Vrees vir te min…

Alle nuwe mans, vrouens, ouers ens. vra die vraag: Het ek dit wat nodig is om suksesvol te wees? Is dit wat ek het, genoeg?

Net soos ‘n padteken, verwys alle tekens en wonders in die Bybel na iets. Johannes gebruik sewe van Jesus se wonderwerke as tekens, om vir ons te wys, wie die Here vir ons wil wees.

Dis waar dat die Here vir almal van ons iets wil doen, maar Hy wil nie net iets doen nie, Hy wil ook iets vir ons wees.

Jy sien, die wat net aan Hom as die bron geheg geraak het, sal later weer gebrek lei. Dit is eers wanneer ek en jy die volle openbaring verstaan, van wie Hy vir ons wil wees, dat ons ‘n lewe sonder gebrek sal kan geniet.

Met daardie openbaring in die hand, sal die Here altyd alles vir jou kan wees. Hy stel Homself immers voor as die: Ek is…

Wat is die vloek van kennis? Dit is die feit dat ons dink ons weet alles… Kom ons lees van die eerste teken:

Joh 2:1 Op die derde dag was daar ‘n bruilof in Kana in Galilea, en die moeder van Jesus was daar.
Joh 2:2 Jesus en sy dissipels is ook na die bruilof toe genooi.

Hier lees ons van die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het. Wanneer begin hierdie wonderwerk? Toe die wyn opgeraak het… Is dit nie treffend dat tekort die katalisator vir hierdie wonderwerk was?

In die Joodse kultuur was tekort op ‘n bruilof absoluut die hoogtepunt van skande. Dit was een van die grootste vernederings denkbaar vir enige bruidegom. Die wette van daardie dae het selfs vir ‘n skoonma die reg gegee om hom voor die hof te daag oor so iets…

Elkeen van ons het al op een of ander tyd in ons lewens die vernedering van tekort ervaar. Almal van ons is ook al geteister deur die intense vrees van: Te min.

Vir watter tekort is jy bang?

Te min wysheid in ‘n belangrike verhouding? Dalk is jy bang dat jy te min geduld op ‘n kritieke tyd gaan openbaar? Miskien is jy op jou senuwees dat jou idees sal opraak en dat al jou sukses dan iets van die verlede sal wees. Miskien is dit iets kleiner soos ‘n leë yskas…

Is dit nie merkwaardig, dat Jesus se eerste wonderwerk die skande van tekort van ‘n jong huwelikspaartjie weggeneem het nie?

Jesus se doel was nooit om die soeklig op ons skande te laat val nie, want Hy het juis gekom om ons skande weg te neem! Kom ons lees verder uit Johannes 3:

Joh 2:3 Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir Hom: “Hulle het nie meer wyn nie.”

Let wel: Jesus het nie gekeer dat die wyn op raak nie. Ek is seker daar was hewige reaksies op daardie onthaal, oor die wyn wat nie genoeg was nie. Verseker het ‘n paar mense meer as een keer op daardie troue die vinger vir mekaar gewys…

Maria was ook nie seker wat om te doen nie, maar sy was beslis seker oor na wie sy moes gaan oor die dilemma. Baie keer weet ons ook nie wat om tydens ‘n tekort krisis te doen nie, maar wanneer ons verstaan na wie om te gaan, gaan daar ‘n nuwe wêreld van moontlikhede vir ons oop.

In Johannes ses lees ons dat ons Jesus nooit sonder ‘n oplossing vang nie, maar dat Hy soms talm om ons te help, sodat Hy eers ons harte kan toets.

Joh 6:6 Dit het Hy net gesê om hom op die proef te stel, want Hy het self goed geweet wat Hy gaan doen.

Baie keer, wanneer ons onder druk is, bid ons soos die Here se PA. Ons bid soos iemand wat verantwoordelik is om Hom te herinner aan die intensiteit van ons drama hier op aarde.

Maria het geweet wat om te doen, maar sy het net nie geweet hoe die oplossing gaan realiseer nie. Klink dit bekend?

Net soos wonderwerke, is behoeftes ook tekens. Elke behoefte in ons lewens wys na ‘n dieper bron van vryheid wat die Here vir ons wil oopsluit. ‘n Dieper sterkte in Hom, dieper vertroue of selfs dieper afhanklikheid.

Joh 2:4 Maar Hy sê vir haar: “Waarom sê u dit vir My? My tyd het nog nie gekom nie.”

Jesus praat oor die toekoms, maar Sy het Hom nou nodig! Daarom bid sy nie soos een wat Hom oor die situasie inlig nie, sy praat soos een wat Hom in haar situasie betrokke kry.

Wanneer ons onder druk is, is baie van ons gebede net hulpkrete, maar die gebede wat wonderwerke grond toe bring, is die wat Jesus in ons lewens betrokke maak. Ons vra vir meer as hulp, ons verwagting is Sy teenwoordigheid.

Hoor vir Maria: Sy smeek of argumenteer nie:

Joh 2:5 Sy moeder sê toe vir die kelners: “Wat Hy ook al vir julle sê, moet julle doen.”

Sy beweeg! Wanneer ek en jy in geloof beweeg, beweeg Hy ook.

So van beweeg gepraat. Hoe weet ons wat om te doen?

Die vriende wat jy in jou eerste week op universiteit in jou lewe toelaat, is baie keer ‘n belangriker besluit as by watter universiteit jy gaan studeer. Ondervinding het my geleer dat ons gewoonlik instinktief weet wat die regte ding is om te doen, omdat die Heilige Gees so teenwoordig is in ons, dat Sy stem heeltyd in ons gedagtes weerklink.

Wat weet ek?

Ek weet byvoorbeeld dat dankbaarheid die deur na vreugde is, tog bid ons vir blydskap…

Baie van ons weet genoeg om fiks te wees, maar ons is mos verslaaf aan kennis… Dan google ons fiksheid dag en nag, maar draf nie een tree nie…

Die bril waardeur Jesus kyk

Joh 2:6 Daar het ses klip kanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen negentig en honderd liter gehou.
Joh 2:7 Jesus sê toe vir die kelners: “Maak die kanne vol water.” Hulle het dit tot bo toe volgemaak.

Honderd liter per klipkan? Ses honderd liter wyn? Wanneer Jesus op die toneel verskyn, word die probleem nie net aangespreek nie, Hy voorsien in oormaat!

Jesus het goed geweet dat hulle wyn nodig het, tog sê Hy vir hulle om water te gaan haal. Hy wys nie na dit wat hulle nodig het nie, maar fokus hulle aandag op wat hulle het!

Joh 2:8 Toe sê Hy vir hulle: “Skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester.” Hulle het dit gedoen.
Joh 2:9 Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom.

Die seremoniemeester het die eindproduk geproe, maar hy het nie die proses verstaan nie. Soms geniet ons ‘n wonderwerk maar omdat ons nie die proses verstaan nie, mis ons steeds uits op ‘n klomp ander dinge…

Die seremoniemeester het nie geweet waar die wyn vandaan kom nie, maar die kelners het geweet. Die wat in die koninkryk dien, is ook diegene wat weet en die wat weet, is die wat deel in ‘n baie spesiale openbaring…

Hulle weet dat dit saliger is om te gee as om te ontvang… Hulle verstaan die sleutels van dankbaarheid en deel in die vreugde wat voorgehou word.

Soms geniet die dienaars die fees meer as die feesgangers, veral op die lang duur.

Joh 2:10 en sê vir hom: “‘n Mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, dié van swakker gehalte; maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou.”

Is dit nie waar dat die wêreld eers die goeie voorhou en dan later dit wat swakker is voorsit nie? Ons sien dit in so baie verhoudings wat skeef loop. Sonder Christus begin dinge goed, maar eindig dan later in flarde…

Daarenteen word verhoudinge met Christene wat hierdie openbaring verstaan, net beter en beter soos wat die tyd aanstap.

Jesus se drie geheime

1. Dit was Naby

Die voorsiening is gewoonlik nie op die plek waar jy dit verwag nie, maar dit is wel naby.

Hoekom sien ons dan nie die voorsiening raak as dit so naby is nie? Wanneer iets naby is, sien ons dit as gewoon en wanneer iets vir ons te gewoon lyk, kyk ons die wonderwerk wat daarin weggesteek is so maklik mis.

Gewoonlik gebruik die Here dit wat naby aan ons is, om die finansiële vloei vir ons oop te sluit. Iets wat binne ons bereik is.

Jesus het iets waarby almal verby geloop het, gebruik om die wonderwerk te doen.

Selfs die objekte wat in die Joodse tradisie gebruik was, het ‘n wonderwerk voortgebring toe Jesus daarmee klaar was. Jesus is en maak die verskil!

Miskien is jy op pad na ‘n huwelik seminaar vir hulp. Het jy al daaraan gedink dat jou man of vrou naby is? Miskien moet jy sommer vir hom of haar vra wat moet verander…

2. Dit was normaal

Soms is gewone dinge soos goeie gewoontes en dissipline die katalisators vir die grootste wonderwerke.

3. Dit was nou

Wanneer is die beste tyd om geloof vry te stel? Marty Rubien het eendag gesê: Later is altyd te laat…

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *