Preke

Wat maak ons anders?

Toe ons nog kinders was, het ‘n onderwyser eendag vir ons die storie vertel van ‘n koning wat graag anders wou wees.

Hy het na sy beste snyer toe gegaan, met die versoek om vir hom klere te maak wat niemand nog ooit gesien het nie. Na ‘n hele paar maande kom die snyer terug na die koning, met die nuus dat hy ‘n kleed gemaak het wat slegs die slim en wyse mense kon sien. Natuurlik was daar niks in sy hande nie, maar hy was so vol selfvertroue in sy aanbieding, dat die koning en al sy raadgewers in verwondering na sy leë hande gestaar het. Elkeen was maar net te bang dat iemand sal dink hy is onwys en dom, indien hy niks raak sien nie. Daardie aand is die koning toe na die bal met sy nuwe “klere”. Al die gaste is laat weet dat slegs die slimmes en wyses die koning se klere sal kan raak sien.

Die aand toe die koning poedelnakend by die fees opdaag, het die hele skare met verwondering na sy uitrusting gekyk. Elkeen tog te bang om as dom en onwys geklassifiseer te word.

Na ‘n kort rukkie druk ‘n klein seuntjie sy kop tussen twee ooms se heupe deur en roep hardop uit: Maar hy is dan kaal…

Bloedrooi draai die koning om en verdwyn agter die gordyne, sonder om die res van die aand weer gesien te word.

Is dit nie so dat almal van ons ook maar ten alle koste anders wil wees nie?

Jesus was ook anders. Aan die kruis hang Hy, Sy gesig verwronge van pyn, terwyl die bloed en sweet Hom aftap. Met ‘n bloedstollende kreet uiter Hy die volgende woorde:

Markus 15:34:
Om drie-uur het Jesus hard uitgeroep: “Eloï, Eloï, lemá sabagtani?” Dit beteken: My God, my God, waarom het U My verlaat?

Vir die eerste keer in Sy lewe ervaar die seun van God hoe die Heilige Gees van Hom lig en Hy alleen aan die kruis hang. Soos iemand wat ‘n leeftyd met ‘n sielsgenoot deurgebring het en skielik alleen agterbly, oorweldig die hartseer van eensaamheid Hom en alleenwees raak vir die Koning ‘n realiteit.

In een oomblik het die Lam wat vlekkeloos was, sonde geword… Toe hy opkyk vir hulp, sien Hy hoe die Vader Sy gesig wegdraai. Op daardie oomblik toe die Gees van die Here van Hom lig, oorweldig die sonde wat hy namens ons moes dra Hom en Hy word letterlik sonde.

Vir die van ons wat sukkel met gedagtes en dinge wat ons wil oorweldig, het ek vandag goeie hoop. Die teenwoordigheid van die Here in ons lewens is ons preserveermiddel teen die sondes wat ons so maklik wil omring.

Ek glo dat die oomblik van die grootste pyn by die kruis was nie toe die katshoue op Sy rug neerreën nie, maar daardie oomblik toe die Gees van die Here van Hom verlaat het.

Wat het Jesus dood gemaak? Was dit bloed verlies? Uitputting? Of dalk die spies in Sy sy?

Jesus kon nie sterf voordat twee dinge gebeur het nie:

Eerstens moes Hy ophou praat.

Johannes 6:63:
Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Jesus se woorde (Onthou Sy Pa het die heelal met ‘n paar woorde geskep) was so kragtig, dat dit letterlik die dood in toom gehou het. Dit was hoekom Hy mense slegs met ‘n paar woorde uit die dood kon opwek. Alle lewe op aarde was geskep deur woorde.

Dink daaraan: Sy woorde op ons tong is ook ‘n krag wat lewe kan gee. Daarom kan ons vir siekes bid, en hulle word gesond!

Tweedens: Jesus kon nie sterf so lank as wat die teenwoordigheid van die Here op Hom was nie.

Ja, jy het reg gehoor. Die teenwoordigheid van die Here in ons lewens kan selfs ons sterflike liggame gesond hou, totdat ons eendag vir altyd ons koppe neerlê.

Met die woord van die Here op ons tong en Sy teenwoordigheid in ons, sal ons nooit geestelik sterf nie.

Jesus hang naak aan die kruis. Die eerste Adam was ook naak in die tuin van Eden gewees. Genesis sê dat Adam en Eva nie skaam was vir hulle naaktheid nie. Ek glo dat die teenwoordigheid van die Here hulle klere was, maar toe hulle sondig en Sy teenwoordigheid van hulle lig, kry hulle skielik skaam.

Genesis 3:8:
En hulle het die stem van die HERE God gehoor terwyl Hy wandel in die tuin in die aandwindjie;
En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die HERE God tussen die bome van die tuin.

Die teenwoordigheid van die Here is nie net ‘n lewegewende krag nie, maar dit maak ons ook bewus van die lokvalle van sonde. Die Gees van die Here aktiveer letterlik ons gewete.

Ons gewete is nie net daar om ons teen sonde te waarsku nie, maar dit verhoog ook ons bewustheid van die wil van die Here en van wat in die geesteswêreld om ons gebeur. Hierdie bewustheid is ook ons bron van kreatiwiteit.

Sy teenwoordigheid is salf, maar dit is ook ‘n vuur wat ons reinig en gereed maak om Sy wil te doen.

Twee fasette

Die teenwoordigheid van Sy krag…
Die krag van Sy teenwoordigheid…

Tydens een van die grootste oomblikke van Jakob se lewe sien hy ‘n leer, waarteen engele op en af klim met die Here bo aan die leer. Dit was seker een van die tye waar iemand die naaste gekom het aan die teenwoordigheid van die Here in die Ou Testament.

Dit inspireer hom so, dat hy die volgende belofte maak:

Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal ‘n tempel wees en van alles wat U my gee, sal ek vir U ‘n tiende gee.”

Waar het Jakob hierdie idee gekry? Die teenwoordigheid van die Here was ‘n krag wat hom terselfdertyd geïnspireer en uitgedaag het.

Kom ons kyk na die gevolg van hierdie oomblik in sy lewe:

Genesis 30:43:
Die man het al hoe ryker geword. Hy het baie kleinvee, slavinne, slawe, kamele en donkies gehad.

Die teenwoordigheid van die Here roer ons lewens op so ‘n manier, dat die goed en die sleg na bo kom. Die sleg kan ons hanteer en oorwin, terwyl ons die goeie kan gebruik om Sy wil te doen.

Lofprysing

Wanneer ons Sy teenwoordigheid met lofprysing ingaan, gaan Hy ons omstandighede met krag binne.

Hoe meer tyd ons in Sy teenwoordigheid deurbring, hoe meer van Hom sien ons in ons omstandighede.

Dit is hier waar daardie geloof wat geen beperking het nie, gebore word.

Hoe?

Dink aan Noag…

Genesis 8:9
Maar oral op die aarde was daar nog water, en die duif kon nie ‘n rusplekkie kry vir die holte van sy voet nie en het na Noag toe in die ark teruggekom. Hy het dit toe met sy hand gevang en in die ark teruggesit.

‘n Duif is ‘n tipe van die Heilige Gees en ons sien dat die duif teruggekom het na die man, wat vir hom ‘n holte vir sy voet gegee het. Net so ervaar ons die Here se teenwoordigheid soos wat ons vir Hom ruimte in ons lewens en gedagtes maak.

Noag se duif bring dan ook vir hom ‘n olyftakkie terug. In die Bybel is die olyfboom ook ‘n tipe van die salwing van die Here. Die teenwoordigheid van die Here bewerk ook Sy salwing op ons lewens en bedieninge.

Verder was die olyftakkie ook ‘n bewys van dit wat daar buite die ark was. Die Heilige Gees op ons lewens maak ons dan ook bewus van die potensiaal van die nuwe skepping in ons, nadat die oue weggewas is.

Wie het aan my geraak?

Die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het.

Lukas 8:44:
Sy het nader gekom en van agter af aan die soom van sy klere geraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou.

Dit is merkwaardig om te besef dat die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, nie aan Jesus geraak het nie, maar net aan die soom van Sy kleed.

Wanneer jy Sy teenwoordigheid in jou het, raak jy as’t ware aan Hom. Jy raak aan Hom vir hulle, ja hulle om jou, want wanneer hulle met jou in aanraking kom, kom hulle ook met Sy krag in aanraking. Dan kan enige iets in Sy naam gebeur…

Hoe weet ek dat ek aan Hom geraak het?

Hy het jou beweeg…

Handelinge 4:13:
Die Joodse Raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die Raad het geweet dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense.

Wanneer die teenwoordigheid van die Here op ons lewens is, vind mense dat daar net iets onweerstaanbaar aan ons is. In Titus vyf praat Paulus en sê: Ek beveel jou voor God…

Hoor mooi dat hy sê hy beveel hulle, nie hy skok hulle nie. (Dink maar aan ‘n elektriese skok…) Baie mense gaan Sondae kerk toe net om nog ‘n skok te ontvang van die Heilige Gees. Hulle dink dat daar iets wonderliks gaan gebeur en dat al hulle uitdagings net soos mis voor die son gaan verdwyn.

Net soos wat batterye oor ‘n lang tyd laai, word ons ook stelselmatig deur die krag van die Heilige Gees oor tyd herlaai. Ons moet egter toelaat dat ons lank genoeg in Sy teenwoordigheid week, totdat die deurbraak kom.

Die goue kalf

Nadat die volk die goue kalf aanbid het, praat die Here met Moses en sê basies die volgende:

Gaan self na die beloofde land, My engele sal voor julle uit gaan en my beloftes is binne julle, maar Ek gaan nie saam nie. Waarop Moses antwoord:

Eksodus 33:15:
Toe het Moses vir Hom gesê: “As U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat wegtrek nie.
Eksodus 33:16:
Hoe sal die mense weet dat ek en u volk U goedgesindheid geniet as U nie saam met ons gaan nie? Dit is juis deurdat U met ons saamgaan dat ons, ek en u volk, anders is as al die ander volke op die aarde.”

Die engele beskerm ons, beloftes bekragtig ons, maar dit is Sy teenwoordigheid wat ons anders maak.

Daar is eenvoudig niks wat die plek van Sy teenwoordigheid in ons lewens kan inneem nie.

Die woord van die Here beskerm ons. Ons aanbidding aan Hom inspireer ons. Sy teenwoordigheid verander ons, maak ons anders, so anders dat ons meer en meer na ons Vader begin lyk en aard…

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *