Hoe loop dinge reg wanneer dit skeef loop?

Laas week het Koningin Elizabeth van Engeland haar parlementêre toespraak aan die House of Lords gelewer. Soos alles wat die Engelse doen, het dit met ‘n baie interessante tradisie gepaard gegaan. Voor die oë van die hele wêreld het die volgende gebeure afgespeel.

Voordat die koningin haar toespraak kan lewer, moet sy eers die House of Commons (die verkose lede van die parlement) laat kom. Sy beduie vir ‘n vrou met ‘n swart staf, wat as Black Rod bekend staan, om hulle te gaan roep. Net voordat sy by die deur van die House of Commons instap, word die swaar hout deure met geweld in haar gesig toegeklap. Dit is ‘n baie interessante tradisie wat in 1642 ingestel is, waardeur die parlement aan die Lords hulle onafhanklikheid kommunikeer. Sy klop dan drie keer met haar swart staf aan die deur, waarna sy toegelaat word om hulle te nooi om voor die koningin te verskyn.

Het jy ook al gevoel asof die lewe deure in jou gesig toeslaan? Vir ons almal bestaan die lewe uit seisoene wat kom en gaan. Ons weet dan ook dat sommige seisoene vol opwinding en sukses is, terwyl ander weer glad nie maanskyn en rose is nie. Wanneer deure egter onverwags vir ons toeklap, is daar gewoonlik twee vrae op ons lippe. Hoekom? en Hoe?

Ons wil weet hoekom dinge dan so skeef geloop het en hoe ons uit hierdie penarie waarin ons onsself nou bevind, gaan ontsnap?

Ons verhaal begin vandag by die geboorte van ‘n baba…

Gen 35:16  Jakob-hulle het van Bet-El af getrek na Efrata toe. Hulle was nog ‘n ent daarvandaan toe bring Ragel ‘n kind in die wêreld. Dit was ‘n moeilike geboorte. 
Gen 35:17  Met dié dat Ragel so swaar ly by die bevalling, sê die vroedvrou vir haar: “Moenie bekommerd wees nie. Ook hierdie keer het jy ‘n seun!” 

Soms, in die middel van pyn, het ons iemand nodig om vir ons uit te wys dat die Here steeds Sy beloftes aan ons nakom.

Gen 35:18  Maar Ragel was aan die sterf en terwyl sy haar laaste asem uitblaas, noem sy die seuntjie Ben-Oni. Sy pa het hom egter Benjamin genoem.

Soos wat haar seun sy eerste asemteug neem, blaas sy haar laaste asem uit. Soos wat hy die eerste keer skreeu, skreeu sy haar laaste woorde: Sy naam is Ben-Oni!

Maar sy pa het hom Benjamin genoem!

Ben beteken seun. Oni het twee betekenisse. Eerstens beteken dit hartseer.

Soos wat Ragel haar laaste asem uitblaas noem sy hom: Seun van my hartseer. Sy besef dat, al het die Here Sy belofte aan haar nagekom, sy nooit in daardie vreugde sal kan deel nie. Sy het haar belofte gekry, maar sal dit nooit kan vier nie.

Met haar laaste asem gee sy, sy naam vanuit haar pyn. Sy vernoem hom na dit waardeur sy gaan, terwyl sy aan hom geboorte skenk.

Tweedens kan Oni ook sterkte beteken. Is dit nie fassinerend nie? Eers hartseer en dan sterkte.

Is dit nie waar dat groot sterkte altyd in seisoene van groot hartseer gebore word nie? Miskien is die sterkste persone wat jy ooit sal ontmoet, ook die wat die grootste pyn moes verduur.

Is jou grootste seisoene van pyn nie ook die smeltkroese waarin die Here jou grootste sterkte suiwer en temper nie?

Waar het Jesus se sterkte vandaan gekom? Hoe kon hy dit regkry om aan die kruis te bly hang, sonder om ‘n legioen engele opdrag te gee om hom te kom red? Waar is Sy sterkte gebore?

Luk 22:44  Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. 

Hy het ook met Sy laaste asem gepraat, maar Hy het nie Sy pyn beskryf nie. Hy het gesê: Vader vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie!

Hy vernoem ons nie na Sy pyn nie, maar sluit ons potensiaal met Sy woorde oop!

Jy kan jou hartseer ook hernoem. Indien die vrug van jou pyn na jou leiding vernoem is, gee vir dit ‘n ander naam. Jou pyn van vandag kan jou sterkte van more word!

Laat toe dat die trane van vandag die saad van more natlei, sodat jou lewe kan vrug dra. Jy het dalk groot hartseer, maar jy het ook ‘n groot God!

Maar Jakob het hom Benjamin genoem!

Jakob was so lief vir Ragel, dat hy veertien jaar vir haar gewerk het, maar hoe kon hy dan nie haar laaste versoek ooit, respekteer nie?

Hy het geweier om die kind wat vanuit hartseer gebore is, te vernoem na die hartseer wat met sy geboorte gepaard gegaan het.

Hy het geweier om die kind se bestemming te vernoem na ‘n oomblik in die kind se geskiedenis.

In daardie dae het slegs vaders die reg gehad om op ‘n kind se naam te besluit. Moeders kon wel ‘n aanbeveling maak. Mense om jou kan name vir en oor jou voorstel, maar slegs jou hemelse Vader kan dit amptelik maak, want Vaders vorm identiteit!

Mense vernoem jou na iets waardeur jy gegaan het. Hulle trek jou ware identiteit in twyfel, want dit is wat mense doen. Slegs die Skepper het benoemingsreg!

Miskien het dit tyd geword dat jy daardie naamkaartjie afhaal.

Wat beteken Benjamin?

Jakob het baie ervaring met name gehad. Sy eie naam was van Jakob (bedrieër – hakskeen byter) na Israel (Prins van God – hy sal regeer as God) verander.

Verder het hy ook aan ‘n paar ander plekke nuwe name gegee.

Bet-El het sy naam by Jakob gekry. Dit beteken Huis van God.

Toe hy vir gevlug het, het hy ‘n plek Maganajim genoem. Dit beteken blyplek van die HERE.

Terwyl hy met die Here by ‘n spruit geveg het en nadat die Here hom op sy heup geslaan het, het hy die plek Piniël (Gesig van die Here) genoem.

En nou: Op die hartseerste oomblik van sy lewe, kry hy weer te doene met die krag van name en hy verander die bestemming van sy seun.

Hy dink: As ek plekke se name kon verander en die Here kon my naam verander, kan ek miskien ook my seun se naam verander?

Benjamin beteken: Seun van my regterhand.

Deur sy hele lewe het Jakob probeer om die regterhand van seën te kry. Hy het selfs sy eie pa bedrieg om dit te kry.

Nou, in ‘n situasie wat ander mense ‘n vloek kan noem, ontdek hy sy regterhand van seën!

In jou hartseerste oomblik kan jou grootste seën gebore word. Jou sterkte kan vanuit jou pyn te voorskyn kom, as jy jou roeping om te seën ontdek!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *