Wat kan die Here met skade doen?

Inleiding

Dra jy die las van skade wat jy gelei het in ‘n ander seisoen.

Indien jy iewers skade gelei het: emosioneel, geestelik, finansieel of enige vorm van verlies is hierdie boodskap vir jou.

Ek sien die week ‘n video van ‘n sesjarige dogtertjie in ‘n bom skuiling in Israel met die dowwe plof geluide van die bomme in die agtergrond. Ek sien hoe sy haar bors vryf van spanning en besef dat daar in hierdie oomblikke op haar jong hart geskryf word. Emosies van spanning en vrees word permanent in geïnk op haar siel. Die verlies van sekuriteit wat sy nou ervaar sal die res van haar lewe ‘n invloed op haar besluite hê…

Verlies gebeur in ‘n seisoen, maar die ontnugtering wat dit bring strek oor baie seisoene heen.

Vandag ontdek ons die kuns van hoe om van trauma tot triomf te kom.

Hierna gaan jou trauma nooit weer die verskoning wees nie.

…en jou skade sal jou nie meer definieer nie.

Die groot ontdekking

Jou waarde is steeds in jou!

Ek weet mense het jou vertel wie jy nooit sal wees nie.

Hulle het nie in jou geglo nie en jou waarde gesteel.

Vandag is ek hier om aan jou te vertel dat jy steeds waarde het, ongeag dit wat van jou gesteel is…

God het homself in jou gesit die dag toe jy wedergebore geraak het, daar is ‘n fontein van waarde in jou!

Jy is steeds na Sy beeld gemaak!

Daar is niks in hierdie wêreld wat jou waarde kan wegneem nie!

Die groot leuen

Hoe meer lewe jy leef, hoe meer waarde verloor jy.

Jy is nie soos ‘n motor wat se waarde dadelik begin afneem nadat jy dit by die handelaar uitgery het nie.

Die persoon met die twee egskeidings, jou waarde is steeds in jou!

Wanneer jou tweede besigheid gefaal het, jy het nog steeds jou waarde!

Die vrou wat misbruik is, jou waarde is steeds in jou!

Al kruip jy vandag agter ‘n muur weg, jy is waardevol!

Die groot spanning

Gen 1:26 God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld (tselem > skaduwee), as ons afbeelding, sodat hulle kan heers…

Die spanning: Ons is waardevol, maar soms ook beskadig.

Die vyand probeer ons oortuig ons is te beskadig om vir die Here iets te beteken.

Wat doen God met skade?

Mefiboset was in lyn om die volgende koning van Israel te word…

Daar was ‘n koning Saul.

Hy het ‘n seun Jonathan gehad en hy was in lyn om die volgende koning te word.

Saul sondig en dit neem die erfdeel van Jonatan weg.

Jonathan se seun was Mefiboset, maar hy was kruppel.

Dawid word toe koning en Mefiboset is in ‘n plek waar hy beskadig was.

Kruppel en ontneem van sy koningskap.

2Sam 9:1 Dawid het gevra: “Is daar nog enigiemand oor van die huis van Saul, sodat ek aan hom guns kan bewys ter wille van Jonatan?”

:3 Die koning vra toe: “Is daar nog enigiemand oor van die huis van Saul, sodat ek aan hom guns kan bewys, soos ek voor God beloof het?” Siba het die koning geantwoord: “Daar is nog ‘n seun van Jonatan – hy het gebreklike voete.”

:5 Koning Dawid het hom toe laat haal uit Lo-Dabar, uit die huis van Magir, seun van Ammiël.

Let wel: Siba stel hom nie voor as Mefiboset nie, maar aan sy gebrek.

Wees versigtig wanneer mense jou aan jou kondisie uitken i.p.v. jou naam…

Mefiboset was nie kruppel as gevolg van sy eie fout nie.

Moet nooit toelaat dat mense van jou uitdaging jou identiteit maak nie.

Jy is nie jou probleem nie!

Michael Todd: The greatest time to kill a king is when it is a kid.

Die rede hoekom die vyand jou van jongs af aanval is omdat daar ‘n koning in jou is!

Dink aan Moses en Jesus…

3Sam 4:4 Saul se seun Jonatan het ‘n seun gehad met misvormde voete. Hy was vyf jaar oud toe die tyding oor Saul en Jonatan hulle uit Jisreël bereik het. Sy oppasser het hom opgetel en gevlug, maar in haar haas om weg te kom, het die seuntjie geval en kreupel geword. Sy naam was Mefiboset.

Wat gebeur wanneer die persoon wat jou moet beskerm, jou beskadig?

Foute is nie altyd jou skuld nie.

Dink maar aan:

Noag was dronk.

Abraham was te oud.

Jakob was ‘n leuenaar.

Moses was ‘n moordenaar.

Gidion was ‘n bangbroek.

Dawid was ‘n egbreker en ‘n moordenaar.

Elia wou selfmoord pleeg.

Jona het vir die Here weggehardloop.

Job was bankrot en het alles verloor.

Petrus het Jesus verloën.

…En God het hulle steeds gebruik.

God doen Sy beste werk met beskadigde mense.

Want Sy sterkte word gewys in ons swakhede.

Wat doen God met jou skade?

1. Hy roep jou.

Dawid laat roep Mefiboset.

Ons antwoord nie want ons voel self bewus.

Konings het die kinders van vorige konings laat dood maak.

Mefiboset het die ergste verwag toe hy hoor die koning wil hom sien.

2. Hy dra jou swakhede.

Mefiboset kon nie loop nie.

Dawid laat haal hom.

Die Here sal jou nooit roep na ‘n plek waarheen Hy jou nie sal dra nie.

Sag 4:6 …Nie deur mag of deur krag nie, maar deur my Gees,’ sê die Here, Heerser oor alle magte.

3. Die koning betaal die eis…

Sam 9:7 Dawid het vir hom gesê: “Moenie bang wees nie, want ek sal beslis aan jou guns bewys ter wille van Jonatan, jou vader. Ek sal aan jou al die grond van Saul, jou voorvader, teruggee. Jy self sal gereeld aan my tafel brood eet.”

Soms reageer ons ook soos Mefiboset

Sam 9:8 Hy het diep gebuig en gesê: Wat is u dienaar, dat u aan die dooie hond wat ek is, aandag gee?

Wees versigtig wanneer skaamte begin praat…

Skaamte keer dat ons op die genade van die koning kan vertrou.

Skaamte steel geleenthede en voorsiening.

4. Hy verander ons lot.

In een dag verander Mefiboset se lot.

Hy maak van ons pyn ‘n platvorm.

Sy trauma het ‘n triomf geword.

Sy skade het verander in ‘n bestemming.

Dit is die evangelie!

Hoekom is ons waardevol: Want die waarde is binne in ons…

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *