Wat gebeur wanneer Jesus aan jou kis raak?

Lank, lank gelede, om die waarheid te sê, vroeg in die veertiende eeu in ‘n Britse dorpie met die naam van North Marston het ‘n man met die naam van Sir John Schome gewoon. Daar is ‘n legende wat sê dat hy eendag die duiwel in ‘n skoen in gejaag het, om sy dorpie van onheil te red. Dit was dan ook die begin van die gesegde “Jack in a Box“.

Dit het my laat dink aan die dag toe Jesus ook aan ‘n boks geraak het. Kom ons lees daarvan:

Luk 7:12 en Sy dissipels en ‘n hele menigte mense is saam met Hom. Toe Hy naby die ingang van die dorp kom, word daar juis ‘n dooie uitgedra om begrawe te word. Hy was die enigste seun van sy ma, en sy was ‘n weduwee. Byna die hele dorp se mense was saam met haar.
Luk 7:13 Toe die Here haar sien, het Hy haar innig jammer gekry en vir haar gesê: “Moenie huil nie!”
Luk 7:14 Hy gaan toe nader en vat aan die baar. Die draers gaan staan toe, en Hy sê: “Jongman, Ek sê vir jou, staan op!”
Luk 7:15 Die dooie het regop gaan sit en begin praat. En Jesus het hom aan sy ma teruggegee.
Luk 7:16 Almal is met ontsag vervul en het God geprys deur te sê: “‘n Groot profeet het onder ons opgestaan,” en “God het na sy volk omgesien.”
Luk 7:17 Die berig oor wat Hy gedoen het, het deur die hele Joodse land en die omliggende gebied versprei.

In vers veertien word daar ‘n baie ou Afrikaanse woord “baar” gebruik, maar in die oorspronklike Grieks word die woord “soo-ros” gebruik, wat kis, boks of vaas (dink maar aan die vaas waarin die as van iemand gesit word) beteken.

Wat gebeur hier?

‘n Weduwee se enigste seun en ook haar enigste hoop op ‘n inkomste en versorging sterf skielik. Ons tref Jesus aan net waar Hy met Sy volgelinge die dorpie binnekom en so met die intrapslag loop hulle hierdie begrafnis met sy gevolg raak.

Sien die prentjie. Hier, in die middel van ‘n stowwerige straat ontmoet twee wêrelde. Die een skare jubelend saam met die Seun van die Mens en die ander ontnugter en hartseer oor hul verlies. Almal gaan staan stil en niemand is seker presies hoe om hierdie situasie te ontlont nie.

Stadig stap Jesus vorentoe en die koppe draai soos wat almal Hom volg. Die een klomp is opgewonde in hul afwagting om ‘n wonderwerk te sien, maar die ander kyk half vererg na Hom, oor die steurnis wat hulle op hul begrafnispad teëgekom het.

Omdat klere in daardie dae so skaars was, was dit die gebruik om nie ‘n ontslapene se klere weg te gooi nie, maar om dit aan die dooie se vriende uit te deel. Baie van hulle het dit dan ook as ‘n teken van herinnering na die begrafnis gedra.

Jesus kom by die baar, steek Sy hand uit en raak dit aan en twee skares verenig in lofprysing, toe die wonderwerk gebeur en die man regop sit.

Sekerlik is daar dae waarin ek en jy ook jubelend na die wonders van die lewe om ons kyk, maar dan is daar ook tye waar ons soos die begrafnisstoet ontnugter en droewig na ons omstandighede kyk. Dit is in tye soos hierdie wat ons smag na ‘n Jesus wat ook aan ons boks kan kom raak.

Ons tema vandag: Wat gebeur wanneer Jesus aan jou boks raak?

Die Skrif vertel vir ons dat die man dadelik regop gesit het en begin praat het. Het jy ook al gewonder wat hy gesê het? Ek wonder of hy nie iets in die lyn van: “Piet gee terug daardie baadjie van my wat jy aan het”, kwyt geraak het nie.

Wanneer Jesus aan jou boks raak, kan jy ook alles wat aan jou behoort terugeis. Jy kan vir die duiwel sê: Gee my vreugde terug, haal jou hande van my gesondheid af, of ek soek my drome weer terug. Los my geloof en oorwinning uit.

Jy sien, wanneer Jesus aan jou boks raak hoef jy nie meer in die boks van beperkinge te lewe nie. Die duiwel wat wins maak uit die dood, moet sy buit teruggee!

‘n Kis is ‘n boks. Die duiwel spandeer al sy energie om jou en my in die boks te probeer terugsit en wanneer jy lank genoeg in ‘n boks bly, word dit ‘n kis – ‘n doodskis.

Die gees van die wêreld probeer selfs om die Here in ‘n boks te sit. Hy kan dit natuurlik nie doen nie, maar in ons gedagtes kan hy dit verseker doen!

Die Ou Testament is ‘n boek oor ‘n God in ‘n boks.

In Moses se tyd was die teenwoordigheid van die Here in die verbondsark. Ja, vir die mense was Hy letterlik ‘n God in ‘n boks, maar dan kom Jeremia en profeteer ‘n nuwe era:

Jer 31:31 Daar kom ‘n tyd, sê die Here, dat Ek met Israel en Juda ‘n nuwe verbond sal sluit.
Jer 31:33 Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here: Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees.
Jer 31:34 … Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie.

In die Nuwe Testament is die Here nie meer in ‘n boks nie! Hy is groter as enige boks waarin ‘n mens Hom wil sit!

Baie keer probeer ons Hom in ‘n boks sit, omdat ons dink Hy is soos ons, maar Hy pas eenvoudig nie meer in ons bokse in nie, want Hy laat nie meer toe dat Hy deur mense beperk word nie.

In die Ou Testament moes Hy ter wille van die mense toelaat dat Hy in ‘n boks woon. Die skuldgevoelens wat vanaf die tuin van Eden deur die geslagte af gevloei het, het gemaak dat mense nie in die teenwoordigheid van die Here kon oorleef nie. Vandag is ons vry en ons het toegang tot Sy teenwoordigheid. Daar is geen beperking op Hom nie!

Hoe ken ons die kinders van die Here uit? Hulle leef sonder beperkinge! Hulle is ook nie meer in die boks nie.

Jy sien, wanneer ons in ‘n boks is, kan ons nie die horisonne sien nie. Horisonne praat van visie en spasie. In die boks verloor jy jou visie vir die toekoms en jou drome versmoor. In die boks kan ons ook nie die wonderwerke van die Here sien nie en ons ontwikkel ‘n mentaliteit wat net ons beperkinge kan raaksien.

In die boks sal ons ook nooit oortuig wees van die dinge wat ons nie kan sien nie.

Heb 11:1 Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.

Hoekom gee sommige van ons nie ons tiendes nie. Ons is in die boks van armoede en kan nie sien dat die Here ons gaan seën nie. Ons sê: Ek sal my boks self vol maak…

Vir baie is Jesus weer soos die Jack in die boks. Op Sondae kom draai hulle net weer vir ‘n slag die slingertjie van die boks, sodat Hy kan uitspring en hulle kom help. Na die diens sit hulle Hom weer sorgvuldig terug in die boks.

Wanneer jy Jesus in die boks sit, sal die duiwel jou in ‘n blik druk.

Wat gebeur wanneer Jesus aan jou boks raak?

– Wanneer Hy aan jou boks raak, is Hy groter en Sy krag meer as dit wat jou terughou. Wanneer Hy aan jou boks raak, sit jy skielik regop en vra jou klere terug. Wanneer Hy aan jou boks raak sien jy weer die nuwe horisonne raak.

Daar bestaan nie ‘n deksel wat jou kan terughou wanneer Hy aan jou boks raak nie. Jy hoef nooit weer toe te laat dat die duiwel jou soos ‘n Jack in ‘n boks hanteer nie, want jy is vry gemaak om vry te bly.

In die Nuwe Testament was daar ook ‘n boks

Onthou jy dat ons gesê het dat die woord vir boks ook vaas kan beteken?

Mat 26:6 Terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon die melaatse aan tafel was, het ‘n vrou by Jesus gekom met ‘n albaste fles baie kosbare reukolie en dit op sy kop uitgegiet.

Mat 26:7 There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment…

Hierdie vrou was ‘n prostituut en in daardie dae was die gebruik dat hierdie vroue reukolie gebruik het om mans te lok. Die reukolie wat sy op Jesus se voete uitgegooi het, was juis die geur wat haar geïdentifiseer het.

Met ander woorde, sy het dit wat haar in ‘n boks gesit het, by Jesus se voete kom breek. Sy het dit wat vir haar skande gebring het, gebruik om Hom mee te aanbid. In die Nuwe Testament is daar niks, ja nie eers die grootste skande, wat ons van Jesus kan weghou nie. Jy hoef nie meer toe te laat dat jou skandes jou in ‘n boks sit en weghou van die voete van Jesus.

Die Here wil graag verby jou verlede kyk. Hy wil jou vandag uit die boks haal, maar eers het jy nodig om iets voor Sy voete te kom breek…

Laat toe dat Hy vandag ook jou boks aanraak. Hy wil jou beperkinge nou wegneem. Die boks waarin jy nou is, is nie jou vriend nie. Hy is jou vriend en Hy wil jou uithaal!

Similar Posts

2 Comments

  1. Baie dankie vir die woord….die Here seen. Is daar dalk `n whatsapp groep waar daglikse inspirasies ontvang kan word? Daar is so baie mense wat nie epos het nie, so baie wat nie toegang tot die woord het nie, selfs so baie wat nog nie die Here ken nie, of selfs verstaan wat in die wereld aan gaan nie. Maar met `n whatsapp boodskap kan daar baie bereik word

    1. Baie dankie vir jou voorstel Ezette – ek is besig om te werk aan so ‘n groep. Jy is welkom om jou nommer aan my te whatsapp dan sit ek jou op die lys wanneer dit live gaan – my nommer is 0833272799

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *