Draai die krane oop…

Het jy al ooit gewens dat die Here se krag en seën in jou lewe, soos kraan was? Een wat jy net kan oopdraai wanneer nodig… Wel, ek het vandag baie goeie nuus vir jou en dit is dat daar wél geestelike krane in jou lewe is, wat jy beslis oop of toe kan draai.

Selfs vir Jesus het daar ‘n dag gekom, wat die krane van wonderwerke vir Hom toegedraai was deur die mense naaste aan hom. Dit was Sy vriende en kennisse van Nasaret.

Mat 13:57 En hulle wou niks van Hom weet nie. Jesus sê toe vir hulle: “‘n Profeet word oral erken behalwe in die plek waar hy grootgeword het, en in sy familiekring.”
Mat 13:58 Vanweë hulle ongeloof het Hy daar nie baie wonderwerke gedoen nie.

Ons sien dus dat daar ‘n definitiewe verbintenis is tussen eer en geloof. Jesus het nie in sy tuisdorp die eer van die mense ontvang nie en net daarna beskuldig Hy hulle van ongeloof. ‘n Gees van oneer steel nie net ons geloof nie, maar dit haal ook daardie dinamiese krag – die krag wat wonderwerke kan verrig – uit ons geloof.

In die vorige hoofstuk het ons Jesus in Kapernaüm gekry, waar Hy almal kon gesond maak, maar in Nasaret sien ons hoe vinnig die oneer wat in die harte van Sy mense was, die krane van wonders vir Hom toegedraai het.

Net so kan die gees of kultuur van eer in jou en my lewe die krane van krag en potensiaal vir ons oopdraai.

In die tyd waarin ons nou woon, het die vertoon van oneer populêr geword. Kyk maar na die komediante en politici van ons tyd. Dit voel asof oneer die mikrofoon van ons tyd geraak het. As jy graag ‘n stem wil hê, een wat wyd en syd gehoor word, kan jy maar net iemand anders in die openbaar kritiseer.

Oneer het oornag van ‘n gesindheid na ‘n gees verander. Hoe verskil ‘n gesindheid van ‘n gees? ‘n Gees van oneer is oneer wat ‘n kultuur geword het. Dit het die norm geword…

‘n Slegte gesindheid vertraag groei en vooruitgang jou lewe, terwyl ‘n gees ‘n nuwe beweging bring. Dit is ‘n beweging met geweldige momentum in die verkeerde rigting!

In die era waarin die van ons wat al ‘n bietjie ouer is groot geword het, was kinders aktief geleer om eer te betoon. Inteendeel, oneer was nie verdra nie, dit was eenvoudig gestraf. By ons werkplekke kon die gees van oneer nie agter die sogenaamde menseregte wegkruip nie. Iemand met so ‘n gees en gesindheid was eenvoudig afgedank.

Iemand vra my nou die dag watter gesindheid in die oë van die Here oneervol is, waarop ek na ‘n paar oomblikke antwoord: ‘n halwe hart…

Selfs die geweldige salwing wat op Jesus se lewe was, was nie bestand teen hierdie gesindheid van oneer nie. In Nasaret het Hy die volgende opmerking gemaak.

Mat 10:41 Wie ‘n profeet ontvang omdat hy ‘n profeet is, sal ‘n profeet se beloning ontvang; en wie ‘n goeie mens ontvang omdat hy goed is, sal ‘n goeie mens se beloning ontvang.

Ja dit is waar. Jy kan onder die mees gesalfde persoon se bediening staan en steeds jou deurbraak mis en in sak en as lewe, as gevolg van ‘n gebrek aan eer, want eer het altyd ‘n beloning!

In Romeine lê Paulus die grense van eer vir ons uit:

Rom 13:7 Gee dus aan almal wat hulle toekom: belasting as dit belasting is, aksyns as dit aksyns is, ontsag as dit ontsag is, eer as dit eer is.

Het jy geweet dat eer nie verdien hoef te word deur die ontvanger daarvan, maar dat dit eerder ‘n maatstaf van die gewer se standaard is. Hoe jy oor jouself dink en voel, is direk eweredig aan wat jy in staat sal wees om uit te deel.

Gee dus ook aan jouself die eer wat jou toekom!

In Numeri 12 lees ons ‘n skokkende verhaal oor die interaksie tussen drie baie spesiale mense in die geskiedenis van Israel, naamlik Miriam, Moses en Aaron. Miriam was die eerste aanbiddingsleier, Moses die eerste profeet en Aaron die eerste priester.

Op ‘n stadium besluit Moses om met ‘n Kussitiese (Ethiopiese) vrou te trou. Dit was ‘n besluit waarmee Miriam en Aaron beslis nie tevrede was nie en wat hulle agter Moses se rug bespreek het. Die Here het dit gehoor.

Wanneer Hy dit hoor, identifiseer die Here dadelik die gees van oneer tussen die lyne van ons woorde. Omdat Hy die pad van oneer met Lucifer in die hemel gestap het, trek daardie gesindheid onmiddellik Sy aandag.

Hy sê toe vir Moses dat hulle Hom by die deur van die tabernakel moet ontmoet. Op daardie stadium was nog so dat net die Hoëpriester Hom een maal per jaar agter die voorhangsel kon sien. Hierdie optrede het die Here so ontstel, dat Hy hulle sommer in die openbaar wou ontmoet.

Dit is amper asof die Here hierdie gees van oneer nie eers in die tempel wou toelaat nie. Dit is asof Hy sê: “Ek gaan nie toelaat dat my kneg Moses in die tempel bespreek word nie.” Ek laat beslis nie dieselfde gees wat Lucifer uit die hemel laat val het, in My tempel toe nie…

Hy sê toe vir Miriam: Wie dink jy is jy? Ek praat met Moses van aangesig tot aangesig, maar julle praat agter sy rug?

Num 12:7 Maar met my dienaar Moses is dit anders. Hy is die betroubaarste in my diens.

Num 12:8 Met hóm praat Ek direk en persoonlik, nie in raaisels nie. Hy sien selfs die gestalte van die Here. Waarom was julle dan nie bang om só met my dienaar Moses te praat nie?”

Skielik is die teenwoordigheid van die Here weg. Wat bly oor?

Num 12:10 Toe die wolk van die tent af optrek, staan Mirjam daar melaats soos sneeu. Toe Aäron na Mirjam toe draai, is sy melaats.

Almal was in skok en Moses het dadelik by die Here gepleit vir sy suster se lewe.

Num 12:14 Die Here het vir Moses geantwoord: “As haar pa haar in die gesig gespoeg het, sou dit nie vir sewe dae lank vir haar ‘n skande gewees het nie? Laat sy dan nou sewe dae lank uit die kamp uitgesluit word, en daarna kan sy terugkom.”

In die ou dae was iemand wat aan melaatsheid gelei het, onmiddellik onder kwarantyn geplaas, wat vir die betrokke persoon ‘n baie pynlike, vernederende en eensame ervaring was.

Die gees van oneer doen presies dieselfde met ons. Dit laat beland ons op ‘n eensame plek, weg van alles en almal waarvoor ons lief is. Inteendeel, die Here leer hier vir Moses om presies dieselfde met ‘n persoon te doen, wat deur hierdie gees beweeg! Hy vereis van hom die dapperheid om te sê: Laat haar gaan om buite die laer te bly, totdat sy genees is.

Melaatsheid was ‘n verskriklike siekte wat die senuweestelsel aangetas het. Een van die eerste neurologiese simptome wat melaatses ervaar het, was ‘n gebrek aan gevoel in hulle hande en voete. Net so veroorsaak die gees van oneer dat mense hulle vermoë verloor om die Here se teenwoordigheid te voel en te ervaar. Die begeerte om naby aan Hom te wees, word stelselmatig vervang met ‘n dooie godsdiens wat uit reëls en regulasies bestaan.

Kom ons spring na Genesis 9, waar ons aansluit by Noag net nadat die ark op droë grond geland het. Wat is die eerste ding wat hy doen?

Hy plant ‘n wingerd en word dronk!

Gen 9:21  Hy het wyn gedrink en dronk geword. Toe het hy kaal in sy tent gelê. 

Net soos Noag, het elkeen van ons ook iewers ‘n swakheid. Dit is egter hoe ons op mekaar se swakhede reageer, wat ons geestelike hiërargie bepaal.

Gen 9:22  Gam, die pa van Kanaän, het gesien sy pa is kaal en het dit buite vir sy twee broers gaan vertel. 

Gam doen niks, maar hy gaan vertel…

Gen 9:23 Sem en Jafet het toe ‘n kledingstuk van Noag gevat, dit oor hulle skouers gehou en agteruit geloop en hulle pa toegemaak.

Die Here het in Noag se mond die seën van die hele wêreld gesit. Hoor wat sê hy:

Gen 9:24  Toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy jonger seun hom aangedoen het, 


Gen 9:25  sê hy: Vervloek is Kanaän! ‘n Kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers. 

Gam word nie vervloek nie, maar sy seun Kanaan, want die straf van oneer manifesteer nie dadelik nie. Soms sien ons dit eers in die volgende geslag, want oneer is nie ‘n bestemming nie, dit is ‘n pad. Dit is ‘n kultuur wat gevorm word.

Op hierdie oomblik in die geskiedenis vestig die Here Sy patroon vir geestelike gesag, want die gees van eer word vertrou met die posisie van geestelike gesag.

1 Pet 3:7  Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Bewys eer aan hulle as die swakker geslag wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe.

Die Here meet eer aan hoe ons die wat swakker as ons is, hanteer…

Eer is bedoel vir almal, maar veral teenoor die wat die naaste aan ons is…

Eks 20:12 Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee.

Eer preserveer die oorwinnings wat die Here vir ons gee…

Deut 5:16  Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy ‘n lang lewe hê.

Eer kan selfs jou lewe verleng…

1 Ti 5:17 Laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbele eer waardig geag word, veral die wat arbei in woord en leer.

Eer vir jou voorgangers draai die krane van seën en krag vir jou oop…

Spr 3:9 Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste; dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos.

Selfs finansiële seën spruit voort uit ‘n hart van eer…

Similar Posts

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *