Geen uitdaging: Geen verandering

Alexander Wotton: Slegte nuus kom altyd so vinnig soos die winter, ongeag die ongeag hoe lank die herfs was…

2 Kon 20:1 In dié tyd het Hiskia dodelik siek geword. Jesaja, seun van Amos, die profeet, het by hom aangekom en vir hom gesê: So sê die Here, Gee die laaste opdragte oor jou huisgesin, want jy gaan sterf, jy sal nie leef nie.

Ons tema: Geen uitdaging geen verandering.

 Kon 20:2 Hiskia het sy gesig na die muur gedraai, en tot die Here gebid en gesê: “Ag, Here, dink tog daaraan dat ek voor U geleef het in getrouheid en met ‘n onverdeelde hart, dat ek gedoen het wat goed is in u oë.” Hiskia het toe bitterlik gehuil.

Jesaja was nog nie by die middelste voorhof uit nie, toe die woord van die Here tot hom kom en sê: “Draai om en sê vir Hiskia, die leier van my volk, ‘So sê die Here, die God van jou voorvader Dawid: “Ek het jou gebed gehoor; Ek het jou trane gesien. Kyk, Ek gaan jou gesond maak. Op die derde dag sal jy weer opgaan na die huis van die Here. Ek sal vyftien jaar by jou lewensdae voeg, …

 …Daarop vra Hiskia vir Jesaja: “Wat is die teken dat die Here my gesond sal maak, en dat ek op die derde dag sal opgaan na die huis van die Here?” Jesaja het geantwoord: “Dit sal vir jou van die Here af die teken wees dat die Here die woord wat Hy gespreek het, sal uitvoer: Moet (Jy het ‘n keuse) die skaduwee tien eenhede vorentoe skuif, of moet dit tien eenhede terugskuif?” (Op die son horlosie)

Die miljoen dollar vraag:

Een van die moeilike dinge om in my lewe te verstaan is: Wanneer moet ek dinge aanvaar soos wat dit is en wanneer moet ek dinge deur geloof verander?

Die uitvloei van die vraag:

Is ons lewe al wat dit kan wees, of is daar ‘n pad na meer?

Is daar potensiaal waartoe ons nog nie toegang verkry het nie?

Wat is die pad na meer?

Hiskia het die skaduwee uitgedaag…

Hy het slegte nuus ervaar, maar dit nie aanvaar nie.

Jy het altyd ‘n keuse al het jy slegte nuus ontvang.

Die parallel

Hiskia het die uitkoms van die profeet se woord uitgedaag.

Daarna kry hy ‘n keuse oor die rigting van die skaduwee op die sonwyser.

Die skaduwee het vir Hiskia gesê jou tyd is besig om uit te hardloop.

Maar Hiskia kry die geleentheid om die skaduwee (Tyd) terug te draai.

Hy kry meer tyd!

Wat was sy geheim?

2 Kon 20:2 Hiskia het sy gesig na die muur gedraai, en tot die Here gebid…

Die oomblik wanneer aanvaarding apatie word, begin ons wiele gly.

Soms moet ons dinge aanvaar, maar soms sê ons hart: Wag ‘n bietjie…

Soms moet ons begrafnis hou vir ons verwagtinge sodat ons nuwe groter beloftes kan ontvang.

Hiskia het bitterlik gehuil: Ons kan bitterlik huil met harte vol geloof…

Soms wanneer jy bitterlik huil word nuwe verwagtinge in jou hart gebore.

 Skaduwee

Ps 23:4  Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie;

Doodskaduwee is nie gelyk aan dood nie…

Soms voel dinge na die einde, maar kyk wie is langs jou.

In die skaduwee moet ons steeds die God van die lig kan raaksien.

Soms is daar dinge in jou lewe wat jy eenvoudig uit die vallei van doodskaduwee moet uitsleep na die lig.

Eerste stap – Voordat die situasie verander moet jy: hoe jy die omstandigheid sien, verander.

Die skaduwee het aangekondig dat dit oor en verby is met hom.

Die natuurlike verloop was dat die skaduwee vorentoe loop.

Hiskia kry die keuse – in watter rigting moet die skaduwee beweeg?

Hy weet die maklike manier is vorentoe, maar kies teen die natuur van dinge in.

Hoe sien jy jou omstandighede?

Dat dinge maar net aan sal beweeg en dat jou lot verseël is?

Of sien jy dat dinge kan omdraai?

Hoe sien jy jou omstandighede?

Tweede stap – Claim jou tyd.

Hiskia het nie akkoord gegaan daarmee dat dit te laat is nie.

Is dit regtig te laat vir jou?

2 Kon 20:6 Ek sal vyftien jaar by jou lewensdae voeg, en jou en hierdie stad sal Ek uit die greep van die koning van Assirië red.

Die Here belowe aan Hiskia twee dinge: ‘n Oorwinning en meer tyd.

Ons voel gewoonlik dat alles oor is en dat daar nie meer tyd is nie omdat ons: Ons visie vir die Here se plan verloor het.

Realiteite steel hoop, maar visie gee hoop.

Orison Swett – If you want to enlarge your life, you must first enlarge your thought of it and of your self.

Derde stap – Ken jou vyande

2 Kon 20:12 In daardie tyd het Merodag-Baladan, seun van Baladan, die koning van Babilonië, briewe en ‘n geskenk na Hiskia gestuur, want hy het gehoor dat Hiskia siek is.

Wees versigtig vir mense se motiewe wanneer jy op ‘n laagte punt is.

Die aanval kom gewoonlik net na die oorwinning!

2 Kon 20:13 Hiskia het die boodskappers te woord gestaan en hulle sy hele skatkamer gewys –  Daar was niks in sy paleis of in sy hele koninkryk wat Hiskia hulle nie gewys het nie.

Wees versigtig met wie jy jou visie deel.

Onthou almal om jou, sien nie wat jy sien nie.

Pessimisme in die oë van ‘n vriende is rowers van visie – George Steenkamp

2 Kon 20:15 Jesaja vra toe: “Wat het hulle in jou paleis gesien?” Hiskia het geantwoord: “Alles wat in my paleis is, het hulle gesien. Daar is niks in my voorraadkamers wat ek nie vir hulle gewys het nie.” Toe sê Jesaja vir Hiskia: “Hoor die woord van die Here, ‘Kyk, daar kom dae wanneer alles wat in jou paleis is en wat jou voorouers bymekaar gemaak het tot vandag toe, weggedra sal word na Babel; daar sal niks oorbly nie,’ het die Here gesê.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *