Laat jou getuienis die moeite werd wees

INLEIDING:

Elke persoon wat sy hart vir die Here gee en Jesus innooi in sy lewe, het ‘n storie.  Daar was ‘n “pinnacle moment” waar jy alles binne jou moes neerlê en sterf in jouself, om plek te maak vir die Koning van konings in jou lewe.  Dit is die grootste wonderwerk!

Openbaring 12:11 “deur die woorde van hul getuienisse en die Bloed van die Lam, het hulle die vyand oorwin”

Ons getuienisse is een van die grootste wapens om mense se lewens aan te raak en die Woord sê dat die getuienis en die Bloed van Jesus die oorwinning gee.  Die vyand wil nie hê ons moet getuig oor die goedheid van die Here nie en hy lieg, deur te sê my getuienis is nie kragtig genoeg nie, of dat ek nie goed kan praat nie.  Dit is alles ‘n leuen wat ons wil keer om oor die grootste wonderwerk van redding te getuig, want dit is wanneer ons getuig, wat die vyand begin bibber en beef van angs.

Ons het baie uitdagings, teleurstellings, onregverdigheid en selfs die dood wat ons laat voel asof die dam onder ons uitgeruk word.  Die lewe maak soms net nie sin nie en ‘n mens wonder waar God is in die situasie.  Soos George laasweek gepreek het: God is in die middel van die storm!

1 Korinthiërs 10:13 “Geen versoeking wat meer is as wat ‘n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan.”

Ons planne en hoe ons by die eindpunt kom, verskil drasties van God se planne en Hy laat soms goed toe, om Sy perfekte wil op aarde te vestig.  Die vraag is: Kan ons staande bly in die moeilike tye wanneer dit voel of God nie bestaan nie?

GETUIENIS:

Ek is die middelste kind van 3 seuns en was vir 14 jaar getroud met Veronica (Nossie).

Al drie ons broers is betrokke by rugby en ek het vir 11 jaar lank professioneel rugby gespeel, totdat ek in 2005 ‘n besering opgedoen het, wat my loopbaan beeïndig het.

In 2006 het ons huis gebou en ek was so vasgevang in die bouprojek, dat ek ons skoon uit ons geld uit gebou het.  Ons as mans sien mos die probleem op ‘n afstand en die meeste bekommernis is gewoonlik 03:00 in die oggend en dan lyk die molshoop soos Tafelberg.  Ek het baie oggende in die huis rondgeloop en met die Here geworstel oor ons situasie en soms baie kwaad geword vir Hom.

24 Januarie 2007 was die keerpunt in my lewe, toe ek op my maag gelê en huil het voor die Here en alles binne my en om my vir Hom teruggegee het.  Hy gee toe vir my ‘n skrif in Daniël 10, waar Daniël langs die groot Tigris rivier staan en die Engel van die Here voor hom staan. Daniel was so swak dat hy nie kon opstaan nie, maar die Engel het vir hom gesê: “Daniël, jy vir wie God lief is, staan op.  Dit sal goed gaan met jou.” 

Ek het my naam by Daniël se naam ingesit en dit ‘n persoonlike skrif vir myself gemaak en dit elke dag oor myself gespreek.  Twee weke later is ek aangestel vir meer as genoeg geld, om die Griffons se senior Currie Beker span af te rig.  Jy sien, ons moet eers sterf in onsself voor God met ons kan werk.

Ons het 2 jaar later Kimberley toe getrek, om met skoolkinders te werk waar God vir ons soveel geleenthede gegee het om Jesus se liefde uit te leef.  Ons was koshuisouers en Jesus het gesê ons moet skaapwagters wees en Sy kudde oppas en dit was werklik wat ons gedoen het.  Wat ‘n voorreg is dit as God jou betroubaar genoeg ag, om volgens I Tim.1:12 in Sy diens te wees. Dit was in hierdie tyd dat Veronica met borskanker gediagnoseer is op ‘n baie jong ouderdom van 35 jaar.

Die Here het vir my skrif gegee in Lev 25:10 CEV: “It is time to go back to your family property and your extended family” en daarom het ons terug getrek Bloemfontein toe.  Ek het by die Cheetahs begin werk in Januarie 2014 en teen hierdie tyd was Veronica, na haar behandeling, volkome genees van borskanker.

In Junie 2014 is sy weer met kanker gediagnoseer, maar die keer deur haar hele lyf.  Persoonlik was dit vir my baie erg, want God het haar dan genees.  Ons het alles gedoen wat die Woord sê ons moet doen as iemand siek is.  Ons het gevas, nagmaal gehou, haar gesalf en die ouderlinge het kom bid en ons het saamgestem dat sy genees is, maar tog het kanker weer sy kop uitgeteek. Veronica het egter verstaan wat dit is om sonder vrees te lewe.  Haar lewe was gefokus om God te prys en te aanbid, ten spyte van slegte nuus

In Desember 2014 het sy baie gesiek geword terwyl ons in die Kaap was met vakansie, tot so mate dat sy vir 36 dae in ‘n diep koma was.  Dit is in die tyd dat God vir ons die geesteswêreld oopgebreek het.  Retha McPherson het by ons in die hospitaal kom kuier en ons geleer om te skryf terwyl Veronica in die diep koma was.

Sy het geskryf dat sy vir Moses gesien het en dat sy die lewe kies en nie die dood nie, asook dat die dood amper oorwin is toe ons nagmaal gehou het.

Die Woord sê:

Jesaja 53:4-5 “Tog het hy óns lyding op hom geneem, óns siektes het hy gedra”

I Petrus 2:24 sê “Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sonde dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees”

Ons wil soms die genesing en lewe in die vlees ervaar, want ons is mens, maar God is Gees en lewe vir Hom kan ook beteken ‘n lewe in die hemel.  Ons moet onsself kan onderwerp aan die perfekte wil van God, want Veronica leef en is genees en herstel in alle glorie soos God dit beplan het, al is dit nie op aarde nie.

Veronica het ook baie visioene gehad terwyl sy in die hospitaal was.  Sy het baie groot “warrior angels” gesien wat vir ons baklei en kleiner wit engele wat die heeldag sing: “Glory glory to the One in heaven.”

Die Woord sê:

Psalm 34:8: Die Engel van die Here slaan ‘n laer op rondom die wat die Here dien en Hy red hulle”

Psalm 91: 11-13: Hy sal Sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ookal gaan.  Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen ‘n klip stamp nie.  Jy sal oor leeus en adders loop en slange sal jy doodtrap.

Ons het die Here vertrou vir ‘n tweeling en Veronica het in 2009 ‘n miskraam gehad, sonder dat ons dit geweet het.  Sy het ook vir my geskryf  dat sy die tweeling gesien het – David en Joshua en dat hulle baie mooi is.  

Veronica is op my 40ste verjaardag na Jesus toe.  Die Israeliete was vir 40 jaar in die woestyn voordat hulle die beloofde land ingegaan het en die vergelyking het my geestelik so verryk, want ek het besef God is spesifiek in datums en tye.  Dit waar deur ek die afgelope 40 jaar gegaan het, is verby en dat Hy iets nuuts gaan kom doen in my lewe.

My karakter het baie verander gedurende die tyd wat Veronica in die hospitaal was.  Ek het goed gesien en ervaar wat ek nooit sou ervaar as Veronica nie deur daardie swaar en moeilike tyd gegaan het nie.  Ons karakter word verander en gevorm in die diep dal van doodskaduwee, wanneer jy soos Dawid voor ‘n reus staan, of soos Gideon met 300 man die vyand oorwin en selfs soos Jehosafat, wat met ‘n “praise and worship band” by ‘n oorlog opdaag.

Paulus skryf in 2 Kor 12:9-10:

“My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.  Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.  Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.”

Ons is nie bly en dankbaar oor die uitdagings nie, maar bly oor die feit dat Jesus in die middel van die uitdaging of situasie is.  Daarom moet ons, as ons in die storm is, na Jesus kyk en dankie sê vir Sy teenwoordigheid in ons omstandighede.  Ons groei nader aan Hom en ons karakter en gewoontes verander “to be Christ like”.

In Deut. 30:19. stel Moses die volk voor ‘n keuse:   EK roep die hemel en die aarde as getuie teen julle dat ek die lewe en die dood aan julle voorgehou het, KIES die lewe sodat jy en jou nageslag kan lewe. 

Ek het gedoen wat die Woord gesê het en die Here het vir my ‘n vrou gestuur uit Sy troonkamer.  Hy het vir my ‘n helper gegee,’n vriendin, ‘n ongelooflike Ma vir ons kinders en ‘n vrou wat my arms hoog hou.

Ek het in 2015 vir Liechia ontmoet en na baie ure se berading by Johan van Reenen, het my hart genees en kon God my en Liechia saamvoeg en ons is in April 2016 getroud.  Haar naam beteken Joy en dit is wat sy in my lewe gebring het.  Daar was eers eenheid in die Gees tussen ons en die vlees het later gevolg, want God het geweet dit sal nodig wees om die moeilike pad wat vir ons voorgelê, te hanteer.  Daar was baie profesieë, drome en visies van mense wat saam met ons die pad gestap het – profesieë oor ons kinders, ons roeping as individue en ons roeping as ‘n egpaar.

Numeri 23:19 “God is nie ‘n mens wat lieg nie of ‘n mens dat Hy van gedagte sal verander nie”

Jesaja 62:6 “EK het wagte op jou mure uitgesit, Jerusalem, hulle sal dag en nag roep.  Julle wat die Here aan Sy beloftes moet herinner en julle moenie stilbly nie.”

Ons moet God herinner aan Sy beloftes, ‘n lewe van geloof leef en nie ‘n lewe wat bewyse soek nie, want die Woord sê dis onmoontlik om God bly te maak sonder geloof.

Daar is ‘n liedjie wat sê “He gives and take away” en dit het my altyd laat twyfel, want God gee nie iets vir jou en dan vat Hy dit weg nie, maar: “He gives joy and takes away sorrow, He gives peace and take away doubt, He gives love and take away anger, He gives life and take away death.”

Jesaja 61:7 “In plaas van vernedering sal julle twee keer soveel besittings hê as tevore, in plaas van minagting sal julle lof ontvang oor wat julle besit, julle sal in julle land twee keer soveel besit as tevore en julle sal altyd vreugde hê”

Soos Job deur God herstel en weer opgerig was, het Hy dit ook in ons lewens gedoen, want profesieë het waar geword. Liechia het God gevra vir 2 kinders voor sy 40 jaar is en Hy het haar hartsbegeerte vir haar gegee. Joshua is nou twee en ‘n half en David word in Maart gebore en Liechia verjaar in April.

Hoekom Joshua en David? 

Dis dan die name van die tweeling wat Veronica in die hemel gesien het.  Liechia en ek het juis weggeskram van hierdie twee name, maar die Heilige Gees het elke keer bevestig dat dit hulle name moet wees.   Die twee hemelse gesies moes aarde toe kom, want voor die grondlegging van die aarde het God geweet dat mense rondom ons en onsself deur die twee manne beïnvloed gaan word – deur hulle karakter en die roeping wat op hul lewens is.

Joshua se naam beteken “salvation” en hy het alreeds baie genesing en herstel van verhoudings in my lewe en in die mense rondom my gebring

Dawid was ‘n man na God se hart en hy het baie karakter eienskappe en vermoëns gehad.  Vanaf skaapwagter tot die dapper vegter wat Goliat se kop afgekap het.  Hy was egter ook ‘n moordenaar en het egbreek gepleeg, maar hy het alles bely en God het hom vergewe.

Dawid het innerlike vreugde gehad om God skaamteloos te loof en prys voor die ark, hy was die vredemaker nadat Saul hom telkemale wou doodmaak en hy was ook lojaal teenoor Jonathan.  

Ek werk tans by die Cheetahs, waar God my in ‘n posisie van outoriteit geplaas het maar ook as geestelike “watchman”.  Die afgelope 4 jaar tree ons elke week in vir die Cheetahs, vir Bloemfontein asook Suid-Afrika en blaas die Shofar oor ons stad en oor ons land.  

Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose gees in die lug. Soms hoef ons nie eers te baklei in die gees nie, want God sê:

Efesiërs 6:13 “Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle die stryd tot op die einde gevoer het nog steeds staande op jul pos kan bly staan.  Bly dan op julle pos staan!! 

In moeilike, onverstaanbare en onregverdige omstandighede moet ons staande bly en ons posisie inneem.

SLOT:

Ek is op 12 September 2007 gedoop en met die Heilige Gees vervul.  Die Heilige Gees is ’n Persoon, wat ‘n lewende verhouding met jou wil hê.  Nooi Hom elke dag in as jou wysheid en insig, want sonder Hom kan ‘n mens soms soos ‘n dwaas voorkom.  Ek moes sterf in myself, sodat die Heilige Gees alles binne my kan wees

Spreuke 9:10: “Wysheid begin met die dien van die Here, Wie die Heilige ken, het werklik insig

Johannes 4:24 “God is Gees en die wat Hom dien moet Hom dien in waarheid en in Gees”

Hebreërs 12: 1-3 “Terwyl ons dan so ‘n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou Hom voor oë wat so ‘n vyandige optrede van die sondaars teen Hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.”

Markus 11:12-14: “Toe hulle die volgende dag van Betanië af terugkom, het Jesus honger gekry. Hy sien toe op ‘n afstand ‘n vyeboom met blare aan en gaan daarheen om te kyk of Hy nie miskien ‘n vy daaraan kry nie. Toe Hy daar kom, kry Hy niks nie, net blare, want dit was nie vyetyd nie. Hy sê toe vir die boom: “Van jou sal niemand tot in der ewigheid ooit weer vye eet nie.” Sy dissipels het dit gehoor.”

Jesus het in Markus 12 die vyeboom vervloek, as gevolg van die afwesigheid van vrug.  Hy was honger en wou iets eet en daar was baie mooi groen blare aan die boom, wat kon aandui dat daar moontlik vrug sou wees.  Daar was egter geen vrug aan die boom.  Wat gaan Jesus by ons vind as Hy die “blare” wegtrek en ons harte ondersoek?

Vrug van die Gees volgens Gal. 5:22-23

Liefde

Vreugde

Vrede

Geduld

Vriendelikheid

Goedhartigheid

Getrouheid

Nederigheid

Selfbeheersing

Galasërs 5:25 “Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ons gedrag bepaal”

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *