Hoe volg ek die Here as Sy spore dof geraak het?

Inleiding:

Ek bestel noudiedag ‘n cappuchino en die barista wat aan diens was, was een van daardie kunstiges wat jou glimlaggend dophou, om te kyk of die oulike prentjie wat hulle in die skuim gemaak het, jou dag opvrolik.

As julle die notas oopgemaak het, kan julle ook die oulike voetspore waardeer, wat sy gemaak het en verseker hét dit my dag opgevrolik, want daar is toe sommer ‘n preek uit dit gebore.

Dit het my laat dink aan iets wat Asaf in Psalm 77 gesê het:

Psalm 77: 20 (NV) U het deur die see gekom, u weg deur magtige waters gebaan. Niemand het u spoor gesien nie. (Ou Vertaling: U weg was in die see en U paaie in groot waters en U spore was nie te beken.)

Wie was Asaf en wat was die agtergrond van hierdie psalm?

Asaf was in Koning Dawid se tyd die hoof musiekleier (1 Kron.16:5) wat gesing en met die simbale musiek gemaak het. Dit was ook ‘n belangrike deel van sy werk om die ondersangers en die volk te leer om altyd, veral in moelike tye op die Here te fokus, deur lofprysing en danksegging.

Maar toe gebeur die ondenkbare… In die hitte van die stryd verloor die sanger sy lied en hy vergeet heeltemal om te “practice” wat hy “gepreach” het en stadig maar seker word hy al hoe dieper afgetrek in ‘n maalkolk van vrees, wanhoop oor die toekoms en selfs verwyte teenoor die Here.


Die hoofdoel van hierdie psalm is om vir ons te wys hoé die Heilige Gees vir Asaf gehelp het om weer op die Here se spoor te kom, nadat hy dit byster geraak het.

Hoe het Asaf op sy omstandighede gereageer?

Psalm 77:
4: As ek aan God dink, moet ek steun; peins ek dan versmag my gees.
5: U hou my ooglede oop; ek is onrustig en kan nie spreek nie.
6: Ek dink oor die dae van die voortyd, oor die ou, ou jare.

Asaf het begin toegee aan negatiewe gedagtes oor die Here en die effek wat dit op hom gehad het, was dat hy gevoel het asof iemand ‘n las op hom gelaai het, wat heeltemal te swaar was vir hom om te dra. (Dit is mos hoekom ‘n mens steun – jy dra iets wat te swaar is vir jou.)

Dit het hom nagte lank wakker gehou, want hy so onrustig dat al sy woorde van lofprysing en danksegging uit sy gedagtes uit weggeraak het, soos water uit ‘n stukkende emmer.

In hierdie toestand van emosionele onstuimigheid het Asaf die Here se spoor nog verder byster geraak, toe hy vergelykings begin tref tussen sy situasie en dié van Israel in daardie tye toe die Here hulle so kragtig uit hulle benoudhede verlos het.

Juis omdat Asaf se gedagtes lokaas vir die satan geword het, het dit hom nog verder van die Here se spoor laat afdwaal en hom versoek om vrae te begin vra soos:

Psalm 77:
8: Sal die Here vir altyd verstoot en verder nie meer goedgunstig wees nie?
9 Hou Sy goedertierenheid vir altyd op? Is dit met die belofte gedaan van geslag tot geslag?
10 Het God vergeet om genadig te wees? Of het Hy in Sy toorn Sy barmhartighede toegesluit?

As die satan jou wil versoek om die Here se spoor byster te raak, gebruik hy oor en oor die dieselfde taktiek, want hy weet hoe goed dit werk as hy jou in sy valstrik wil lei.

Toe Asaf die Here se spoor verloor het was sy grootste behoefte dat die Heilige Gees vir Hom moes wys hoe om dit weer te vind:

Psalm 77:11: Toe het ek gesê: Dit is my grootste bekommernis (infirmity: weak, sick, afflicted, grieved) dat die regterhand van die Allerhoogste verander! (of: Dit is wat my geestelik swak maak!)

Ahhh, uiteindelik het die “penny gedrop” en vir die eerste keer begin Asaf om te verstaan hoé hy die Here se spoor byster geraak het.

Dit was omdat hy begin saamstem het met sy gedagtes, dat Vader God nou onbetrokke en onwillig is om Sy kinders met ‘n sterk hand te verlos uit hul benoudhede.

Toe Asaf besef dat dit al hierdie negatiewe gedagtes is wat hom geestelik swak maak, kon hy vir die eerste keer die reddingsboei raaksien, wat die Heilige Gees vir hom uitgegooi het, om hom uit die maalkolk van vrees, woede en ongeloof te red.

Paulus waarsku ons ook hierteen, wanneer hy in 2 Kor.10:5 vir ons sê dat elke negatiewe gedagte oor die Here se goedheid en getrouheid dadelik moet verbied, voordat die duiwel dit soos “glad wrap” begin gebruik, om ons geloof te versmoor.

Asaf moes dadelik ‘n U-draai maak sodat hy weer op die regte pad kon kom:

Psalm 77:2: Ek dink aan die dade van die Here, ja, ek wil dink aan U wonders uit die voortyd 12 en al U werk oordink, en ek wil peins oor U dade.

Asaf moes weer sy gedagtes en fokus terugbring na die grootheid en getrouheid van die Here
Hierdie U-draai wat hy gemaak het, was so passievol en gedetermineerd dat hy in die volgende psalm (Psalm 78) twee-en-sewentig verse neerpen, oor die Here se wonderwerke, goedheid en getrouheid van die verlede.

Asaf se probleem: Hy het nie die weg verstaan waarlangs die Here Sy kinders lei

Psalm 77:
14: O God, U weg is in heiligheid. Wie is ‘n groot God soos U?
15 U is die God wat wonders doen; U hét U sterkte onder die volke bekend gemaak.
16 U het U volk met ‘n sterk arm verlos…

Die Here se weg gaan altyd gepaard met ‘n proses van heiligmaking.

As Hy ons oor hoë berge en deur diep dale lei, is dit omdat Hy weet dat dit net in moeilike tye is, wat al daardie negatiewe gedagtes en emosies wat in al die donkerste hoekies van ons gedagtes en emosies wegkruip, na vore kom.

Omdat Hy ons volkome ken, weet Hy dat dit net in moeilike tye is, wat die ware vlak van ons geloof in Hom, geopenbaar word.

Die Heilige Gees openbaar ‘n tweede fasset van die Here se weg aan Asaf:

Psalm 77: 20-21: U weg was in die see en U paaie in groot waters en U spore was nie te beken nie.

Die Here se paaie is meestal paaie wat vir die natuurlike oog en verstand onmoontlik lyk, want Sy doelwit is altyd om ons geloof en vertroue in Hom op te trek na na hoër vlakke.

Daarom lei Hy ons op paaie waar daar kort-kort ‘n reuse “Geen Toegang” bord voor ons opgerig word, sodat Hy vir ons die vars manna van ‘n splinternuwe wonderwerk en oorwinning kan gee.

Dit is omdat Hy nie ‘n vervelige God is wat oor en oor dieselfde roete kies, maar Een wat ons elke keer op ‘n nuwe avontuur wil neem, waar ons groter hoogtes en dieptes van Sy goedheid en die grootheid en liefde vir ons kan ontdek.

Ons dink altyd dat ons vir Hom wag om iets te doen aan ons situasie, maar in werklikheid is dit eintlik Hy wat vir ons wag om terug te kom op die regte spore van geloof en vertroue in Hom. Dit is die regte plek waar Hy op Sy perfekte tyd die “Rooi See van ons omstandighede” met ‘n kragtige hand vir ons kan oopkloof.

Slot:

Psalm 77:21: U het U volk soos skape gelei deur die hand van Moses en Aaron.

I Petrus 2:25: Want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die Herder en Opsiener (Bewaker) van julle siele.

Voel jy dalk vandag soos ‘n verlate, dwalende skapie sonder ‘n herder in droë, dor plekke?

Laat dan toe dat hierdie versie met jou hart praat, sodat jy kan besef dat die Here wat jy dien nie soos ‘n onbetrokke taxi bestuurder is, wat net ‘n salaris ontvang om jou van van punt A na punt Z te bring.

Hy is ook jou getroue Herder, Wie se doelwit dit is om jou op al die paaie waarlangs Hy jou lei, te help om by die groen weivelde van onverskrokke geloof en die rustige waters van onwankelbare vertroue in Hom te kom.

I Joh.1:7 …en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde

Daarom kan ons sommer nou dadelik die eerste tree in die regte rigting gee, deur met vrymoedigheid na Sy troon van genade te kom en al daardie negatiewe gedagtes en emosies teenoor Hom te erken.

Vra opreg vir Sy vergifnis en dat Jesus jou deur die reinigende krag van Sy bloed sal kom was, sodat jy verlos kan word uit die groot waters van die greep wat die satan op jou gedagtes en emosies gekry het.

Similar Posts