Hoe word ‘n droom gebore?

Voel jou toekomsdrome ook soms soos die prentjie hier bo? Iemand het eendag gesê:

Leef die nagmerrie totdat dit ‘n droom raak, want jou droom is jou toekoms…

Drome oor die toekoms is so deel van die Here se natuur. Dit is die saad waarmee Hy die toekoms in ons harte saai. Drome is ‘n produk van die Heilige Gees.

En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.

Het jy geweet dat vir elke droom wat die Here in ons harte plant, die duiwel ‘n nagmerrie vir ons voorhou?

Maar…

Wanneer ons leer hoe om daardie nagmerrie suksesvol te navigeer, bepaal ons die uitkoms van ons droom.

Want…

As jy nie die hel se nagmerrie kan navigeer nie, sal jy ook nooit die hemel se droom kan ervaar en leef nie.

My waarneming is dat mense gewoonlik opgee, net op die oomblik wanneer hulle hoog swanger is met grootste geleentheid van hulle lewens.

Wat is nagmerries?

‘n Nagmerrie is die tonnel na die droom.

Wanneer ons verstaan hoe om die nagmerries van die lewe te navigeer, sal ons in die proses kosbare lewenslesse leer waarop ons ‘n toekoms kan bou.

Hoewel die duiwel hierdie nagmerries op ons pad kom neersit, toets en suiwer hulle ook ons motiewe.

Wanneer jy jouself in een van die lewe se nagmerries bevind, is die vraag nie of jy sukses sal behaal nie, maar eerder of die Here jou met moeilikheid kan vertrou?

Moeilike omstandighede kan juis ‘n bewys wees dat die hemel jou vertrou. Dat die Vader juis vertroue in jou het, om deur dit te kom en in Sy droom vir jou te slaag.

Hoe nader ons aan die droom van ons lewe kom, hoe feller raak die omstandighede wat ons wil ontmoedig.

Net soos wanneer ‘n baba gebore word, is die pyn gewoonlik op sy ergste net voordat ons aan die Here se droom geboorte kan skenk en hoe nader die droom kom, hoe groter is die druk van omstandighede.

Ons droom is ons bestemming

…en ons nagmerrie is die weg na die realisering van ons droom.

Het jy al daaraan gedink dat die kerk die Vader se droom vir Sy Seun se bruid is? Tog was die hele proses deur ‘n nagmerrie ingelei…

Die kruis, met die volle hartseer en geweld daarvan, was die weg na hierdie droom van die Vader. Lees wat sê Jesus oor hierdie droom van die Vader:

…en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.

Jesus sê: Ek sal my kerk bou…, maar die hel sê: Ek dink nie so nie… Kom ons spyker Hom teen ‘n kruis vas.

Vir drie dae het dit gelyk asof alles tevergeefs was, of al die beloftes net leë beloftes was, maar toe Jesus opstaan was die magte van die doderyk finaal oorwin!

Die anatomie van drome

Wat is die doel van ‘n droom?

Die Here se drome maak ons bewus van ons bestemming, ons doel en ons roeping, veral in moeilike omstandighede.
Drome hou ons bewus daarvan dat die Here betrokke is in ons lewe.
Drome inspireer ons om onsself na ‘n mooi toekoms uit te strek.
Drome hou ons uit die gemaksones van die lewe wat ons potensiaal steel.

Wat is die doel van ‘n nagmerrie?

In die nagmerries van die lewe het ons die geleentheid om onsself te ontdek.
Nagmerries help ons om uit te vind waar ons sekuriteite lê.
Ons vind soms meer oor die Here uit, in die donker tye van ons lewens, as wanneer die son skyn.
Tydens ons nagmerries word die duiwel oorwin en sy stem stil gemaak.

Wanneer dinge om jou rof gaan, moet jy jouself berus in die gedagte dat die oorwinning nader as ooit is…

Hoe reageer mense op nagmerries?

Die nagmerries van die lewe ontmoedig ons.
Hulle vorm die spreekwoordelike miswolk tussen ons en ons drome en maak dit moeilik om in te koop in die Here se visie vir ons lewe.

Vir hierdie rede is dit so broodnodig dat ek en jy deel is van ‘n lewendige gemeente, waar ons gereeld van die vars olie van die Heilige Gees kan ontvang. ‘n Gemeente wat jou leer om genoeg krediet aan jouself te gee vir die goeie stryd wat jy so getrou stry.

Posseëls bereik hulle bestemming want hulle stick…

Waar word Jakob se droom gebore?

Nagmerries is drome wat met hopeloosheid gevul is…

Tydens een van die donkerste tye van Jakob se lewe, gaan lê hy uitgeput met sy kop op ‘n rots om te slaap. Nadat hy aan die slaap geraak het, gee die Here vir hom ‘n droom waarin hy ‘n geopende hemel sien, met ‘n leer waarteen die engele op en af klim met die Vader bo aan…

Wanneer ek en jy uitvind hoe om met ons koppe op die rots te gaan lê, sal die Here ook vir ons ‘n geopende hemel met ‘n droom gee. Met ander woorde, kry jou kop op die regte plek en die hemel sal vir jou oopgaan…

Die volgende môre het Jakob opgestaan en hy het die klip wat sy kopkussing was, gevat en dit regop gesit. Toe giet hy olie op die bopunt daarvan uit. Hy het die plek Bet-El genoem. Die stad was voorheen bekend as Lus.

Die plek waar Jakob aan die slaap geraak het se naam was Lus – dit was ‘n naam wat geen betekenis gehad het nie. Jakob vernoem dit na Bet-El wat beteken: Huis van God.

Wanneer jou kop op die regte plek is, sal daardie plekke in jou lewe wat geen betekenis het nie, skielik vir jou betekenis begin kry. Plekke wat leeg en dor was, sal weer met die teenwoordigheid van die Here gevul word.

Wanneer jou kop op die regte plek is, sal jou kussing ‘n pilaar word, ‘n fondament waarop jy weer kan begin bou.

Waarop het Johannes sy drome gebou?

Jy kan jou lewe op Sy drome bou

Ons lees in die skrif dat Johannes met sy kop op Jesus se bors Jesus gelê het. Die gevolg was dat hy later in sy lewe die nagmerrie, op die eiland van Patmos waar hy gevange was, kon omskep in ‘n lewende boodskap vir ons almal. Daar het hy die grootste profetiese boek in die Bybel – Openbaring – vir ons geskryf.

Hy het verstaan hoe om die grootste nagmerrie van sy lewe te leef, totdat dit ‘n droom geraak het en hy die grootste werk van sy lewe kon skryf.

In die middel van sy nagmerrie kon hy diep in die Here se wil vir ons toekoms inkyk en dit vir ons neerpen.

Moet nooit toelaat dat ‘n nagmerrie jou oë blind maak, vir die wonder van die toekoms wat die Here vir jou beplan nie.

Wanneer jy jou grootste nagmerries deurstaan, sal jy die vermoë ontwikkel om ook jou grootste drome te kan leef…

Abraham breek Hagar se droom

In ‘n desperate oomblik stuur Abraham vir Hagar en Ismael weg…

Aanvanklik was Abraham se droom dat Hagar vir hom die seun sal baar wat hy nooit by Sara kon kry nie. Hagar was baie trots op haar seun en het groot drome vir hom gehad as Abraham se nageslag, maar toe Isak gebore word, verander dinge in ‘n oogwink.

Sy word weggestuur, die woestyn in en toe haar water op raak gaan sit sy vir Ismael, haar droom seun, onder ‘n bos en gaan sit ‘n entjie weg sodat sy nie die pyn hoef te deurstaan om te luister hoe haar droom sterf nie.

God het die kind hoor huil, en die Engel van God het uit die hemel na Hagar geroep en vir haar gesê: “Wat is dit, Hagar? Moenie bang wees nie, want God het die kind daar waar hy lê, gehoor.

Staan op, tel die kind op en troos hom, want Ek sal hom ‘n groot nasie laat word.”

Toe het God haar oë oopgemaak en sy het ‘n put met water gesien. Sy het die velsak vol water gaan maak en vir die kind water gegee.

Wat merkwaardig is in hierdie vers, is dat die Here haar droom, wat haar seun was, gehoor het.

Hy hoor ook jou droom, daardie droom waarop jy al opgegee het. Daardie droom wat jy nie meer kan hoor nie, omdat dit jou te veel pynig, om dit te sien sterf.

Haar droom was besig om te sterf, maar die Here hoor haar droom. Hoor wat doen Hy.

Hy stuur haar terug na haar droom, met die opdrag om die seuntjie op te tel. Op die oomblik toe sy haar droom optel, gaan haar oë oop vir haar voorsiening en sy sien die put met water in!

Is dit moontlik dat jy daardie voorsiening wat jy so nodig het nie kan raaksien, omdat jy jou droom onder ‘n bos neergesit het om te sterf?

Dit het nou tyd geraak dat jy weer jou droom optel.

Voor en na die nagmerrie

Voor die kruis was Jesus se gesig vertrek van pyn en Sy hele liggaam oortrek van die bloed.

Hoor wat sê Hy nadat Sy nagmerrie verby was:

Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en ‘n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie.

Aan die anderkant van jou nagmerrie is daar oorwinning, die teenwoordigheid van die Heilige Gees en ‘n ewige beloning wat net op jou wag…

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *