Waar het geloof deur jou vingers geglip?

Wonder jy oor geloof?

Waaroor wonder jy?

Hoekom is dit so moeilik om die gesonde ding te doen?

Hoe gaan die volgende lewe lyk?

Is daar meer?

Hoekom wonder ons?

Omdat die vensters in ons gemoed nie altyd helder is nie.

Ons ervaringe kleur ons vensters in.

Ons wil graag glo dat die pyn in ons lewe nie ons vensters dof maak nie.

Hoe jy die wêreld sien word beïnvloed deur jou kinderdae ongeag hoe goed of sleg.

Ervaringe word filters…

Sommige vensters het weer tralies van vrees en onsekuriteite.

Ander is weer bedek deur die modder van mense se opinies oor jou omdat hulle nie jou konteks verstaan nie.

Waaroor wonder Christene?

Ons glo dat God een van ons geword het om weer vir ons helder vensters te gee.

Hy het iemand na ons kant van die venster gestuur…

Sodat ons kan weet waar ons staan, met Hom.

Wat wanneer ons wonder?

Heb 12:2 die oog gerig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof…

Wanneer jy wonder verander jou fokus…

Wanneer jy jouself weg gewonder het, begin om weer oor Hom te wonder…

Ek wil vra: Waar het jou jouself uit jou geloof weg gewonder?

Dit gebeur gewoonlik wanneer ons iets verloor het.

Watter geloof is besig om stadig soos sand deur jou vingers te glip?

Hoekom het geloof vir baie ‘n probleem geraak?

Mense het begin glo: Christenskap vereis begrip-verdowende geloof wat alle ervaring ontken en misken.

Hulle geloof het ‘n boks geword wat alle realiteit en gesonde begrip uitsluit.

Hulle oë sien dinge gebeur, maar hulle emosies ontken dit.

Jesus het nie een keer gesê dat ons moet voorgee dat dinge beter is as wat dit lyk nie.

Mense verstaan geloof verkeerd!

Kerke het geloof gekompliseerd en verwarrend gemaak…

Wat is geloof?

Wat is geloof nie?

Dit is nie een of ander krag nie.

Dit is nie ‘n manier om die Here se plan te buig nie.

Geloof is nie ‘n formule nie. (pin code)

Die definisie

Heb 11:1 Geloof, egter, is sekerheid van die dinge wat gehoop(Om iets te wil hê sonder enige waarborg) word, ‘n bewys van die dinge wat nie gesien word nie.

Jy hoop jy sal ‘n verhoging kry, trou, ‘n lewensmaat kry…

Geloof ontstaan wanneer hoop sekerheid bykry…

…maar waar kom sekerheid vandaan?

Ons skrywer: n bewys van die dinge wat nie gesien word nie.

Sekerheid manifesteer wanneer die bewys daar is.

Geloof is dus die vertroue dat die Here is en sal doen wat Hy belowe het om te doen.

Ons glo dat die Here is, as gevolg van die bewyse!

Geloof is dus nie blind nie!

Ons glo dat die Here Sy beloftes gaan hou omdat ons dit in die geskiedenis gesien het.

Hoe grond ek dit?

Heb 11:2 Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar met lof aangaande die mense van ouds getuig is.

Dan gee die skrywer ‘n lys van bewyse.

Elkeen het ‘n belofte gehad en daarin geglo.

Almal na Abraham het hulle geloof gegrond in die beloftes wat aan Abraham gemaak was.

Gen 12:2 “Ek sal jou ‘n groot nasie maak; Ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy ‘n seën sal wees. Ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens, sal Ek vervloek En deur jou sal al die groot families van die aarde geseënd wees.”

Het Abraham ‘n nasie geword?

Was hy geseënd?

Was sy naam groot?

Was hy ‘n seën gewees?

Was almal deur hom geseën?

Heb 11:13 Al hierdie mense het in geloof gesterf sonder om die beloftes te ontvang…

Niemand het geleef asof hulle geloof kan gebruik om God se arm te draai nie.

Tog kon hulle nie sonder geloof leef nie.

Wat was hulle geheim?

Luk 5:12  Eendag toe Jesus in een van die dorpe was, kom Hy ‘n man teë wat oortrek was van die melaatsheid. Toe die man Hom sien, val hy op sy knieë voor Hom en smeek: “Here, as U wil, kan U my gesond maak.” 

Jesus sê: Ek wil – m.a.w. dit is al die geloof wat ek nodig het, dat jy glo ek kan!

Op die ou end is die Here in beheer!

Hy gaan nie al jou gebede verhoor nie…

Geloof is nie towerkrag nie.

Wanneer verloor ons geloof?

Wanneer ons glo dit is towerkrag en ons kan nie oor die teleurstelling kom nie.

Hoekom is dit ‘n “Big deal”?

‘n Hele generasie verlaat geloof omdat mense die Here se naam koppel aan beloftes wat Hy nooit gemaak het nie.

Sy liefde word gedemonstreer deur :

Rom 5:8  Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. 

Hy het nooit belowe dat niks ooit verkeerd sal loop nie.

Sy liefde word nie deur gebedsverhoring bewys nie, maar was aan die kruis gedemonstreer.

Die ou mense het vorentoe gekyk (na Jesus) om te glo.

Ons kyk terug, na Hom om te glo…

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *