Vlieg hoog

Ek was so verbaas toe ek nou die dag uitvind dat een-en-veertig persent van die voëls in Nieu-Seeland nie kan vlieg nie. Omdat Nieu-Seeland vir so baie jare ‘n geïsoleerde eiland met min roofdiere was, het voëls amper nooit nodig gehad om iewers heen te vlieg nie. Baie spesies het dus duisende jare gelede al opgehou om vlerke te ontwikkel.

Dit is eintlik ironies dat juis hulle gebrek aan vyande veroorsaak het, dat hulle die vryheid om te kan vlieg heeltemal verloor het.

Groot vliegtuie kan slegs opstyg omdat daar weerstand in die lug is. Dit is waarom jy nooit sal sien dat ‘n vliegtuig wind-af probeer opstyg nie. Hoe groter die weerstand is, hoe vinniger kan hulle opstyg.

Die voëls in Nieu Seeland kan nie vlieg nie, omdat daar te min opposisie in hulle ekosisteem is. Wil jy graag sweef soos ‘n arend?

Kom ons lees uit Luk 17:

Baie Jesus het vir sy dissipels gesê: “Dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel, maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. 

In 2 Samuel 10 lees ons dat die koning van die Ammoniete skielik sterf. Koning Dawid besluit om, uit die goedheid van sy hart, twee van sy beste manskappe na die begrafnis te stuur om so sy eer aan die koning te betoon. Toe die manne daar aanland, fluister die koning van die Ammoniete se raadgewers iets in sy oor. Toe hulle sien hoe sterk die manne is wat Dawid gestuur het, maak hulle die gevolgtrekking dat hulle sekerlik spioene moet wees.

Let wel: Hulle was juis besig met die opdragte van hul koning, toe hulle valslik beskuldig word. Was jy ook al seker dat jy besig is met die Here se wil, wanneer jy vals beskuldig word?

Die soldate gryp hulle toe, skeer die helfte van hulle baarde af en sny hulle klere net onderkant hulle heupe af. In die midde-ooste word baarde vandag nog beskou as ‘n teken van eer en waardigheid. Die twee manne was dus van hulle eer en waardigheid beroof, terwyl hulle besig was om die opdragte van hulle koning uit te voer. Hulle was so reg geposisioneer, om aanstoot te neem!

Ten spyte van dit wat hulle oorgekom het, sou van die ander helde in die Bybel dalk nie veel gedink het van hulle wedervaringe nie. Daniël se drie vriende kon dalk heimlik gedink het: Dit is nie so erg nie, julle baarde was afgesny, maar ons was lewendig in die vuuroond gegooi – ‘n oond wat so warm was, dat selfs die manne wat ons moes ingooi, voor die deur dood gebrand het.

Miskien sou Daniël self gedink het. Dit is nie so erg nie, ek het in die leeukuil beland! Talle van die dissipels moes met hulle lewens betaal vir die koninkryk en hulle kon dalk ook voel, om ‘n baard te verloor is nie die einde van die wêreld nie.

Het jy ook al iewers die prys betaal, net om later te hoor dat iemand anders voel dat dit wat jou oorgekom het, nie so erg is nie. Om jou eer te verloor is verseker intens traumaties, maar weet dit: Wanneer jy vir die Koning standpunt inneem, sal jy altyd aan oneer blootgestel wees. Iewers gaan iemand sy oë rol oor dit wat jy doen, ongeag van die prys wat jy betaal. Die vraag is net: Gaan jy aanstoot neem?

Hoor hoe reageer koning Dawid toe hy hoor van sy manne se ervaring:

2 Samuel 10:5  Dit is aan Dawid meegedeel. Hy het toe boodskappers na hulle toe gestuur, want die manne was baie skaam. Die koning het laat weet: “Bly voorlopig in Jerigo totdat julle baard gegroei het en kom dan huis toe.” 

Die woord Jerigo beteken: ‘n Soet geur. Dawid het geweet hoe moeilik dit is om ‘n soet geur te versprei, wanneer iemand aanstoot neem. Daarom sê hy: Gaan rus eers by die soet geur van Jerigo, totdat julle baarde teruggegroei het. Bly eers daar totdat julle eer herstel het.

Die Here reageer ook met deernis en empatie wanneer ons eer afgebreek word en ons misbruik voel. Hy verstaan ook dat ons eers nodig het om in die soetheid van Sy teenwoordigheid tyd te spandeer, voordat ons die stryd hervat.

Wat is die regte reaksie wanneer iemand aanstoot gee?

Rom 12:19  Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: “Dit is mý reg om te straf; Ék sal vergeld,” sê die Here. 

Wraak behoort aan die Here en aan Hom alleen en Hy neem ook nie aanstoot ligtelik op nie. Hy sal fokus op jou vyand, maar fokus jy net op jou “baard” en laat jou eer toe om in Sy soet teenwoordigheid te herstel.

Hoor wat gebeur toe hulle rus:

2 Samuel 10:7  Toe Dawid dit verneem, het hy Joab met die hele leër gestuur, almal dapper manne. 

Dit is interessant dat Joab “seun van die Here” beteken. Die Here stuur Jesus self, om met jou vyande af te reken wanneer jy in Sy teenwoordigheid herstel.

Vir die Here is wraak geen klein saak nie.

Lukas 17:2  So ‘n mens kan eerder met ‘n groot klip aan die nek in die see gegooi word as dat hy vir een van hierdie kleintjies ‘n struikelblok word. 

Selfs die kleinstes in die koninkryk van die Here word beskerm deur die wraak van die Here.

Die kuns van vergifnis

Handelinge 7:59  Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep: “Here Jesus, ontvang my gees!” 

Handelinge 7:60  Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep: “Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie!” Met hierdie woorde het hy gesterwe. 

Hy kon vergewe al het dit sy dood beteken.

Vergifnis hou ons vyande weg

Esegiel 25:15  So sê die Here my God: “Die Filistyne wou Juda tot niet maak op grond van die ou vyandskap.

Baie keer laat ons ou vyandskap toe, om steeds sy voet in die deur te kry in ons lewens.

Ou vyandskap verwoes baie generasies.

Ou vyandskap motiveer jou vyande.

Ou vyandskap hou jou vyande op jou drumpel.

Wat maak dan dat ons so sukkel met ou vyandskap?

Ons laat toe dat die pyn van ou wonde weer opvlam in ons lewens. Dan sê ons dinge soos:

Ek kan nie vergewe nie, want dit wat hulle aan my gedoen het is te groot om vanaf weg te stap. Het jy geweet dat hoe groter die daad is, hoe swaarder is die las wat jy saam met jou dra, maar hoe groter die las is, hoe vinniger moet jy dit neersit!

Ander sê weer: Ek sal vergewe as hulle jammer sê… Aanstoot leef nie in hulle harte nie, maar in joune. Jy moet die inisiatief neem.

Soms sê ons: As ek vergewe sal hulle dit net weer doen. Wat as hulle dit nie weer doen nie. Dan het jy verniet al die tyd die gewas van bitterheid in jou rond gedra. Bitterheid is soos iemand wat self gif drink en dan hoop dat sy vyande daarvan sal sterf.

Onthou: Aanstoot verwar jou gedagtes, maar vergifnis fokus weer jou perspektief. Die perspektief waarop jy jou liefde bou.

As jy vandag so voel, is dit tyd dat jy weer vir ‘n slag na Jerigo toe gaan…

In 1993 is die Amerikaanse Delta Force na Somalië gestuur om ‘n dwelm koning in hegtenis te gaan neem. Net toe hulle die stad invlieg, word hulle Blackhawk helikopter afgeskiet. Terwyl ‘n klein groepie wat oorleef het, toekyk hoe die Somaliërs die lyke van hulle makkers in die strate rondsleep, word die Navy Seals gestuur om ‘n reddingspoging aan te wend.

Op ‘n stadium word die manne en die seals in ‘n gebou vasgekeer, met koeëls wat van alle kante af op hulle reën. ‘n Trok wat eenkant staan is hulle enigste uitweg en Kaptein Mike Steele skreeu vir sy luitenant: Spring in die trok en jaag! Hy antwoord: Maar ek is geskiet! waarop die kaptein terug skreeu: Ons is almal geskiet – Spring in en jaag!

Ons bloei almal een of ander tyd die bloed van aanstoot. Ons het al almal gevoel hoe onvergewensgesindheid die lewe uit ons dreineer. as Paulus kon vergewe onder intense marteling, kan ek en jy ook.

As Job, nadat hy alles verloor het kon sê: Wanneer die Here gee sal ek Hom prys en wanneer die Here wegneem sal ek Hom prys, dan kan ek en jy ook vergewe.

Ons is almal geskiet, spring in en vergewe!

Paul Harby vertel van ‘n man wat sy eie ouers gedagvaar het, omdat hy vir homself lelik was. Sy hoof argument: As julle nie beter kon gedoen het nie, moes julle nie kinders gekry het nie.

Hy het een ding nie verstaan nie:

Hand 14:22  Hulle het die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. “Ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom,” het hulle gesê. 

Dit is waar, ons gaan almal op een of ander tyd deur verdrukking. Daar kom tye wanneer ons geen ander keuse gegun word nie, maar hoe ons daarop reageer is totaal in ons hande.

Ek sluit af: Ons is almal geskiet, spring in en vergewe!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *