Mariolize Steenkamp

Liewe Gemeente daar is eenvoudig net nie woorde wat ‘n mens in ‘n situasie soos hierdie kan gebruik, wat sal kan opweeg teen die skok en teleurstelling wat so baie van julle moet ervaar, ten opsigte van die slegte nuus oor my en George se egskeiding.

Ek is oneindig jammer daaroor en ek wil uit my hart uit baie dankie sê vir elkeen se liefde, omgee, ondersteuning, gebede en dienswerk in die 33 jaar wat ek by Agapé was.

Mag julle dit in julle harte vind om my te vergewe en vry te spreek en mag elkeen van julle op julle pad vorentoe net meer en meer van die Here se getroue liefde beleef.

Baie liefde en seën vir julle.

Mariolize Steenkamp