Leer om soos Jesus te dink

Jes 40:13  Wie kan die Gees van die Here peil, wie kan sy raadgewer wees? 

Ons begin vandag met ‘n waterpas. Ja jy het reg gehoor, ‘n waterpas. Die Hebreeuse woord vir “peil” in hierdie vers beteken letterlik om te meet met ‘n waterpas, of om te verstaan.

Het dit al vir jou gevoel asof dinge in jou lewe skeef loop? Dat die balans in jou lewe nie meer waterpas is nie? In sulke tye vra ons so baie keer die volgende vraag:

1 Kor 2:16  Daar staan geskrywe: “Wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal Hom raad gee?” Maar ons, ons het die Gees van Christus. 

Die woorde: “ons het die Gees van Christus” kan onder andere beteken: Trek die gedagtes van Christus aan. Dit beteken dat ons hier op aarde kan leer om soos Hy te kan dink.

Albert Einstein
Die wêreld wat ons geskep het, is ‘n produk van ons denke. Ons kan dit nie verander, sonder om ons gedagtes te verander nie.

Kom ons ontdek Jesus se gedagtes

1. Jesus het presies geweet wie Hy was

Wanneer ons die Gees van Christus het, met ander woorde wanneer Hy in ons woon, weet ons presies wie ons is. Jesus het Homself agtien keer in die Nuwe Testament gedefinieer.

Die Hebreeuse woord: Chai (wat lewe beteken) – is gekoppel aan die getal agtien. Dit is interessant dat wanneer die Jode spesiale geskenke van seën vir iemand gegee het, hulle dit altyd in veelvoude van agtien uitgedeel het. Onthou Chai beteken: Lewe.

Versteek in elke fasset van jou identiteit, is ‘n geskenk. ‘n Geskenk van lewe!

Jesus sê onder andere:

Ek is die Brood van die lewe…
Ek is die lig van die wêreld…
Ek is die goeie Herder…

Wie is jy? Kan jy ook vandag sê: Ek is?

Wanneer ons nie weet presies wie ons is nie, sal ander mense ons in hulle vorms wil giet… Op die manier sal die verwagtinge van ander baie maklik vir ons ‘n tronk raak.

Wanneer dit gebeur, begin ons om allerhande maskers te dra. Maskers veroorsaak spanning en stop die emosionele vloei in ons lewe. Ons verloor dan daardie innemendheid wat die gom tussen ons en ander mense behoort te wees.

2. Jesus het die Vader se doel vir Sy lewe geken

Joh 8:14  Daarop sê Jesus vir hulle: “Al getuig Ek ook oor Myself, is my getuienis geldig, omdat Ek weet waar Ek vandaan gekom het en waarheen Ek teruggaan.

‘n Duidelike en direkte doel gee vir ons selfvertroue. Hoor wat sê Jesus toe Hy twaalf jaar word:

Luk 2:49  Maar Hy antwoord hulle: “Waarom het u na My gesoek? Het u nie geweet dat Ek in die huis van my Vader moet wees nie?” 

Hoor wat sê Jesus toe daar toetse op Sy pad kom:

Joh 12:27  Nou is Ek diep ontsteld. En wat moet Ek sê? Moet Ek sê: Vader, red My uit hierdie uur? Maar juis hiervoor het Ek gekom, vir hierdie uur.” 

‘n Duidelike doel maak ons dapper, wanneer daar toetse op ons pad kom: dapper genoeg om die regte keuses te maak.

3. Jesus was altyd bewus van die Vader se nabyheid

Joh 16:32  Kyk, daar kom ‘n tyd, en dit is nou al hier, dat julle uitmekaar gejaag sal word, elkeen sy eie koers in, en dat julle My alleen sal laat; en tog is Ek nie alleen nie, omdat die Vader by My is. 

Die beste medisyne wanneer ons eensaam voel, is die Vader se nabyheid.

Jean-Paul Sarte
If you are lonely when you are alone, you are in bad company.

Hoe raak ek ontslae van my eensaamheid? Ek raak ontslae van eensaamheid deur soms die eensame pad te kies, sodat ek meer van Hom kan ontdek.

Luk 5:16  Maar Hy het Hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid. 

Ps 46:11  Bedaar (wees stil) en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. 

4. Jesus het die Vader toegelaat om Sy woorde vir Hom te kies

Joh 12:50  En Ek weet dat sy opdrag die ewige lewe beteken. Wat Ek sê, Ek presies net soos die Vader dit vir My gesê het.” 

Want: Sy woorde bring lewe.

Jesus was nie bekommerd om almal ten alle tye gelukkig te hou nie.
Wie domineer jou lewe?
Wie bepaal wat jy dink?
Wie wil jy gelukkig maak?

Jy het ‘n gehoor van een, Die Een!

Mat 3:17  Daar was ook ‘n stem uit die hemel wat gesê het: “Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My.”

Daardie gehoor van Een is die belangrikste gehoor in jou lewe! Op die ou end is dit uit Sy mond wat jy wil hoor: Oor jou verheug Ek my!

Het jy al daaraan gedink dat nie eers die Here almal ten alle tye gelukkig kan hou nie? Dink maar aan twee sport spanne wat beide bid om te wen… Selfs elke sekonde stel Hy ook iemand op aarde teleur… Jy hoef ook nie die spanning te dra om almal ten alle tye gelukkig te hou nie.

Selfversekerdheid maak dat jy kan leef vir ‘n gehoor van Een, maar onsekerheid soek die guns van mense.

5. Jesus het nie op Sy eie krag vertrou nie.

Joh 5:19  Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, die Seun kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen nie.

Uit homself beteken: Die plek waar inisiatief vandaan kom, of in Afrikaans: Wat motiveer jou?

Die woord inisiatief kom van die Latynse woord: Initiavus – Dit is politieke proses wat deur ‘n referendum begin word.

Soms hou ons ook ‘n referendum in ons gemoed. In hierdie verkiesing is daar drie partye: Jy self, die Heilige Gees en die gees van die wêreld.

Wie wen hierdie verkiesing in jou gemoed?

Daar is ‘n simptoom wat ons sien in almal wat vanuit hulle eie krag lewe: Moegheid

Ons krag word min, maar die Here se krag hou nooit op nie…

6. Jesus het Sy vyande vergewe

Luk 23:34  Toe sê Jesus: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!” Hulle het sy klere verdeel deur te loot. 

Let wel: Jesus se vergifnis het nie gemaak dat Sy vyande nie steeds Sy klere onder mekaar verdeel het nie. Vergifnis gaan oor jou hart en nie oor jou vyande nie.

Vergifnis verskoon jou vyande, maar dit verander hulle nie noodwendig nie.

Vergifnis gaan daaroor om nie aan die pyn vas te hou nie, maar aan die plan. Die Here se plan vir jou is groter as jou vyande se plan.

Mat 5:44  Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, 
Mat 5:45  sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel.

7. Hy het gelewe om geoffer te word

Joh 10:14  Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en my skape ken My, 
Joh 10:15  net soos die Vader My ken en Ek die Vader ken; en Ek lê my lewe af vir die skape. 

Kinders van die Vader gee nie iets nie, hulle gee hulself…

Dit is die verskil tussen ‘n verbond en ‘n vennootskap. Vennote gee om, mense in ‘n verbond gee alles.

Mar 10:45  Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.” 

Hierdie vers som die hart van Christenskap op.

Ontdek jouself vandag tussen die woorde van Mar 10:45

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *