Oorkom en oorwin met oorgawe

Wie blameer ateïste wanneer dinge moeilik gaan? Waar lê hul primêre verhouding? Wie is ons wanneer ons nie meer ‘n verhouding met die waarheid het nie?

Is die grootste oorwinning van die mensdom nie wanneer ons in staat is om die tronke wat ons vir onsself gemaak het, te kan vind en oorkom nie? Elkeen van ons het een of ander tronk waaruit ons graag sal wil ontsnap…

Ek het vandag goeie nuus vir jou: Jy kan!

Wat was Kain se reaksie toe dinge vir hom verkeerd loop en sy offer nie aanvaar word nie? Hy sê: Kom ek vernietig die een wat ek die meeste bewonder: Abel.

Dit is hoekom massa moordenaars meestal selfmoord pleeg, nadat hulle die daad gepleeg het. Hulle bere die beste vir laaste: hulself…

Hoe oorwin ek, sonder om myself of ander in die proses te vernietig?

Mense sê heeldag: Ek verstaan nie hoekom dit gebeur het nie…

Vandag gaan ons verstaan. Vandag verlig ons die pad. Vandag kyk ons na die drie rokke wat Josef ontvang het en in daardie geheimenis gaan ons die pad na oorwinning ontdek.

Josef se drie rokke

Verlig die pad…

Die eerste kleed wat Josef ontvang het was die een wat Jakob vir hom, sy gunsteling seun, gegee het. Hierdie kleed staan vir die kleed van geregtigheid wat ons van die Vader ontvang het.

Die tweede kleed was die een wat Potifar se vrou letterlik van sy rug afgeskeur het, toe sy hom probeer verlei het. Dit staan vir die karakter wat ons help om die meeste te maak van die geleentheid en vryheid wat ons van die Vader ontvang het.

Derdens kyk ons na die mantel van heerskappy wat Farao oor sy skouers gehang het, toe hy onderkoning van Egipte geword het. Hierdie kleed wys vir ons hoe om nie net te oorkom nie, maar ook hoe om te oorwin.

Die kleed van geregtigheid

‘n Nuwe begin…

Van al sy seuns was Israel die liefste vir Josef, die seun wat in sy ouderdom gebore is en daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak.

Hierdie kleed kon op geen manier verdien of gekoop word nie. Die liefde van ‘n vader vir sy kind, was die enigste motief vir hierdie kleed gewees.

Een-en-twintig keer praat die Nuwe Testament oor die feit dat verlossing ‘n gawe van die Here is.

Wanneer ons fouteer, dink ons instinktief dat die Here net op ons foute fokus, maar kyk wat het met Lot gebeur.

Toe God die stede in die vlakte verdelg het, waar Lot gewoon het, het God aan Abraham gedink en vir Lot laat wegkom uit die plek waar die verwoesting plaasgevind het.

Die Here het nie aan Lot gedink nie, maar aan Abraham wat vir hom gebid het.

Die grootste krag wat ons weghou van ‘n lewe van oorwinning, is daardie ongegronde skuldgevoelens. Ons almal het gesondig, maar ons almal is vrygespreek. Wanneer ons in die noute is, of besig is om weg te vlug, dink die Vader aan Sy Seun wat vir ons sonde geword het. Lot is gespaar a.g.v. Abraham, jy word gespaar a.g.v. Jesus!

Waaraan het die Vader gedink op die dag wat die soldate die spykers so wreed deur Sy Seun se hande gekap het?

Ek het jou naam in my handpalms gegraveer…

Die eerste keer toe Abraham Josef se rok gesien het, was dit skoon en veelkleurig, met lang moue…

Die tweede keer was die kleed stukkend geskeur en in die bloed van ‘n boklam gedoop.

Watter geheim t.o.v. ons oorwinning leer die kleed vir ons?

Hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die Lam en die boodskap waarvan hulle getuig het; en hulle het nie hulle lewens so liefgehad dat hulle onwillig was om vir Hom te sterwe nie.

Oorwinning word deur twee dinge moontlik gemaak. Eerstens word ons oorwinning nie op ons eie vermoëns gegrond nie, maar op die bloed van die lam.

Tweedens oorwin ons wanneer ons Hom liewer as ons eie lewens het.

Judas het Jesus verkoop vir twintig sikkels silwer. Net so is Josef deur sy eie broers verkoop vir twintig sikkels silwer.

Die Hebreeuse letter kapah se numeriese waarde is twintig. Kapah staan vir ‘n oop hand. Wanneer die palm na bo is, staan dit vir ‘n hand wat gereed is om te gee. Wanneer die palm na onder is, staan dit vir ‘n hand wat gereed is om sonde en foute toe te maak.

Die fondament van ons oorwinning is ‘n God met ‘n oop hand…

Die kleed van karakter

Die volgende kleed…

Toe gryp Potifar se vrou hom aan sy klere en sê: “Kom lê by my.” Maar Josef het buitentoe gevlug, terwyl sy ‘n stuk van sy klere in haar hand bly hou. 

Die eerste kleed was ‘n bewys dat die Here Sy deel gedoen het – die tweede is ‘n bewys dat ons, ons kant bring…

Die eerste kleed was die Here se verantwoordelikheid – die tweede ons sin…

Die eerste kleed staan vir ons posisie in Christus – die tweede staan vir Christus in ons praktyk…

Die eerste kleed getuig van die Vader se onselfsugtige liefde, die tweede kleed praat van ons liefde sonder kompromie…

Die eerste kleed praat van Jesus se oorwinning, die tweede getuig van ons oorwinning in Hom…

Die eerste kleed is die fondament wat ons ontvang het, die tweede die gebou wat ons bou…

Die eerste praat van genade, die tweede van oorwinning…

Die eerste kleed kondig die oorwinning aan, die tweede kleed is die oorlog wat die grond in besit neem…

Die DNA van versoeking

Wanneer jy nie deel met versoeking nie, deel versoeking met jou…

Vyf keer sê die Bybel dat die Here met Josef was, tog word hy steeds versoek.

Baie Christene is skaam om te erken dat hulle versoek word, maar versoeking is ook deel van elke mens se wandel met die Here. Versoeking is nie ‘n skande nie, maar ‘n realiteit wat hanteer moet word.

Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.

Die eerste kleed het vir ons die angel uit versoeking gehaal.

Die tweede kleed gee vir ons die geleentheid om die Here se getrouheid te leer ken.

Geen versoeking wat meer is as wat ‘n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan.


Hoekom laat die Here versoeking in ons lewe toe?

Die Here laat versoeking toe, om ons swakhede aan die lig te bring, sodat ons hulle kan oorwin.

Hy laat toe dat ons versoek word, sodat ons die diepte van Sy genade kan leer ken. As party van ons nie soms faal nie, sou niemand met ons kon saam lewe nie, want dit is in die tye van gebrokenheid waar ons, ons trots verloor.

Hy laat versoeking toe om vir ons die geleentheid te gee om ons salwing en roeping te toets en te beskerm. Dink daaraan:

Saul verloor die soom van sy koningskleed, toe Dawid dit in ‘n oomblik waar hy sy fokus verloor het, afsny.
Simson het sy duurste haresny gehad, toe hy op Delila se skoot geslaap het – hy het met sy oë daarvoor betaal.
Jael kap ‘n tentpen deur die koning Sisera se kop, terwyl hy vas aan die slaap lê.

Versoekinge hou ons gereed en afhanklik van die Here. Dit gee vir ons die geleentheid om die vlees uit te honger en ons gees te voed.

Jy het 150 grade Celsius nodig om tin te suiwer, 500 grade vir brass, 1300 grade vir silwer en 1400 grade vir goud.

Dit is die vuur van versoeking wat die goud in ons, wat reeds daar is, na vore bring…

Die kleed van oorwinning

Almal begeer dit, maar nie almal kan dit dra nie…

Farao het verder nog vir Josef gesê: “Kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipte.

Toe haal Farao sy seëlring af en steek dit aan Josef se vinger. Farao het vir Josef linne klere laat aantrek en ‘n goue ketting om sy nek gehang. Farao het hom ook laat ry op sy tweede beste wa. Daar is voor Josef uitgeroep: “Betoon hom eer!” So is Josef oor die hele Egipte aangestel.

Dit moes seker die mooiste woorde ooit in Josef se ore gewees het, toe die koning sê: Betoon hom eer…

Na die nag in die put, die dertien jaar in die tronk en ‘n leeftyd van getrouheid aan die droom wat die Here vroeg in sy lewe vir hom gegee het, hoor hy hierdie woorde!

Die kleed van oorwinning is verniet, maar beslis nie goedkoop nie. Dit is bedoel vir elkeen van ons, maar om dit te dra, is daar ‘n geheim wat net ‘n paar mense in die geskiedenis geken het:

Hulle sal teen die Lam oorlog voer, maar die Lam en saam met Hom dié wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat Hy die Here van die heersers en die Koning van die konings is.

Ons wen net om een rede: Omdat Hy die Koning is! Die wat dit uitvind en hulle lewens daarvolgens inrig, sal oorwin!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *