Instrumente van oorwinning

Wanneer om na jou vyande te luister?

Rig 7:2 Die Here sê toe vir Gideon: “Die manskappe wat by jou is, is vir My te veel om die Midianiete in hulle hand te gee, anders spog Israel teenoor My en sê, ‘My eie hand het my verlos.’ 3Kondig dan nou aan, ten aanhore van die manskappe, ‘Wie ook al bang en aan die bewe is, kan omdraai en wegvlug van die berg Gilead.’ ” Van die manskappe het daar toe twee-en-twintigduisend omgedraai, en tienduisend het oorgebly.

4 Daarop sê die Here vir Gideon: “Die manskappe is nog te veel. Laat hulle afgaan na die water, dan sal Ek hulle daar vir jou uitsif. Elkeen van wie Ek vir jou sê, ‘Hierdie een moet met jou saamgaan’, hy moet met jou saamgaan; maar elkeen van wie Ek vir jou sê, ‘Hierdie een moet nie met jou saamgaan nie’, hy mag nie met jou saamgaan nie.” 5Hy het die manskappe laat afgaan na die water. Die Here sê toe vir Gideon: “Almal wat met hulle tong van die water oplek soos ‘n hond dit oplek, moet jy apart hou van almal wat op hulle knieë afsak om te drink.” 6Die getal manne wat opgelek het, was driehonderd; al die ander manskappe het op hulle knieë afgesak om water te drink. 7Toe sê die Here vir Gideon: “Met die driehonderd man wat die water opgelek het, gaan Ek julle verlos. Ek sal die Midianiete in jou hand gee. Al die ander manskappe kan maar gaan, elkeen na sy woonplek.” 8Die driehonderd man het toe die padkos wat die manskappe by hulle gehad het en hulle •ramshorings geneem. Al die ander manne van Israel het Gideon weggestuur, elkeen na sy tente. Maar die driehonderd man het hy teruggehou.

Die kamp van die Midianiete was onderkant hom in die vlakte. 9Gedurende daardie nag het die Here vir hom gesê: “Staan op, gaan af na hulle kamp; want Ek gee hulle in jou hand. 10Maar as jy bang is om af te gaan, moet jy en Pura, jou dienaar, afgaan na die kamp 11en luister wat hulle sê. Daarna sal jy die moed hê om af te gaan, in die kamp in.” Toe gaan hy en sy dienaar Pura af tot by die kant van die slagordes wat in die kamp was.

12 Die Midianiete, die Amalekiete en al die mense uit die ooste het in die vlakte gelê soos groot swerms treksprinkane, en hulle kamele was ontelbaar, so talryk soos die sand wat langs die seestrand is. 13Toe Gideon daar kom, vertel ‘n man juis vir sy vriend van sy droom. “Kyk,” het hy gesê, “ek het ‘n droom gehad. Daar was ‘n ronde garsbrood wat in die kamp van die Midianiete inrol, tot by ‘n tent kom en dit tref, sodat dit val. Dit het die tent laat omdop, sodat dit daar gelê het.” 14Sy vriend antwoord toe en sê: “Dit kan niks anders wees nie as die swaard van Gideon, seun van Joas, die Israeliet. God het die Midianiete en die hele kamp in sy hand gegee.”

15 Toe Gideon die vertelling oor die droom en die uitleg daarvan hoor, het hy dadelik in aanbidding neergebuig. Hy het na die kamp van Israel teruggegaan en gesê: “Staan op! Want die Here het die kamp van die Midianiete in julle hand gegee.”

Ek is genoeg

Jy sal wen!
Glo jy dit?
Gideon het nie…
Dit het hom lank geneem om in homself te sien wat die Here in hom sien.
Jy sê: Nee ek kan nie… Simson het 1000 Filistyne met die kakebeen van ‘n donkie dood geslaan…

Jy is ‘n instrument

Gideon het homself gesien as die instrument wat niemand wou speel nie..
Want… dit het hom ‘n tyd geneem om uit te vind watter tipe instrument hy was..

Hoekom?

Hy was vir so lank in die verkeerde hande dat hy nie meer besef wie hy is nie…
Sy nasie was in die hande van die Medianiete.

Wanneer ‘n instrument in die regte hande is…

Haal jouself uit die hande van die Medianiete…
Hulle steel jou vrymoedigheid!
Jesus het besluit jy is Sy bloed werd!
Jy lê nie meer in die in die pantjies winkel nie!

Het jy al ‘n kitaar in die verkeerde hande gehoor?
In die verkeerde hande is potensiaal beperk
Sit jouself in die regte hande.

Herwin jou verbeelding

Jou gedagtes is ‘n instrument.
‘n Kragtige instrument.
Is jou gedagtes in die hande van die vyand?
(Twee weke terug… Smoor negatiwiteit)

Wanneer jou lewe in die regte hande is vermenigvuldig jou potensiaal…

Laat los…

Vir Gideon om dit te doen moes hy sommige dinge laat los…

(verse?)

Daar sal oomblikke wees wat die Here snoei…
Dinge wat keer dat jy op Hom staat maak…

Twee derdes was bang!

(verse?)

Slegs 300 manne bly oor.

Was jy in die verkeerde hande?

Gideon was vir jare in die verkeerde hande en hy het in die kelder beland.
Hy het homself weggesteek.

Jy is vandag hier sodat jy in die regte hande kan beland.

Waar is my krag heen?

Die trompette was instrumente, maar ook wapens.
Trompette is ‘n wind instrument…
Die Here het Sy asem in Adam ingeblaas…
Jy kry jou krag terug wanneer jy toelaat dat die Heilige Gees deur jou blaas…

Sy krag maak van ‘n instrument, ‘n wapen!

Vrees is normaal


Wanneer die instrument van jou gedagtes aan die vyand behoort, sterf dinge daar.
Die potensiaal vir oorwinning gaan dood.
Gideon het gebewe want hy het al sy manne weggestuur…
Tekort laat ons bewe.
Dit is OK om bang te wees, maar moet nie omdraai nie…
In Gethsemane wou Jesus ook omdraai…

Bewe is die gevoel, maar vasstaan is die commitment!

Jy sien die oorwinning altyd nadat jy die vrees gevoel het.
Oorwinning is altyd anderkant ongemak…

In wie se hande?

Sy hande gee die oorwinning.
Is jou lewe waarlik in Sy hande, of in die 20 000

Wanneer om na die vyand te luister?

Die Here bemoedig hom die hele hoofstuk, maar daar kom ‘n tyd wat Hy hom na die vyand stuur.
Face what you fear.

Jou vyande bewe oor jou!
Wat glo jou vyande oor jou wat jy nie oor jouself glo nie?


Die vyand lyk altyd geweldig, maar luister na hulle:

Die vyand weet van jou.
Gideon aanbid.
Hy gooi sy hande op.
Waar het die Here gesê gee Hy die oorwinning: In Gideon se hande…
Hy oorwin wanneer jy oorgee in vertroue. (Nie opgee nie, maar oorgee)

Skoonheid in gebrokenheid

Self ‘n gebreekte instrument maak mooi musiek in die regte hande.

Hulle gaan uit met ‘n trompet in die een hand en ‘n kruik met ‘n fakkel in in die ander hand.

Die oorwinning kom toe hulle blaas die kruik breek en skreeu: Vir die Here en vir Gideon…

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *