Die sirkels van Stress


Inleiding
Verbeel jou jy ken ‘n jong man, John Doe…
Hy is gaaf en intelligent, maar heeldag bekommerd oor een of ander iets.
Een dag sien hy ‘n moesie op sy arm wat verdag lyk.
Hy vors dit aanlyn na en raak stadig maar seker bekommerd oor al die moontlikhede.
Miskien prut ek al weer te veel oor hierdie ding, dink hy.
In sekondes hou hy op om oor sy gesondheid te stres en begin dink oor sy gedagtes.
Miskien het ek terapie nodig wonder hy, maar watter soort?
Sy gedagtes hol met hom weg en ‘n hewige debat word in sy binneste ontketen.
Hy argumenteer met homself, sit homself in die hof van sy gedagtes.
Eers verdedig hy homself, dan is hy skielik weer in die beskuldigde bank.
Daar word hy ondervra en gedwing om deur al sy herinneringe, benaderinge en vrese te blaai.

Hy stop en vra homself af: Is dit hoe dit voel om aan angs te lei? Is dit dalk ‘n panic attack?
Of miskien raak ek ‘n skisofreen??
Hy dink, niemand wat hy ken kwel hulle so oor kleinighede nie…

In die proses fokus hy die vergrootglas van sy siel op al sy swakhede en wonder hoekom hy is soos hy is?
Hy sink weg in ‘n storm van negatiewe geselskap oor homself, met homself.

…en alles het begin met een moesie!

Luk 12:25 (2020 vert) Wie van julle kan, deur hom te bekommer,(angs) een el by sy lewe voeg? 
26 As julle nie eers so ‘n klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer(angs) julle julle oor die res?
27 Let op(verskuif jou fokus na…) die wilde narsings, hoe hulle groei. Hulle swoeg nie, en hulle spin nie. Maar Ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy prag was nie soos een van hulle geklee nie. 
28 En as God die gras in die veld wat vandag nog daar staan en môre in ‘n oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer vir julle, kleingelowiges(oligo-pistos => om selfvertroue te verloor)!

Gesonde selfvertroue is: Selfvertroue geplant in Godvertroue > ek kan myself vertrou want Hy vertrou my!

Hierdie konstante maal-dink, sit al ons instinkte in overdrive.
Hierdie eindelose analisering na die lewe wat ons eintlik wou gehad het, maar nie het nie, sit ons in die rat van selfvernietiging.

‘n Auto-immuun siekte ontstaan wanneer ons immuun sisteem gesonde selle verwar met vreemdes en dan vernietig.
Hierdie gemaal in ons gedagtes doen die selfde met ons siel.

Ons brein help ons om die probleme van die lewe op te los, maar hierdie gemaal doen die teenoorgestelde.
Die stemme in ons gemoed raak al hoe harder en die sirkels in ons gedagtes al hoe groter.

1 Kor 2:16 (2020) Want wie het die gedagte van die Here geken, om vir Hom te kan voorskryf? Wat ons betref, ons het die denkwyse(nous > om te verstaan) van Christus.

Denkwyse(nous > om te verstaan) = Ons elkeen het dus die vermoë om die wêreld te verstaan soos wat Christus dit verstaan het.
Insig kom nie van maal-dink nie, maar van ‘n ander plek…

Hoe weet ek wanneer ek ‘n maal-dinker is?
Jy kristalliseer strategie moeilik en hink maklik op twee gedagtes.
Jy dink gereeld oor jou gedagte patrone.
Wanneer jy dink is dit baie keer ‘n stryd tussen twee pole.
Jy bevraagteken, twyfel en analiseer gereeld jou gedagtes.
In krisistye vlug jy maklik na jou gedagtes.
Jy twyfel gou oor jou besluite.

Dit is goed om jou refleks-gedagtes te bevraagteken en te toets, maar gevaarlik om jouself gereeld onder kruisverhoor te neem.

JY het tot hier geluister/lees omdat jy kan aanvoel daar is spanning in jou gemoed. Gelukkig is daar ‘n uitweg wat ons saam deur hierdie reeks gaan ontdek.

James se refleks
James is ‘n tipiese maal-dinker, maar is maal-dink waarlik sy probleem?
Ons is soms desperaat om ‘n probleem op te los, maar waar lê die wortel van hierdie probleem?
Angs is die wortel en maal-dink die probleem.

Angs
Onbekend – A wandering mind is an unhappy mind.

Mense is bekommerd oor geld, werk, familie en verhoudinge, ouer word, misdaad en trauma, maar is hierdie dinge die oorsprong van angs?

Angs is slim en skelm.
Dit voed op ons ergste vrese.
Dit groei soos mos op onsekerheid.
Selfs ons daaglikse gewoontes kan die deur oopsluit vir angs soos om op jou sosiale media te boer.

Stres is nie noodwendig ‘n slegte ding nie. Gesonde stres kan ons motiveer.
Soms is ons brein onder stres as gevolg van ‘n gebrek aan stimulasie. Dit gebeur wanneer ons omgewing ons nie genoeg uitdaag nie.
Die verskil tussen angs en stres
Stres beïnvloed ons vanuit ons omgewing.
Angs woon binne in die diepste kamers van ons hart.
Angs is ons interne ervaring van ons omgewings druk.
Angs leef op die ashoop van leuens.

Jes 41:10 (Ou vert.)  Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.

Die selfde omstandighede sal die een persoon motiveer en die ander vernietig.
Bv. Siamese katte se hare is donkerder waar hulle velle koud is. By hulle ore.
‘n Katte tweeling wat onderskeidelik in verskillende temperature groot word lyk verskillend.
Selfde DNA verskillende reaksies.
Ons reageer nie op stres nie, maar op ons persepsie van stres.

Efe 4:23 (2020) Julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word. 
24 Ja, trek die nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is.

Die aard van ons denke
Wat glo jy oor jouself?
Hoe sien jy jou sterk punte?
Is jy trots op jou vaardighede?
Voel jy die Here het moeite met jou gedoen toe Hy jou geskep het?
Is wie jy is, jou wapen teen stres?
Hoeveel sê het jy in jou lewe en omstandighede?
Kan jy na jouself deur God se oë kyk?

Bogenoemde is alles dinge wat ons kan verander!

In die res van die reeks gaan ons uitvind hoe om te verander.
Intussen begin by laas week se boodskap: Die angel van beheer.

Jes 41:10 (Ou vert.)  Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk(shaw-aw => Om in verwondering te staar) nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk( aw-mats => ‘n Versterkte nuwe fokus) jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.

Jy kan vandag kies om op te hou om die krag van jou probleme te bewonder.
Laat toe dat Hy aan jou in hierdie seisoen ‘n vars nuwe fokus gee.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *