaar kan vergelyk en die koste bereken om te kan wen…

Vir kampioene is die oorwinning aan die einde ‘n groter realiteit as die pyn van waar hulle nou is…

Hy moet die proses verstaan wat hom van sy huidige toestand tot die oorwinning gaan neem.

Daar staan iets tussen hom en Goliat

Teen die tyd weet ons al dat Dawid anders was as baie van die konings wat voor of na hom sou kom, maar wat was dit wat daardie unieke gees van oorwinning in hom wakker gehou het? Kom ons kyk ‘n bietjie:

1Sam 17:22 Dawid het die pak wat hy gedra het, onder die sorg gelaat van die man wat die goed oppas, en na die linies toe gehardloop.

Hierdie jong seun doen iets wat min groot manne van sy tyd gedoen het. Terwyl die meeste op ‘n veilige afstand laer opslaan, hardloop hy na die gevegsfront!

Jy sien, hy posisioneer homself om die geleentheid om te kan wen, raak te sien. Hy was baie dapper, maar het ook geweet dat die beste posisie ook gewoonlik die grootste risiko dra.

Toe die duiwel sy dapperheid sien, plaas hy iets direk in die pad tussen Dawid en Goliat. Die vyand sal altyd ‘n ander vyand voor jou neersit, om jou aandag van die ware geveg te probeer aftrek.

Hoe probeer hy Dawid se fokus steel?

Aanstoot

Aanstoot maak dat mense die verkeerde gevegte veg. Dit maak dat jy tydelike gevegte veg en langtermyn oorwinnings prysgee!

Aanstoot beroof ons van die sleutels wat ons toekoms moet oopsluit. Wat is daardie sleutels? Jou perspektief!

Wat was die kampioen koning se perspektief?

Die volk het gesê dat Goliat te groot is om dood te maak, maar Dawid sê hy is te groot om te mis.

Omdat Dawid nie aanstoot geneem het nie, kon hy sien wat die ware stryd was. Die ware stryd het nie oor Goliat gegaan nie, maar oor die volk se geloof. Dawid het geweet dat dit as voornemende koning, sy rol was om sy volk se geloofsoog te herstel.

Wat sit die duiwel reg voor Dawid neer?

Sy eie broer, Eliab…

Vroeër toe Samuel gestuur was om Israel se nuwe koning te salf, wou hy eers vir Eliab wat groot en sterk was, salf… Hy het sy hoogte gesien en hom met Saul, wat kop en skouers bo die volk uit gestaan het, vergelyk.

Baie mense probeer om die stem van die Here te hoor, deur vergelykings te tref, maar die Here wil ‘n nuwe ding doen.

Samuel kyk na die hoogte van die man wat voor hom staan, maar die Here kyk na die hart…

1Sam 17:28 Dawid se oudste broer Eliab het gehoor wat hy met die manskappe praat en Eliab het hom vir Dawid vererg en gesê: “Waarom het jy hierheen gekom en aan wie het jy daardie klompie kleinvee in die droë veld afgegee? Ek ken jou vermetelheid en kwaadwilligheid. Het jy net hierheen gekom om na die geveg te kyk?”

Die duiwel wou Dawid so ver kry om met sy eie broer swaarde te kruis. Hy wou hom kry om juis die een wat hy moes beskerm, aan te val. Hy wil jou en my ook oortuig om te baklei teen dit waarvoor ons moet veg…

Wanneer dit gebeur, verloor ons ons vermoë om die wêreld te verander omdat ons te besig raak om onsself te verdedig. Op daardie oomblik maak ons die skuif van kampioene na slagoffers.

Op die ou end kom ons nie eers by Goliat uit nie! Dit is dié wie se Goliats nooit uitgedaag word nie.

Hoe weet ek, ek veg vir oorlewing?

Dit is eerstens wanneer ek nog besig is om mense om my te blameer.

Ek baklei met mense en dinge rondom my, in plaas van om dinge van binne te hanteer.

Ek beheer ander, in plaas van om in beheer van myself te kom.

Op watter punt draai Israel se hele geskiedenis?

1Sam 17:30 Dawid het van hom af weggedraai…

Toe Dawid homself van Eliab af wegdraai, posisioneer hy homself om Goliat te oorwin en op daardie oomblik verander Israel se geskiedenis.

Wat het gebeur toe Hy wegdraai?

1Sam 17:31 Die woorde wat Dawid gesê het, het rugbaar geword.

Dawid se invloed vermeerder.

1Sam 17:32 “‘n Mens moenie oor hóm moedeloos word nie,” sê Dawid toe vir Saul.

Dawid het hoop gehad en hoop gegee.

1Sam 17:32 “Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg.”

Hy het sy dapperheid ontdek.

1Sam 17:34 Toe sê Dawid vir Saul: “As ek die kleinvee vir my pa oppas, en daar kom ‘n leeu of ‘n beer…

Hy onthou weer die oorwinnings van sy jeug.

1Sam 17:37 Verder het Dawid gesê: … Hý sal my red uit die mag van hierdie Filistyn.”

Sy geloof word herstel.

Wie sit die duiwel tweedens voor Dawid neer?

1Sam 17:33 Maar Saul sê vir Dawid: “Jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is jonk en hy ‘n vegter van kindsbeen af.”

Die stem van oorlewing is die stem van gebrek en tekort en die duiwel gebruik gesagsfigure uit ons verlede, om dit in ons gemoed te plant.

Wie is die Here in die oë van Israel se voorvaders?

Eks 3:13  Daarna sê Moses vir God: “Sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle: ‘Die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur,’ en hulle vra vir my: ‘Wat is sy Naam?’ wat moet ek dan vir hulle sê?” 

Weens die onderdrukking kon die voorvaders nie eers meer die ware karakter van die Here onthou nie!

Wie onthou jy?

Eks 3:14 Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur.”

Is Hy nog vir jou: Ek is? Jy dra Sy naam: Kan jy ook sê: Ek is. Of sê jy: Ek is maar net…?

Wat was die grootste ding wat Dawid daardie dag gedoen het?

Hy het die Here teruggebring na die vallei…

Goliat is net groot as God nie daar is nie!

Watter kleur is jou bloed?

Jou bloed is blou. Jy het die bloed van ‘n koning. Bring Sy teenwoordigheid terug in jou vallei.

Moenie jou tyd op aanstoot neem mors nie. Leer om die wenpaal proses te verstaan en om dit te werk.

Similar Posts