Wie is ek?

Eendag vra ‘n koning vir Dawid om vir hom op die harp te speel…

Wat ‘n eer: Die koning het my nodig…

Nou sal my broers weet ek is belangriker as wat hulle gedink het…

Iets in hom wonder: Is ek waarlik eg?

1Sam 18:6 Met hulle aankoms, toe Dawid terugkeer van sy oorwinning oor die Filistyn, het vroue uit al die stede van Israel gekom om te sing en koning Saul met kringdanse tegemoet te gaan, 7 Die dansende vroue het gesing en gesê: Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy tienduisende.

Uiteindelik sien almal vir Dawid raak! > dan:

1Sam 18:10 Die volgende dag het ‘n bose gees van God van Saul besit geneem, en hy was rasend in sy huis. Terwyl Dawid soos gewoonlik besig was om op die lier te speel, was daar ‘n vegspies in Saul se hand. 11 Toe gooi Saul die vegspies. Hy het gedink: Ek sal Dawid teen die muur vaspen! Maar Dawid het twee keer vir hom weggekoes.

Wat ‘n Kontras… Van Vriend v/d koning na vyand in een dag.

In vandag se taal: Meteens is al Sy Facebook vriende almal weg…

(Margaret Young) Soms leef mense hulle lewe agterstevoor om: Hulle maak skatte bymekaar vir meer vryheid, maar eintlik werk dit net anders om. Vind eers uit wie jy is voordat jy kan doen wat jy graag wil doen sodat jy kan kry wat jy begeer.

Iemand wat eg is, is iemand wat is wat hy is.

Wat is hierdie egtheid?
Dit is ‘n versameling keuses wat ons elke dag maak.
Dit is die keuse om op te daag en teenwoordig te wees.

Kamini (skrywer) No matter how many obstacles we face from birth—the outcome of showing up marks humankind.

My vraag: Is jy daar wanneer jy daar is?

Daag jou hart saam met jou op in elke situasie?

Moeilikste keuse: Die keuse om ons ware self raak te sien.

Ons vra heimlik: Wat sal mense van my dink?

‘n Hart vol self-twyfel kan homself verkoop as enige iemand m.a.w.: Ek is wie jy wil hê ek moet wees…

Die idee van egtheid maak ons gelyktydig hoopvol en moedeloos.

Hoopvol: omdat om eg te wees vir ons siel so waardevol is. Meeste van ons is aangetrokke tot warm, plat op die aarde, eerlike mense. Ons wil almal graag so wees!

Moedeloos: Ons leef in ‘n kultuur waarin jy eenvoudig moet inpas.

Wat is die anatomie van egtheid?
Laat los wie jy dink jy moet wees om in te pas en omarm wie jy werklik is.

Hoe maak ek die keuse?
Kweek die dapperheid om onvolmaak te wees.

(Berné Brown) Imperfections are not inadequacies; they are reminders that we’re all in this together.

Leef empatie teenoor jouself uit… (We are all made of strenth and struggle.)
Versorg konneksie en jou gevoel van aanvaarding. Weet dat jy behoort!
Dit kan net gebeur wanneer ons glo dat ons genoegsaam is…

Egtheid eis dat ek met my hele hart lewe en voluit lief het…

Wat is die vrug van egtheid?
Genade, dankbaarheid en vreugde.

Die gif van perfeksionisme.
Soos wat jy die lang pad na egtheid aanpak gaan daar baie omstanders wees… Nie almal aan jou kant nie!
Ons is almal bang om as self-gefokus gemerk te word want ons het ‘n Ingebore skaamte.

Ons vra:
Wat as ek dink ek is OK, maar ander dink nie so nie?
Wat as ek toelaat dat ander my onvolmaaktheid sien… …en hulle hou nie van wat hulle sien nie?
Soos wat jy jou innerlike sterkte begin ontdek SAL die om jou begin praat…

Hoe hanteer ek hierdie stemme?
Moenie mense ongemaklik maak nie, maar wees dapper & eerlik.
Moenie mense seer maak nie, maar sê wat jy dink en voel.
Wees ingelig, maar moenie maak asof jy alles weet nie.
Moenie ongewild wees nie, maar moenie bang wees om van die groep te verskil nie.

‘n Groot MOENIE:
‘n Harde hart, immuun teen seerkry, het ook ‘n onvermoë om ‘n konneksie te maak.
Onthou: Konneksie kan nie sonder kwesbaarheid plaasvind nie…

Wanneer moet ek die minste wees? Nooit a.g.v. wat ander sal dink nie… Net uit oortuiging.

Grawe diep:
Egtheid is intensioneel

(Nicky Norton) Intensionele lewe is die kuns om jou eie keuses te maak voordat ander se keuses jou maak.

Egtheid inspireer
Dapperheid is aansteeklik… Versprei die koors…

Egtheid is dinamies maak egtheid jou refleks wanneer jy kwesbaar voel.

Wanneer aanvaarding en populariteit jou doelwit raak lê die landmyn van skaamte voor in die pad.

‘n Egte hart is OK ten spyte van teleurstelling, frustrasie of hartseer.

Jy is OK,
Jy sal OK wees,
Jy gaan ander OK maak!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *