Geestelike elastisiteit die waarborg vir ‘n mooi toekoms

Wat is die geheim van terugbons? Hoe kry sommige mense dit reg om goed terug te bons na ‘n terugslag?

Sonder ‘n terugslag kan daar geen terugbons wees nie. Dit help om te weet dat elke terugslag in die lewe die springplank van ‘n terugbons kan wees, wat jou verder en dieper as voorheen kan vat.

Terugslae is nie bedoel om jou en my te straf nie, maar wel om ons voor te berei vir ons ‘n volgende fase van verantwoordelikheid.

Terugslae verdiep ons geloof. Dit versterk ons veerkragtigheid en leer vir ons nuwe vaardighede. Terugslae is die trappe van die toekoms!

Hoekom dan, is terugslae so traumaties vir ons? Ons ervaar trauma omdat ons paniekerig raak en begin om in spanning te lewe.

Wanneer die lewe ingewikkeld raak en dinge nie meer so glad soos gewoonlik verloop nie, is ons natuurlike reaksie om te wonder of ons nog binne die Here se wil is. Dan raak ons bang en bekommerd.

Die grootste vyand in die lewe

Vrees is ons grootste vyand, want vrees voed bekommernis en bekommernis eindig altyd in angs!

Om die kuns van terugbons te bemeester, moet ons leer wat om met ons vrese te doen.

Hoe verander vrees in geloof?

Miskien vrees jy dalk dat niemand jou lief het nie, of jy begin voel dat jou lewe nie meer saak maak nie. Dan dink jy dat niemand jou raaksien nie. Sê nou maar net jy gaan stoksiel alleen dood? Of jy vind dalk nooit die ware liefde waarna jy so verlang nie. Miskien is jy bang dat almal jou sal verwerp as jy jou hart vir hulle wys? Dalk is jy bang vir verandering?

Wat was die grootste verandering ooit, in die geskiedenis? Definitief die geboorte van Jesus. Het jy geweet die woorde moenie vrees nie, word vier keer tydens hierdie geskiedkundige gebeurtenis herhaal?

Elkeen van die hoof karakters in hierdie storie moes met hulle eie vrese deel en tweeduisend jaar later deel elkeen van ons vandag nog met dieselfde vrese. Kom ons kyk na hulle.

Maria

Sy was bang dat sy nie goed genoeg was nie.

Dink daaraan: Sy was vyftien jaar oud, verloof aan Josef en alles was baie mooi vir haar mooi vooruit beplan. Toe verskyn daar skielik ‘n engel voor haar en val sommer dadelik met die deur in die huis met: Maria jy is swanger!

Asof die skok nie groot genoeg was nie, gaan hy voort: Jy dra die seun van die Here! Al haar planne lê in een oomblik aan skerwe.

Haar eerste gedagte: Hoe gaan mense my ooit glo?

Luk 1:29  En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken.

Luk 1:30  Die engel sê toe vir haar: “Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. 

Daarna moes sy die moeilikste ding ooit aanskou. Die skeptiese blik in haar familie en vriende se oë, toe sy hulle daarvan vertel.

Asof dit nie genoeg was nie, moes sy ‘n baba in die wêreld bring sonder ‘n dokter, ‘n vroedvrou of selfs haar ouers en dit nog boonop in ‘n stal.

Dan moes sy vir haarself uitmaak hoe sy die Seun van die Here gaan groot maak.

Wanneer groot veranderinge op ons neerdaal, is jou en my eerste reaksie ook om te twyfel of ons goed genoeg is?

Soms voel dit vir ons asof hierdie twyfel sekerlik ‘n diskwalifikasie moet wees, maar dit het nie die Here gekeer om Maria die moeder van Sy seun te maak nie.

Josef

Josef het die afkeur van mense gevrees. Hulle sê dat een van die grootste traumas wat ‘n mens kan ervaar, is wanneer diegene om jou begin om aan jou integriteit te twyfel.

Die woorde: Ek is swanger! moes soos donderslae in Josef se ore weerklink het. In plaas van opgewondenheid was daar net onsekerheid en angs gewees.

Josef was so desperaat om uit hierdie situasie te ontsnap, dat hy besluit het om in die geheim van haar te skei.

Mat 1:20  Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan hom verskyn en gesê: “Josef seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. 

So amper het Josef dit wat van die Heilige Gees was, die grootste geleentheid ooit, verlaat omdat hy die afkeur van mense gevrees het.

Hierdie vrees is ‘n strik, wat die vermoë het om ons te beroof van die Here se beste vir ons.

Vir wie is jy bang?

Die Herders

Die vrees vir verandering.

Die herders het rustig in die lang gras gelê en rus na ‘n lang dag se werk. Skielik word die hemel bo hulle verlig en ‘n koor van engele verskyn in die hemel!

Hulle hele bestaan verander in ‘n oomblik en niks sou ooit weer vir hulle dieselfde wees nie.

Luk 2:10  Toe sê die engel vir hulle: “Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is.

Goeie tyding is terselfdertyd ook ons resep vir hoop. Vrees vir die onbekende kan ewe maklik maak dat ons die goeie tydings in ons eie lewens mis.

Het jy al daaraan gedink dat wanneer die onbekende dramaties in ons lewens opduik, dit die Here is wat in ons omstandighede manifesteer?

Wanneer jou normaal, skielik nie meer die norm is nie, soek die Here in jou omstandighede. Hy is verseker daar iewers vir jou om te vind.

Herodus

Wie was hy?

Hy was ‘n neurotiese koning, wat gedurig gevrees het dat hy sy posisie gaan verloor.

Herodus het so onveilig gevoel, dat hy sy eie swaer vermoor het. Steeds was dit nie die einde nie. Hy het ook sy moeder, sy eie vrou en sy twee seuns om die lewe laat bring.

Toe hy hoor dat die Koning van die Jode gebore is, was hy so verskrik dat hy al die babas in die omgewing laat vermoor het.

Die gees van moord en die vrees om beheer te verloor, gaan hand aan hand. Hierdie vrees kan so intens raak dat mense hulle eie toekoms vermoor!

Mat 2:3  Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy, en die hele Jerusalem saam met hom, hewig ontsteld. 

Bedreigdheid is aansteeklik en mense wat gedurig bedreig voel, trek almal om hulle saam met hulle af.

Wat is daar in jou lewe wat so uit beheer geraak het, dat dit jou hewig ontstel? Een van die waarskuwingstekens van hierdie vrees is: konstante bekommernis…

Sagaria

Sagaria en sy vrou Elisabeth het hulle hele lewe lank die Here vir ‘n baba vertrou en tog, toe ‘n engel van die Here aan hom verskyn en aankondig dat hy ‘n seun gaan kry, twyfel hy in die Here. Die gevolg was dat hy stom geraak het tot die baba se geboorte.

Die vrees wat hom laat twyfel het, was die vrees vir teleurstelling.

Luk 1:20  Kyk, jy sal stom wees en nie kan praat nie tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde, wat op die bestemde tyd vervul sal word, nie geglo het nie.” 

Die vrees vir teleurstelling steel nie net jou toekoms nie, maar ook jou getuienis. Dit maak jou stem stom.

Na ‘n tyd word Johannes gebore. Indien jy aan hierdie vrees ly, moet jy begin kyk vir die voorsiening in jou lewe en jou vrese sal besweer word.

Hoe bons ek terug?

1. Gee jou lewe elke dag aan die Here oor

Luk 1:38  Maria sê toe: “Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het.” Toe het die engel van haar af weggegaan. 

Partykeer staan ons eie verstand in die pad, wanneer ons oor ons vrese wil kom.

Job 11:13  Maar jy, as jy jou verstand reg wil gebruik en jou hande in gebed na God toe uitsteek, 

Job 11:16  kan jy jou swaarkry vergeet en daaraan dink asof dit water is wat weggeloop het. 

Job 11:17  Jou lewe sal meer lig hê as die helder middag, jou donker sal lig word soos die môre. 

Job 11:18  Jy sal gerus wees omdat daar vir jou vooruitsigte is, jy sal jou lêplek regmaak en rustig slaap. 

2. Stop om na die stemme van vrees te luister

Rom 14:23  As iemand egter twyfel en tog eet, is hy klaar veroordeel omdat hy dit nie uit geloofsoortuiging doen nie. En enigiets wat ‘n mens nie uit geloofsoortuiging doen nie, is sonde.

Vrees is aansteeklik – beskerm jou ore. Soms is dit nodig dat jy jou vriende ook verander.

3. Vul jou gedagtes met lof

Aanbidding is die beste medisyne vir angs.

Luk 1:46  En Maria het gesê: “Ek besing die grootheid van die Here… 

4. Anker jou hoop in Sy beloftes

Maria sê die volgende vir Elisabeth:

Luk 1:45  Gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het!” 

Slot

Dawid los vir ons ‘n geheim in die Psalms.

Ps 56:4  Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *