Die verbasende krag van klein gewoontes

Te maklik oortuig ons onsself dat massiewe sukses reusagtige pogings verg.

Die Tempel van die Here was die volk van Israel se Geestelike tuiste. Dit was hulle bron van hoop en ook hulle konneksie met die Here. Nadat die tempel afgebreek was profeteer Sagaria die bou van die tweede tempel.

Sag 4:10 Want wie het die dag van klein dinge gering(buz > verag) geskat? Hulle sal bly wees en sal die skietlood in die hand van Serubbabel sien.

Elkeen van ons maak staat op tweede kanse, maar voel ook heimlik dat tweede kanse ook tweede beste is…

Hoe het die volk oor die nuwe tempel gevoel?

Esra 3:12 Baie van die priesters en die Leviete en die familiehoofde, die oumense wat die eerste huis gesien het, het hardop gehuil(bakah > om te kerm van bekommernis) toe die fondamente van hierdie huis voor hulle oë gelê is, maar baie ander het hardop uitgeroep van vreugde. 13 Niemand van die volk kon die klank van die vreugdekrete onderskei van die klank van die volk se gehuil nie, want die volk het so hard geskreeu dat dit baie ver gehoor kon word.

(Bakah – kerm van bekommernis) Baie keer wanneer die Here met ‘n groot ding in ons midde begin, is ons bekommerd en onvergenoegd omdat dit aanvanklik vir ons te klein lyk.

Luk 17:6 En die Here antwoord: “As julle geloof soos ‘n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie wildevyeboom gesê het, ‘Trek jou wortels uit die grond en gaan plant jouself in die see,’ en hy sou na julle geluister het.

Gewoontes of tradisies in Israel was een van die belangrikste komponente van geestelike beskerming t.o.v. hulle godsdiens.

Ons onderskat soms die gevolg, positief of negatief, van ons gewoontes.

As mense het ons minder beheer oor ons optrede as wat ons dink. Goeie gewoontes is groot ankers in ons gemoed wat aan ons ‘n mate van beheer oor omstandighede teruggee.

Gewoontes bepaal tot ‘n groot mate ons geestelike sowel as persoonlike sukses omdat dit so ‘n groot invloed op ons perspektief en oordeel het.

Heb 5:14 Maar vaste kos is vir volwassenes, vir hulle wat oor die aanvoeling beskik, deur gewoonte geoefen, om te kan onderskei tussen goed en kwaad.

Hoekom maak klein gewoontes so ‘n groot verskil?

Jy kry wat jy herhaal!

Dit is so maklik om die belangrikheid van een groot moment te oorskat en om die waarde van klein stappies te onderskat.

Ons oortuig onsself dikwels dat massiewe sukses, massiewe pogings verg.

Tog is die verskil wat klein veranderinge oor tyd kan maak, asemrowend groot.

‘n Klein gewoonte is soos die roer van ‘n skip wat een graad draai, dit verander die bestemming.

Dit kan die verskil maak tussen wie jy is en wie jy kan wees.

Wees meer besorg oor jou huidige trajek as jou huidige sukses.

Dink maar aan jou finansies, jou gewig, jou kennis of die clutter in jou lewe…

Jy kry wat jy herhaal!

Hoe vorm gewoontes jou identiteit?

Hoekom is dit so maklik om slegte gewoontes te herhaal en so moeilik om nuwe goeie gewoontes aan te leer?

Gewoontes word letterlik in gesement in ons gemoed.

Om ‘n gewoonte te verander kan ons lewe op ‘n nuwe trajek sit.

Waaroor gaan identiteit?

Identiteit gaan oor wat jy glo omtrent jouself.

Gewoontes gekoppel aan jou identiteit gaan oor wie jy wil word.

Gestel twee persone probeer ophou rook:

  • Die eerste een sê: Nee dankie ek probeer ophou rook.
  • Die tweede een antwoord: Nee dankie ek is nie ‘n roker nie.

Die eerste een hoop hy gaan sy gedrag verander terwyl hy steeds die selfde ding glo: Ek is ‘n roker.

Die tweede een sein dat daar ‘n skuif in sy identiteit plaas gevind het.

Rook was deel van sy vorige lewe, nie die een nie.

Hy identifiseer nie meer met iemand wat rook nie.

Nicodemus spandeer tyd met Jesus om te verander. Jesus se raad:

Joh 3:3 Jesus het hom geantwoord: Ek sê vir jou: As iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.

M.a.w. as jou identiteit nie verander nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie.

Koninkryk = om hier op aarde te heers soos wat Jesus geheers het.

Baie kry nuwe doelwitte sonder om die geloof sisteem te oorweeg wat hulle aksies dryf.

Hulle pas nooit die manier waarop hulle oor hulleself dink aan nie.

Gedrag wat nie resoneer met wie jy is nie, sal nooit bly nie.

Indien jy graag ryk wil wees, maar soos ‘n arm man voel en dink sal jy nie kan uitstyg nie.

Om te verander wat jy doen, sal jy moet verander wie jy is!

Die geheim van motivering

Nuwe optrede word gemotiveer wanneer nuwe gewoontes deel van jou identiteit raak.

Voorbeelde:

Ek wil ‘n boek lees teenoor ek is ‘n leser.

Ek wil ‘n maraton hardloop teenoor ek is ‘n atleet.

Ek wil ‘n instrument leer speel teenoor ek is ‘n musikant.

Gewoonlik is ons gedrag ‘n refleksie van ons identiteit.

Vra jou self af: Watter tipe persoon is ek?

Baie keer werk die dinge wat ons oor onsself sê teen ons:

  • Ek is vrot met rigting.
  • Ek is nie ‘n oggend mens nie.
  • Ek is altyd laat.
  • Ek is nie goed met tegnologie nie.

Wanneer jy vir jare die selfde storie vir jouself herhaal het, raak dit in jou identiteit in gesweis.

Is jy gereed om te sê: Dis nie wie ek is nie?

Hoe meer ‘n gedagte deel van jou identiteit is, hoe moeiliker is dit om te verander.

Baie keer is dit net bloot gemakliker om iets swaks oor onsself te glo.

Jak 1:26 As iemand dink dat hy godsdienstig is en nie sy tong kan beheer nie, mislei (apataoo – verdun of verwater) hy homself; so ‘n mens se godsdiens is vergeefs.

Wanneer ‘n besluit neem sonder om dit deel van jou identiteit te maak raak jou hart en lewe afgewater, flou en sonder geur…

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *