Skryf nuwe denkpatrone in jou gemoed.

Negatiewe denkpatrone staan agter feitlik alle angs en spanning.

Is beheer oor my denke enigsins moontlik?

2 Kor 10:4 (2020 vert) Die wapens van ons stryd is immers nie menslik nie, maar, danksy God, kragtig om sterk vestings af te breek, redenasies(beelde van jou verbeelding) te vernietig, 5 en ook elke skans (afgod) wat opgerig word teen die kennis van God. Ook neem ons elke gedagte (persepsie) gevange tot gehoorsaamheid aan Christus…

John Lennon: The more I see, the less I know for sure.

Hoekom maal-dink (overthink) ons oor ons wêreld?

Want ons wil graag ons realiteit verander.

Met die regte gedagtes kan jy jou ervaring van jou wêreld verander.

Gedagtes skep emosies, hierdie emosies vorm ons persepsie en verander ons denkpatrone.

Janice Trachtman: Everything is within your power, and your power is within you.

Denkpatrone is die fontein van ons optrede.

Wat moet ek doen met my gedagtes?

Identifiseer gedagtes wat jou ondermyn.

Daag daardie denke uit.

Herstruktureer of vervang hulle met nuwe waarhede.

Kognitiewe versteurings

Hoe akkuraat is jou gedagtes oor jou wêreld?

Almal kyk deur ‘n onsigbare filter na hulle realiteit. (Soos ‘n kamera se polaroid)

Hierdie filters word gevorm deur ons verwagtinge, waardes, gesindhede, aannames en illusies.

Wat is die mees algemene kognitiewe versteurings?

Alles of niks mentaliteit

Hierdie mense dink net in wit en swart of reg en verkeerd.

Iemand is slegs heeltemal reg of heeltemal verkeerd, geen grys areas nie.

Hierdie denkwyse kom direk van ons veg of vlug refleks.

Hierdie denkrigting verag kompromie, kreatiwiteit of nuanse.

Dit word geassosieer met hulpeloosheid, depressie en onbuigsaamheid.

Die pad uit: Werk aan jou veg of vlug refleks.

Dink aan die genade wat Jesus aan die kruis betoon het:

Luk 23:34  Toe sê Jesus: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet (eido > verstaan/sien nie die implikasies) nie wat hulle doen nie!”

Veralgemening

Soms maak ons veralgemenings op grond van baie min inligting.

Bv. Dit gebeur altyd!

Hierdie mense lei aan sosiale angs.

Hulle oorreageer omdat hulle nie liefde verstaan nie.

1 Joh 4:18 In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite; want vrees het te doen met straf, en wie vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie.

Die pad uit: Begin om Die Here se liefde te aanvaar en geniet.

Liefde skep grense waarin jy veilig kan voel.

Verpersoonliking

Neem alles persoonlik op en glo dat mense geblameer moet word wanneer dinge verkeerd loop.

Hulle glo maklik dat iemand ‘n vendetta teen hulle het.

Hulle vat ‘n oor verantwoordelikheid vir alles.

Hierdie versteuring kan baie hoë vlakke van spanning voortbring uit niks.

Die pad uit: Jy is jou eie afgod, die lewe draai nie net om jou nie.

Hou op om jou in en vir alles op die voorgrond te plaas.

Spr 18:1 Wie hom afsonder, (Parad > uitsonder) soek sy eie begeerte; teen alle gesonde oordeel ontketen hy ‘n stryery.

Internaliseer of externaliseer

Bv. My ouers het geskei omdat my kamer heeldag deur mekaar is…

Self blaam en ‘n lae selfbeeld is die resultaat.

Externalisering gaan in die teenoorgestelde rigting en blameer weer ander.

Beide versteurings lei na ‘n gevoel van hulpeloosheid.

Die pad uit: Iewers neem jy jouself nog kwalik vir iets. Jy het jouself iewers geweeg en te lig bevind.

Meng met vriende wat ware vergifnis aan jou kan demonstreer.

Sien die negatiewe en is blind vir die positiewe in die lewe

Hierdie hart glo dat alles altyd iewers sal skeefloop en dat sukses en geluk net tydelik is.

Hulle oog vir potensiaal word verduister deur hulle oog vir foute.

Hulle raak reaksionêr en is wel bekend met die emosie van selfbejammering.

Hulle kan nie waag nie en veilig speel het ‘n tronk geword.

Uitdagings word altyd met verskonings gekonfronteer.

Luk 1:20 Ek sê vir jou: Omdat jy my woorde, wat op hulle vasgestelde tyd in vervulling sal gaan, nie geglo het nie, sal jy stom wees. Jy sal nie kan praat nie, tot op die dag waarop hierdie dinge gebeur.

Let wel:Jy sal nie kan praat nie.”

God het geskep met Sy woorde en ons is na Sy beeld gemaak.

Negatiewe mense kan dus nie skep met hulle woorde nie en bly die slaaf van hulle omstandighede.

Die pad uit: Raak deel van ‘n geestelike familie waar jou hart daagliks in liefde gedoop kan word.

‘n Positiewe hart word nie gekies nie maar geskep deur liefdevolle woorde en ‘n plek waar jy veilig voel.

Oor emosionaliteit

Eerstens, emosies is ons dryfveer in die lewe en ‘n geweldige belangrike komponent van ons menswees.

Sommige van ons is denkers en ander weer gevoel-georiënteerd.

Ons emosies is ‘n belangrike deel van ons besluitnemingsprosesse, maar wanbalans vermink.

Dit gebeur wanneer ons onmiddellik aanneem dat ons emosie oor ‘n saak na die waarheid wys.

M.a.w. as ek dit voel moet dit waar wees!

Hier is ‘n paar simptome van hierdie wanopvatting:

Verwag rampspoed. (Die enigste ding wat kan gebeur is die heel slegste ding.)

Magiese denke. (Bygelowe: Daardie kraai daar buite beteken ek moet nie vandag uit die huis gaan nie)

Gedagtes lees. (Hy haat my, ek weet dit net.)

Fortuin vertel.

Verouderde denke. (Wanneer ‘n volwassene optree soos ‘n onkundige kind)

Die pad uit:

1 Kor 2:16 Want wie het die gedagte van die Here geken, om vir Hom te kan voorskryf? Wat ons betref, ons het die denkwyse(nooce > Intellek) van Christus.

Ons almal kyk na die lewe deur ons filters.

Miskien het dit tyd geword dat ons deur Sy bloed daarna kyk.

Daardie bloedrooi bloed het die vermoë om ons harte en gedagtes spierwit te was.

Dit begin egter by een woord met twee kante: Vergifnis

Aanvaar Sy vergifnis volledig.

Deel daardie vergifnis sonder verdienste uit.

Hou daardie vergifnis vir jouself, m.a.w. vergewe jouself totdat jy sonder terughou kan vergewe!

Moenie terughou nie, jy verdien vergifnis!

Slaak ‘n sug van verligting want jy het nou net jou spanning afgegooi!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *