Die Tronk

Iemand bel my laas week. Toe die foon lui kon ek nie anders as om te glimlag, terwyl ek oplet hoe verskillend verskillende mense die foon laat lui. Die betrokke persoon was ‘n vriend met soveel respek vir mense, dat hy die foon net so drie keer laat lui voordat hy die oproep dooddruk, om seker te maak dat hy nie dalk pla nie. Ander weer, laat die foon lui totdat die antwoorddiens uiteindelik tot my redding kom. Party is weer so hardnekkig vrymoedig, dat hulle sommer drie of vier keer na mekaar bel indien jy nie dadelik antwoord nie.

Elkeen van ons hou soms mense en dinge buite. Soms wil ons so graag sukses by die deur van ons lewe laat inkom, maar tog hou ons dit onwillekeurig buite. Ander kere wil ons weer onheil buite hou, maar wanneer ons, ons oë uitvee staan dit skielik reg langs ons. Wat is die geheim?

Hand 12:1  In dié tyd het koning Herodes party van die gemeentelede laat vang en hulle mishandel. 
Hand 12:2  Hy het vir Jakobus die broer van Johannes met die swaard laat doodmaak. 
Hand 12:3  Toe Herodes sien dat dit by die Jode byval vind, het hy nog verder gegaan en ook vir Petrus gevange laat neem.
Hand 12:4  Nadat Herodes vir Petrus laat vang het, het hy hom in die tronk gesit en hom deur vier afdelings van vier soldate elk laat bewaak. Herodes wou hom ná die paasfees voor die volk bring. 
Hand 12:5  So is hy dan in die tronk bewaak, maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. 

In vers vyf sien ons dat die kerk en die staat kop aan kop teen mekaar te staan kom. Herodes se tronk versus die kerk se gebede.

‘n Stryd tussen Herodes se intensies en die Here se doel. Die slagveld was die gelowiges se aanhoudende gebede. Dit is daardie tipe gebed waarvan Jesus in Mattheus sewe gepraat het:

Mat 7:7  Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, 
Mat 7:8  want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. 

Daar is gedurig dinge wat aan die deure van ons harte klop. Indien ons nie leer om fyn te luister nie, sal ons die deure van ons lewens vir die verkeerde dinge en mense oop maak. Hoe maak die Here kontak? Is Hy die een wat die foon ‘n paar luie laat gee? Bel hy gedurig, of skop Hy sommer die deure van jou lewe oop?

Wanneer jy leer om saam met die Here te leef, hoef die fone van jou lewe net ‘n paar luie te gee… Vrede en sukses kom maklik. Vir die van ons wat op ons eie aan die ploeg is, kom die wil en beloftes van die Here weer moeilik grond toe. Alle vorme van sukses gaan met ‘n groot geploeg en geswoeg gepaard. Vir sulkes voel die lewe soos een groot tronk!

Baie keer is dit wat vir ons klink soos die duiwel wat aan die deur van ons lewe klop, eintlik die Here. Ons dink die duiwel kom om ons te ontspoor, maar in werklikheid is dit die Here wat kom om ons te ontwikkel.

Wat lyk soos ‘n ongeluk, is op die ou end die Here se opleiding om ons na nuwe vlakke van vryheid te neem.

Die Here se doel, verander dit wat die vyand by ons deure aanbring om ons te vernietig, in vryheid om Sy wil te doen. Herodes het ‘n intensie gehad, maar die Here het ‘n plan gehad.

Baie keer bid ons vir ‘n geleentheid en wanneer ons die deur oop maak, staan daar net opposisie voor ons. Wie het al vir geduld gebid, dan stuur die Here chaos na jou deur? Meestal hou ons nie van die verpakking waarin ons gebedsverhoring kom nie.

Die kerk in Handelinge het gedeel met ‘n hongersnood in die land en terwyl hulle onder geweldige vervolging gebuk gegaan het, het Herodes begin om hulle leiers in die tronk te gooi! Het jy al ooit gesê: It never rains, but it pours?

Hoe weet die yskas wat breek dat die wasmasjien net gister gebreek het?

Hulle het nou net vir Jakobus gebid en tog is Hy met ‘n swaard dood gesteek. Nou word Petrus ook gevang…

Die kerk was in die middel van ‘n seisoen van geleenthede en hier kom opposisie by die deur aan. Daar was een les wat hierdie vroeë Christene nog nie geleer het nie: ‘n Geleentheid en opposisie kom soms in dieselfde verpakking!

Die grootste geleentheid is die geleentheid om te leer om te kan vertrou. Al het die Here nie dit wat by jou deur aankom gestuur nie, gaan Hy dit gebruik!

Op hierdie stadium van die geveg het Petrus geen idee gehad dat die mense vir hom bid nie en die mense het ook nie geweet hoe dit met Petrus gegaan het nie. Soms beteken geloof dat ons aanhou bid, al weet ons nie eers of dit ‘n verskil maak nie. Partykeer is die enigste effek op ons gebede dat die teëstand vermeerder! Die feit dat die duiwel in die eerste plek opgedaag het, is eintlik goeie nuus. Dit beteken jou teenwoordigheid het ‘n effek.

Petrus is net ‘n paar uur weg van sy verhoor – ‘n verhoor wat moontlik sy lewe gaan kos. Die moontlikheid was groot dat dit sy laaste nag op aarde kon wees…

Hand 12:6  Die nag voordat Herodes hom voor die volk sou bring, het Petrus tussen twee soldate geslaap. Hy was met twee kettings geboei, en voor die deur het wagte die tronk bewaak. 

Hoe kan iemand op ‘n tyd soos hierdie slaap?

Het jy al ooit tussen twee probleme geslaap? ‘n Tyd waar elke uitweg na ‘n doodloopstraat lyk?

Wat het hy geweet wat vir hom soveel vrede gegee het? Een nag in die boot, toe die dissipels in die storm was, het Jesus ook onder in die boot gelê en slaap. Daardie aand, toe Jesus die storm stil gemaak het, het Petrus geleer waar gesag gebore word. Hy het geleer dat die Here meer kan doen wanneer ons slaap, as wanneer ons in ons eie krag worstel.

Hy het ook geleer dat gehoorsaamheid altyd voor vrymaking kom. Hoe het Dawid se geleentheid gelyk? Sy pa het voor hom gestaan en hom gestuur om te gaan hoor hoe dit met sy broers gaan. In die gehoorsaamheid van ‘n jong man aan sy pa, was die vryheid van ‘n hele volk opgesluit.

Hand 12:7  Meteens staan daar ‘n engel van die Here en skyn daar ‘n lig in die sel. Die engel vat toe aan Petrus se sy om hom wakker te maak en sê vir hom: “Staan gou op.” Onmiddellik het die boeie van sy hande afgeval. 

Let wel: Die Engel beveel hom om op te staan en eers wanneer hy opstaan, val die kettings af. Gehoorsaamheid kom altyd voor vryheid! Hy het nie gewag totdat die kettings afval voordat hy opgestaan het nie.

Matt 25:23  Sy eienaar sê toe vir hom: ‘Mooi so! Jy is ‘n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde!’

Staan eers op!

Baie mense volg nie die instruksies, voordat hulle nie die details ken. Dit is ‘n strategiese fout wanneer ons die Koning dien!

Heb 11:1  Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. 

Geloof is om aan te trek en te gaan al weet jy nie eers waarheen jy gaan nie.

Hand 12:8  Toe sê die engel vir hom: “Maak jou gordel vas en trek jou skoene aan.” Petrus het dit gedoen, en toe sê die engel vir hom: “Trek jou bokleed aan en kom saam met my.” 

Het iemand al ‘n roete vir jou verduidelik en te veel detail gegee? Dit is ‘n resep vir verdwaal… Al wat jy nodig het om te doen, is net die volgende stap…

Baie dinge kan tronke wees:

Verslawing is ‘n tronk…

Depressie is ‘n tronk…

Denkpatrone is tronke…

Bekommernis is ‘n tronk…

Trauma kan ‘n tronk wees…

Isolasie…

Al wat jy soms kan doen wanneer jy in die tronk was, is die volgende stap…

Hand 12:9  Petrus het agter die engel aan uitgegaan sonder om te besef dat hy werklik bevry word. Vir hom het dit gelyk asof hy ‘n gesig sien. 

Baie keer is die Here aan die werk in ons lewens en ons weet nie eers dat dit Hy is nie. Dit is in daardie tye wat ons net die volgende praktiese ding kan doen en vertrou dat die Here ons sal help.

Hand 12:10  En toe hulle by die ysterdeur kom wat na die stad toe lei, het dit vanself vir hulle oopgegaan. Toe hulle buite kom en ‘n ent met die straat af was, het die engel vir Petrus skielik verlaat.

Baie keer klop ons aan ‘n deur wat klaar oop is, maar die Here wag vir ons om in geloof deur te gaan.

Nadat Petrus vry was, was die engel skielik weg. Alle vryheid kom met ‘n verantwoordelikheid. Die verantwoordelikheid van keuses.

Die Here maak jou en my vry om te kan kies. Die hele punt van vryheid is die vermoë om keuses te kan maak.

Die Here maak so baie van ons vry, maar wanneer ons nie in ons nuwe vryheid goeie keuses begin maak nie, beland ons weer in een of ander gevangenis.

Vandag ontvang jy vryheid wat jy nooit besef het dat jy dit het, maar saam met dit ontvang jy ook die verantwoordelikheid om te kies…

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *