George en Mariolize

Liewe gemeente

Ek skryf hierdie brief met ‘n swaar hart omdat dit waaroor ek vandag gaan praat, die manier waarop ons genade sien en uitleef en ons verwagtinge van die toekoms, onherroeplik gaan verander. Tog rus ek in die wete dat die krisisse van vandag elkeen van ons toekomstig in nuwe seisoene van groei kan inlei. Dit sal plekke wees waar die Here ons hand vat en waar ons intimiteit met Hom weer vernuwe kan word.

‘n Wyle gelede het ek en Mariolize ‘n gesprek oor ons huwelik gehad waartydens sy versoek het dat ons, ons huwelik moet beëindig. Dadelik het ek besef dat ek genoeg tyd moet neem ten opsigte van so ‘n lewensveranderende besluit. Omdat beide van ons die huwelik beskou as ‘n heilige instelling wat nie sonder grondige redes beëindig kan word nie, het ek die saak met ekstra versigtigheid benader. Twee kragte wat in my gemoed “tou getrek het” was: Die feit dat ek niks wil doen wat die verantwoordelikheid wat die Here aan my gegee het ten opsigte van my huwelik, wil versaak nie en tweedens die genade wat ‘n liefdevolle Vader vir ons bewerk het, wanneer dinge in ons lewe nie uitwerk nie. Soms staan ons op plekke waar alle opsies tot ons beskikking negatiewe gevolge het en dit is tye waar ons dan slegs op Sy genade kan staat maak.

Na ‘n huwelik van dertig jaar het beide van ons aan mekaar bewys dat ons lojaal aan mekaar is en die beste vir mekaar wil gee. Ek glo dat wanneer verhoudings skeefloop, as gevolg van emosionele pyn, daar altyd ‘n kans vir herstel is. In ons geval egter, het ons besef dat ons ten spyte van inspraak en raad van baie leiers oor die jare heen, net nie in staat was om mekaar te vind nie nie. Ons het dus op die plek beland waar ons verhouding besig was om onherstelbare skade aan mekaar aan te rig. Ek het besluit om Mariolize te akkommodeer en in te stem dat ons huwelik beëindig kan  word.

Eerstens wil ek aan elkeen wat in ons teleurgestel is, nederig om verskoning vra. Sal julle dit in julle harte kan vind om ons hiervoor te vergewe asseblief? Mag hierdie wending in my ‘n sagte hart bewerk, asook ‘n vars empatie vir almal onder my leierskap wat soortgelyke toetse moet deurleef.

Wat die gemeente betref het die ouderlingsraad die volgende sentiment:

Agapé is en was nog altyd ‘n gemeente wat glo dat die pad van genade en die pad van herstel, dieselfde pad is. Hulle is almal manne en vroue wat in hulle eie reg as leiers voor die Here staan en het besluit om die ekstra myl te stap om my op die pad vorentoe te dra, te ondersteun en te adviseer om Agapé deur hierdie moeilike tyd te neem. Die Here waarborg nie dat daar geen moeilike seisoene sal wees nie, maar belowe in psalms dat Hy saam met ons deur die dal van doodskaduwee sal gaan. Ons as gemeente is dus nie alleen en verlate in hierdie moeilike tyd nie, maar Hy is steeds teenwoordig in ons midde.

‘n Pa kan nooit wegraak wanneer sy gesin in skok is nie en daarom sal ek steeds daar wees om elkeen se hand te vat, vrae te beantwoord en die visie wat die Here vir ons as gemeente in hierdie seisoen het, saam met die ouderlinge te laat kristalliseer. Die ouderlinge sal my wel help met die versorging van die gemeente sodat ek tyd kan neem om my self te vind en aan die Heilige Gees tyd te gee vir ons genesings proses. Maak gerus van hierdie aanbod gebruik en kontak my indien ek enige verdere vrae kan beantwoord. Mariolize gaan verhuis en sal dus nie meer deel van ons gemeente in Bloemfontein wees nie. Ons wens haar alle liefde en sterkte toe. Ek sal alles in my vermoë doen om seker te maak dat sy behoorlik versorg is en dat hierdie groot verandering in ons lewens so glad moontlik verloop.

My dank aan al die ouderlinge wat met groot harte die besluit geneem het, om my gedurende hierdie tyd by te staan en om ook vir Mariolize te bid.

Ek wil Mariolize ook uit my hart bedank vir die diep spore wat sy oor ‘n leeftyd in my, my kinders en ons gemeente se lewens getrap het. Spore wat ons altyd nader aan die hart van die Vader geneem het.

Aan u as die gemeente: Deur die jare heen kon Agapé nog altyd die liefde van die Here onder alle omstandighede en deur alle toetse heen, op ‘n suiwer en unieke manier grond toe bring. Nooit het ek gedink dat daar ‘n dag sal kom waar ek voor u gaan staan en op so wyse aanspraak maak op julle liefde en genade nie. Tydens dié tyd het ‘n goeie vriend gesê: Laat toe dat jou vriende jou verbaas… Tot dusver was dit werklik so… Baie dankie vir elkeen se onvoorwaardelike liefde en ondersteuning. Kom ons streef saam om tydens hierdie moeilike tyd, van ons gemeente in die middel van ‘n pandemie, ‘n ware oase van liefde te maak.

Ek sal Woensdag aand (16 Sep) om 20:00 ‘n “live stream” doen waartydens ek meer tyd sal neem om my hart met u te deel in hierdie verband. Die “link” sal op https://agape.co.za beskikbaar wees.

Baie liefde

George Steenkamp

Sel: 0833272799