Smoor negatiwiteit

Die covid pandemie is opgevolg deur ‘n nuwe pandemie: Chroniese negatiwiteit.

Negativity is penniless, and positivity is priceless. ― Sukant Ratnakar

Die groot nuus: Jou gedagtes het geweldige krag. Jou lewe beweeg in die rigting van jou sterkste gedagtes.
Die goeie nuus: Jy het groot krag oor jou gedagtes.

Rom 8:5 Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard, maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees.  6 Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, (vernietiging) maar die denke van die Gees bring lewe en vrede.

Drie doelwitte

 1. Hoekom maak negatiwiteit ons seer.
 2. Identifiseer waar die wortel van negatiwiteit lê.
 3. Hoe kan ons verander.

Hoekom is negatiwiteit so giftig?

Ons het ‘n ingebore geneigdheid tot negatiwiteit.
Dit beteken dat negatiewe gebeure ‘n groter indruk op ons brein maak as positiewe dinge.
Die herinneringe daaraan talm ook langer.
Dink daaraan wat dryf die nuus??
Vyf mense komplimenteer jou met jou voorkoms en een kritiseer jou – wat onthou jy die langste?

Wat is die gevaar van konstante negatiwiteit?

Dit sit ons gemoed in die rat van veg of vlug!
Kortisol word deur ons brein vrygestel en ons beland op ‘n plek waar ons konstant voel ons is in gevaar.

Rom 5:6 6 Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, (vernietiging) maar die denke van die Gees bring lewe en vrede.

Wat sit die siklus aan die gang?

Ons voel soos dit waarop ons fokus?
Konstante fokus veroorsaak brein-groewe(paaie wat ons gedagtes makliker volg).

Plant what you love, and it will grow.
― Mitta Xinindlu

So ontwikkel ons ‘n Default mode.
So skryf ons die draaiboek wat ons lewe dirigeer.
Kyk na die vrug in jou lewe om te sien hoe die saad wat jy geplant het lyk.

Kry jou krag terug

If you cannot define it, you cannot defeat it – Craig Groeschel

Waar kom negatiwiteit vandaan?

 1. Wantroue in die goedheid van mense.
  1. Hierdie wantroue is gewoonlik ‘n refleksie van hoe jy oor jouself voel.
  2. Wanneer ons onveilig voel oor ons eie toekoms rek ons oë wanneer ons na ander kyk.
  3. Net soos wat ons pupille groter raak in die donker sodat ons gevaar makliker kan raaksien raak ons wantroue in mense groter wanneer ons onveilig voel.
 2. Negatiewe filters
  1. Die mense het net oë vir dit wat verkeerd is.
  2. Hulle is blind vir potensiaal en sien gewoonlik eerste die ergste moontlike uitkoms. (Hulle is laat, so hulle moes in ‘n ongeluk gewees het.)
  3. Wat is nou al weer verkeerd met my kerk!
 3. Idealisme
  1. Alles of niks!
  2. Veralgemeen
  3. Alles word in een woord opgesom.
 4. Blameer
  1. Jy voel jy is altyd ‘n slagoffer.
  2. Jy het geen beheer oor wat aangaan nie.
  3. Die mense is gewoonlik hard op hulle self.

Hoe verander ons?

1 Sam 30:3-4 Toe Dawid en sy manne by die dorp aankom – daar is die dorp afgebrand en die vroue en seuns en dogters weggevoer! Dawid en die manskappe by hom het hard begin skreeu en gehuil totdat daar nie meer krag in hulle oor was om te huil nie.

Het jy al so gevoel?

:6 Dawid was erg in die noute, want die manskappe het gedreig om hom te stenig. Al die manskappe was immers bitter ontsteld, elkeen oor sy seuns en dogters. Maar Dawid het krag gevind by die Here sy God.

King James: David encouraged(chazaq > Homself dapper oorwin… ) himself in the LORD his God. 

 1. Die eerste stap is om jouself en jou vrese te oorwin…
 2. Hoe het Dawid dit gedoen?
  1. Ps 103:1 Loof die Here, o my siel, ja, alles wat in my is, sy heilige Naam!
  2. Hy praat met sy siel…
  3. Met ander woorde, self skuif jou fokus!

Hoor wat sê hy vir sy siel:
:2-5 Loof die Here, o my siel, en moenie enige van sy weldade vergeet nie (Onthou jou bron.) – Hy wat al jou sondeskuld vergewe, (Jy is OK en het jou vrymoedigheid terug!) wat al jou siektes genees, wat jou lewe vrykoop van die graf, jou kroon met troue liefde en ontferming, wat jou begeerte met die goeie versadig. Soos ‘n arend word jou jeug dan weer nuut.

In vers 8 sê hy:
Barmhartig en genadig is die Here, geduldig en oorvloedig in troue liefde; Hy behandel ons nie ooreenkomstig ons sonde nie en vergeld ons nie ooreenkomstig ons sondeskuld nie;

M.a.w. Dawid jy verdien nie wat nou oor jou pad gekom het nie en die Here het dit ook nie oor jou pad gestuur nie!

Die week is hierdie woord oor en oor in my lewe getoets.

Waaraan het ek vasgehou?
Rom 15:13 Mag die God van hoop (el-pese > Verwagting gevul met vreugde) julle deur julle geloof (pisteu-oo > Om iemand hoër as jy te respekteer) met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag(Dunamis > oorvloedige vermoë) van die Heilige Gees.

Herkou die woord…

Die groot nuus: Jou gedagtes het geweldige krag.
Die goeie nuus: Jy het groot krag oor jou gedagtes.

As jy:

Mense wantrou

Rig jou lewe in sodat jy veilig voel want wanneer ons onveilig voel kyk ons met groot oë na mense.

Negatiewe filters het

Vra die Here om jou te help om weer die potensiaal in elke situasie raak te sien.

Idealities is

Begin om aan jouself meer vryheid te gee. Die selfde vryheid wat Jesus aan jou gee.

Maklik blameer

Vergewe jouself want alles hang nie van jou af nie.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *