Verstaan jou storms

Net soos wat daar deesdae al hoe meer groot siklone en ernstige storms is en die aarde al hoe warmer en warmer word, net so raak dit al hoe belangriker om hierdie natuurverskynsels beter te verstaan. Iemand het eendag gesê dat niemand storms werklik sal verstaan, voordat hulle al in die oog van ‘n storm was nie.

Vivian Greene het eendag gesê: “Life isn’t about waiting for the storm to pass…It’s about learning to dance in the rain.”

Net so is dit ook met die storms van die lewe… Soms is ons so in afwagting vir ons storms om verby te gaan, dat ons nooit die lesse raakvat wat die Here in die storm vir ons wil leer nie. Daar was veral een storm in die Bybel waaruit ons kan leer, sonder om self daarin te beland.

Mat 14:24  Die skuit was reeds ‘n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe geteister, want die wind was van voor. 
Mat 14:25  Met dagbreek die volgende môre het Hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. 
Mat 14:26  Toe sy dissipels Hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê: “Dis ‘n spook!” Van angs het hulle hard begin skreeu.

Buiten Jesus, was Petrus die hoof rolspeler in hierdie gedeelte. Hy was ‘n interessante dissipel, ‘n man vol teenstrydighede en voordat sy naam na Petrus verander is, het hy Simon geheet. Geen wonder dat hy ‘n man was wat sy identiteit moeilik gevind het.

Hy was baie keer die eerste een om te praat. Hy het nooit getwyfel in wat hy gesê het nie en tog was hy baie keer verkeerd, wanneer hy so vinnig gepraat het.

Jesus het hom Petrus, wat rots beteken, genoem. In hierdie man wat met twee name bekend gestaan het, was daar so baie teenstrydighede…

Simon was impulsief en onwys, terwyl Petrus weer dapper en selfversekerd was. Dit is nie dat hy ‘n man met twee persoonlikhede was nie, maar net soos elkeen van ons, het dieselfde man sterktes en swakhede gehad. Simon was die lafaard wat weggehardloop het toe Jesus gekruisig was, terwyl Petrus weer die een was wat opgestaan het en tweeduisend mense beweeg het om hulle harte vir die Here te gee, met die uitstorting van die Heilige Gees.

In die Bybel lees ons van Petrus se groot geloof, maar ook van Simon – dieselfde man – se vrese. Op een plek word hy Simon-Petrus genoem, want Jesus het hom ten spyte van sy swakhede lief gehad. Hoe kan dit wees?

Die Here weet hoe om jou en my sterk en swak punte te hanteer. Soms dink ons mos dat ons niks van die Here kan ontvang nie, as gevolg van ons swak kant. Die Here het jou egter lief wanneer jy op die water loop en wanneer jou kop onder die water se oppervlakte wegsink.

Kom ons ondersoek bietjie hierdie interessante gebeurtenis in ons geskiedenis. Ek gaan sommer met ‘n groot teenstrydigheid in hierdie storie afskop:

Mat 14:22  Net daarna het Jesus sy dissipels in die skuit laat klim om solank voor Hom uit te vaar na die oorkant toe terwyl Hy nog eers die mense huis toe laat gaan. 

In hierdie vers in daar een klein woordjie met ‘n groot betekenis: laat

In die oorspronklike Grieks beteken hierdie woordjie om te dwing, of om in te perk. Ja, jy het reg gehoor. Jesus het Sy dissipels gedwing om in die skuit te klim en na die oorkant te begin vaar! Hy het geweet dat daar ‘n storm op die see vir hulle gewag het en steeds het Hy vir hulle geen opsie gegee om op die strand te bly staan nie.

Het jy al die woorde gehoor: Die veiligste plek op aarde is in die wil van die Here?

Jesus dwing-stuur Sy dissipels na die oog van ‘n storm en tog is hulle in die Here se wil. Hulle redder stuur hulle na ‘n plek van risiko!

Is dit nie so dat ons baie keer dink dat wanneer ons in die storms van die lewe beland, dat dit die satan se werk is? Jy sien, die een wat jy die krediet gee, kry ook die kans in jou lewe. Dit is dus so belangrik om korrek te onderskei waar die storms van jou lewe vandaan kom. Net omdat iets hard is, beteken dit nie dat dit nie heilig is nie.

Soms, net soos met Jona, veroorsaak ons ons eie storms deur ongehoorsaamheid, maar hierdie storm was nie veroorsaak nie, dit was gestuur.

Die groot vraag bly egter: Wat moet ek doen in die storm?

Wanneer ons hierdie verhaal in die boek van Markus lees, raak ons bewus van ‘n belangrike klem verskuiwing:

Mar 6:48  Hy het gesien hulle roei swaar, want die wind was teen hulle. Teen dagbreek die volgende môre het Hy op die see na hulle toe aangeloop gekom, en Hy wou langs hulle verbygaan. 

Net soos jy, het ek ook altyd gedink dat Jesus op die water geloop het om tot Sy dissipels se redding in die storm te kom, maar hier sien ons dat Hy van plan was om verby te loop!

Iets het gebeur wat hom van plan laat verander het:

Mar 6:49  Toe hulle Hom op die see sien loop, het hulle gedink dit is ‘n spook. Hulle het hard geskreeu, 
Mar 6:50  want hulle het Hom almal gesien en groot geskrik. Maar Hy het dadelik met hulle gepraat en vir hulle gesê: “Wees gerus, dit is Ek. Moenie bang wees nie.”

Hulle het hard geskreeu! Is dit dalk moontlik dat Hy ook verby jou storm kan loop, as Hy nie jou stem hoor nie?

Moet nooit die belangrikheid van menslike inisiatief onderskat, wanneer Jesus verby jou storm loop nie.

Hoekom nie?

Want Jesus wil jou storm gebruik om vir jou iets van Homself te leer.

Die dissipels het nie eers met geloof na Hom geroep nie, maar vanuit vrees. Die klank van jou stem alleen is genoeg om Sy aandag te trek. Hy verstaan dat jy bang en onseker is in jou storm en sal nie verbygaan, omdat Hy voel dat jou vlak van geloof op daardie stadium nie genoeg is.

Die dissipels was ook bang, moeg en onseker want hulle het al die hele nag teen ‘n geweldige wind geroei. Toe Jesus opdaag, skreeu hulle verskrik uit, want hulle was oortuig dat dit ‘n spook was.

Gewoonlik verwag ons dat die Here op ‘n voorspelbare manier na ons gaan kom. Die geheim is egter om te leer hoe om die Here in jou storm te kan herken. Kan jy Sy stem herken, selfs wanneer jy nie Sy gesig kan sien?

Onthou dat Petrus ook gedwing was om in die boot te klim… Hy was ook op ‘n plek waar hy nie wou wees nie… Hy het ook getwyfel of hy wel in die wil van die Here was, toe dinge begin verkeerd loop.

Hier kom die hoogtepunt. Kom ons kyk hoe hy geweet het, hoe om seker te maak wie daar in sy storm loop:

Mat 14:28  Toe sê Petrus vir Hom: “Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom.”

As dit ek of jy was wat wou seker maak of dit Jesus was, sou ons gevra het: As dit U is, maak asseblief ons storm stil… Jy sien: Omdat Petrus sy Verlosser se hart geken het, vra hy nie vir ‘n oplossing nie, maar vir ‘n opdrag. Ja jy het reg gehoor, ‘n opdrag!

Hy vra nie vir beter omstandighede nie, hy vra vir ‘n opdrag – een wat sy geloof gaan toets.

Jesus bewys Homself ook nie aan Petrus, deur vir hom beter omstandighede te gee nie, maar wel deur vir hom ‘n opdrag te gee wat sy geloof tot die uiterste gaan toets.

Petrus vra ook nie vir ‘n waarborg dat die skip nie sal sink nie…

Miskien het dit ook vir jou en my tyd geword om op te hou om vir waarborge te bid en eerder vir ‘n kans om in Sy missie te kan deel.

Ons sê so maklik: Wie nie waag nie sal nie wen nie, maar soms is die enigste manier om uit te vind waar jou Jesus is, om oor die boot se reling te klim. Jy sien, Petrus loop nie op die water nie, maar op ‘n woord, ‘n opdrag woord!

Baie van ons gaan die lewe in met baie beloftes van die Here. Jesus het vir Sy dissipels gesê: Ek kry julle aan die oorkant. Dit was Sy belofte en elf van hulle het hulle reis met ‘n belofte ingegaan, terwyl net een die brug van ‘n belofte na ‘n opdrag oorgesteek het. Hy was die enigste een wat op die water van sy storm kon loop!

Toe Petrus iets raaksien wat sy opdrag weerspreek het, het hy begin sink. Skielik het die golwe nou groter begin voel. Toe die golwe in sy oë groter geword het as die opdrag in sy ore, het dinge vir hom begin skeefloop.

Hy het opgekyk en begin om in die rigting van sy woord te loop, want Jesus was die Woord!

Almal was gedwing om in die boot te klim, maar Petrus was die enigste een wat vrywillig kon uitklim, want hy het gevra vir ‘n opdrag.

Op die ou end het al die dissipels veilig in die boot gesit, verwonderd oor Jesus wat hulle storm kon stil maak, maar net een van hulle het met ‘n glimlag op sy lippe gesit. Dit was Petrus, wat kon sê: Vandag het ek op water geloop!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *