Posisioneer jouself vir die guns van die Here

Wat sê die Woord oor die guns van die Here?

Lev 26:9  Ek sal vir julle goed wees en julle vrugbaar maak sodat julle ‘n groot nasie sal word. So sal Ek my verbond met julle nakom. 

Die goedheid van die Here is die watermerk van Sy verbond met ons. Hoe herken jy die egtheid van ‘n geld-noot? Aan sy watermerk…

Ps 5:13  U laat dit goed gaan met die regverdige, Here, u goedheid beskerm hom soos ‘n skild. 

‘n Goeie bewustheid van die Here se goedheid, beskerm ons gemoed teen al die vyand se leuens.

Ps 84:12  Die Here God is ons krag en ons beskerming, die Here gee genade en eer, Hy weerhou die goeie nie van dié wat reg lewe nie. 

Die guns van die Here word nooit van ons weerhou nie.

Spr 3:4  So sal jy guns verwerf en byval vind by God en mens. 

Alhoewel ons nie die guns van die Here kan verdien nie, is daar is ‘n manier waarop ons, onsself vir Sy guns kan posisioneer.

Guns en gemak

Gemak en die guns van die Here is nie sinoniem nie. Het jy al opgelet in die Bybel, dat groot uitdagings altyd gepaard gegaan het met die guns van die Here in mense se lewens. Dink maar aan die vervolging wat Dawid onder die hand van koning Saul moes verduur, nadat hy Goliat verslaan het.

Die guns van die Gemeente

Hand 2:46  Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, 

Hand 2:47  en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. 

Daar is ‘n sekere guns en beskerming wat outomaties deel word van Christene se lewens, wanneer hulle aan ‘n lokale gemeente behoort.

Definisie van Guns

Die Guns van die Here is: Die waarborg van Sy teenwoordigheid; toegang tot Sy krag en die voorreg om Sy roeping uit te leef.

Dinamika van Guns

Ons kan nie die guns van die Here forseer of afdwing nie, maar ons kan onsself daarvoor posisioneer.

Guns word geïnisieer deur genade, maar dit realiseer deur geloof.

Guns is nie slegs ‘n rits goeie dinge wat met my gebeur nie, dit is die dinge wat met my gebeur wat uiteindelik alles ten goede meewerk.

Hoe wandel ek in die guns van die Here?

Is dit verkeerd om die guns van die Here te begeer? Ons noem ‘n begeerte na die Here se guns, afhanklikheid.

Die drie sluise van guns

1. Verwag

Net soos wat ‘n mens ‘n skildery raam, is dit ook nodig om ons lewens en omstandighede met die guns van die Here te raam.

‘n Mooi raam plaas die fokus op ‘n skildery. Dit kommunikeer ook dat die skildery waardevol genoeg was om geld op die raam te spandeer. Laastens sê dit ook iets van die eienaar van die skildery.

Wanneer jy jou lewe raam met ‘n verwagting, ten opsigte van die guns van die Here, ontstaan daar ‘n atmosfeer van guns in en om alles wat jy doen.

Die atmosfeer rondom die aarde beskerm ons teen die strale van die son, dit maak groei en vrugbaarheid moontlik en daarsonder is lewe eenvoudig nie moontlik nie. Net so is ‘n atmosfeer van verwagting in ons lewens, van uiterste belang.

Wanneer ons, onsself in ‘n doolhof van slegte omstandighede bevind, gee ‘n verwagting van die goedheid van die Here vir ons ‘n weg uit.

Ons verwagting is geanker en gebou op die Here se goeie intensies vir ons.

Iemand het eendag gesê: Die grootte van jou God bepaal die grootte van jou verwagtinge…

‘n Sterk verwagting van goeie dinge gee dan ook vir ons goeie selfvertroue. ‘n Sterk self is weer die wortel van dapperheid, waarsonder ons nie die stryd sal kan oorwin nie.

Ek vermaan nou die dag iemand in ‘n Whatsapp en toe die persoon skrikkerig na my kom en vra of ek baie kwaad is vir hom, antwoord ek: Dit is altyd ‘n goeie idee om in jou gedagtes te sien dat ek glimlag wanneer ek iets vir jou skryf, want daardie glimlag in jou gedagtes sal jou beskerm wanneer my woorde sterk oorkom.

Die guns van die Here beteken dat daar ‘n glimlag op Sy lippe is…

Ek hoor nou die dag, toe daar iets sleg met iemand gebeur, hoe hy sê: Dit is maar die storie van my lewe… Het jy geweet dat ‘n verwagting van die guns van die Here, vir jou ‘n nuwe woordeskat sal gee?

As die storie van jou lewe ‘n slegte storie is, het jy dalk ‘n nuwe skrywer nodig…

Lees die einde van jou boek, wanneer jy ‘n verwagting het vir die Here se guns, is die einde altyd goed!

2. Herken

Wanneer ons die guns van die Here om elke hoek en draai verwag, maak dit weer ons oë oop vir nuwe geleenthede.

Wat help dit ons verwag die Here se guns, maar wanneer dit kom herken ons dit nie?

Hoe leer ons om dit te herken?

Om iets nuut raak te sien, moet ons eers leer om sekere ou dinge mis te kyk. Ons moet leer om met oë van geloof na ons omstandighede te kyk.

2 Kor 5:7  want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. 

Geloof maak dat ‘n terugslag in jou lewe, jou kan laat terugkeer

Groot dinge gebeur wanneer ons leer om die klein dingetjies wat ons moet doen, te herken.

Selfs Jesus was misgekyk deur die mense saam met wie Hy dertig jaar geleef het.

Luk 24:31  Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom herken, maar Hy het uit hulle gesig verdwyn.

Die grootste faktor om te herken is: Jesus! Wanneer Hy in die senter van jou omstandighede staan, sal Sy lig elke geleentheid vir jou uitwys en Sy offer sal vir jou die dapperheid gee om dit aan te gryp.

3. Reageer

Ek wil die woordjie reageer met die volgende woorde opsom: Gee jouself volkome vir gehoorsaamheid aan Sy stem…

Gehoorsaamheid is daardie groot ding wat ons reg posisioneer, om die geleenthede wat Hy op ons pad bring aan te gryp.

Moses het die guns van die Here op hom gehad toe hy die Jode deur die woestyn na die beloofde land moes lei. Selfs die teenwoordigheid van die Here het saam met hulle getrek. Tog kon Moses self nie saam met die volk in die beloofde land intrek nie.

Op ‘n plek sê die Here vir Moses om met ‘n rots te praat, sodat daar water uit dit kan kom, op ‘n tyd wat die volk geen water gehad het nie. Omdat Moses kwaad was vir die volk, slaan hy die rots en toe kom daar water uit.

Lank voor hierdie gebeurtenis, toe die Here vir Moses by die brandende bos geroep het, het Moses sy hakkelende tong gebruik as ‘n verskoning om dit nie te doen nie. Die Here gee toe vir hom ‘n staf om wonderwerke mee te doen en Aaron om vir hom te praat.

Agt en dertig jaar daarna, toe hy voor die rots staan, het hy nog nie gedeel met sy vrees en onvermoë om te praat nie en hy gebruik weer sy staf om die wonderwerk te doen.

Hierdie ongehoorsaamheid kos hom toe die beloofde land en selfs Aaron wat namens hom gepraat het, word ook die beloofde land verbied.

Soms wanneer ons die guns van die Here geniet, laat ons na om met die onsekerhede van die verlede te deel, en ons mis ons beloofde land!

Die laaste stap van die guns van die Here is om te kan reageer. Dit is die laaste ding wat tussen ons en ons beloofde land staan.

Ten slotte wil ek sê: Deel met daardie onsekerhede wat nou al soveel jare saam met jou kom. Hulle hou jou weg van die beste wat die Here vir jou het en hulle kan maak dat jy jou beloofde land misloop.

Die guns van die Here is Sy liefdestaal vir ons, maar die gehoorsaamheid aan Sy stem is die pad na die belofte.

Similar Posts

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *