Die brug tussen onmoontlik en Moontlik

Josef Bellezzoo – Hoop is die brug tussen die onmoontlike en die moontlike.

Inleinding

Vraag

Hoe moet ek bly hoop wanneer dinge so blatant verkeerd loop?

Soms is hoop dramaties en ander kere weer kruip dit tussen die alledaagse aktiwiteite weg.

Maartin Luter – Alles wat in die wêreld gebeur, gebeur deur hoop.

Wat as hoop ‘n kultuur word?

  • Wat sou gebeur as families deurweek was deur kultuur van hoop?
  • Hoe sou die ekonomie lyk indien maatskappye vanuit ‘n hoop kultuur kon funksioneer?
  • Hoe sou verhoudinge wat in hoop geplant was daar uitsien?
  • Hoe sou ons land gelyk het, as ons kon hoop?

Want:

Hoop is die brug tussen die onmoontlike en die moontlike!

Wat is Hoop?

Webster: Gronde om te glo dat iets goeds kan, en sal gebeur…
Hoop is ‘n werkwoord.
Die vermoë om die toekoms te verander.

Die verwarring

Mense verwar hoop met: Ek wens… (Hoop dit reën nie more nie…)

Hoop is:

Die geloof dat jou toekoms beter en meer voorspoedig as jou verlede kan wees en dat jou rol daarin kritiek is.

Die wat wens glo dit ook, maar hulle kan nie hulle rol daarin raak sien nie.

Waar word hoop gebore?

Waar drie paaie kruis:

  1. Die pad van doel.
  2. Die pad van strategie.
  3. Die pad van die wil.

Israel

Die Israeliete is moedeloos – die Medianiete het hulle aan die kort hare beet.
Hoop is nie eers ‘n opsie nie.

Soms begin doel met ‘n krisis

‘n Jong man vra die volgende:
1Sa 17:26  Daarop het Dawid die manne wat by hom staan, gevra en gesê: Wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan en die smaad van Israel wegneem? Want wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die slagordes van die lewende God durf uitdaag? 

Die pad van doel begin altyd met ‘n vraag…
Watter vraag het jy vandag?

1Sa 17:46  Vandag sal die HERE jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leër van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel ‘n God het. 

Kan jy jou verleentheid sien as ‘n geleentheid?
Hoop is nie ‘n positiewe gewoonte nie, Hoop gaan oor intensie.
Intensie word weer gevolg deur intensiteit.
Hoe graag wil jy wen?

Strategie is bo-natuurlik, maar dit voel natuurlik

1Sa 17:40  Daarop neem hy sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit vyf gladde klippe uit en met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. 

Hy het gegaan met die wapen wat vir hom bekend was en waarin hy geoefen was.
Strategie is padkaarte in jou gemoed wat jou help om jou toekoms te verander.
Hoe meer hoop – hoe meer kaarte…

Toe hy na Goliat gaan, kon hy die uitkom sien.
Sy hoop het nou appel gemaak op sy geloof en selfvertroue.
Selfvertroue is vrymoedigheid geanker in God vertroue.

Die pad van die wil om te wen.

Ons wil is die motivering agter ons hoop.
Ons wil is die sleutel van ons geestelike energie.

1Sa 17:42  Toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag, omdat hy ‘n seun was…
1Sa 17:46  Vandag sal die HERE jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leër van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel ‘n God het. 

Ons wil om te wen is ons brug oor vrees.
Ons wilskrag is die sleutel tot alle oorwinnings.

Hy sien sy vyande vir wie hulle is.
Sy probleme intimideer hom nie, hy sien uit na ‘n oorwinning.
Hy kies nie die maklike pad nie, hy maak die pad met God vertroue.

Die geheim van hoop

Hoop is ‘n werkwoord!
Hoop word gebore wanneer ons:

  • Doelwitte uit krisisse gebore word.
  • Strategie die padkaart van ons toekoms word.
  • Ons wilskrag die motivering agter ons hoop raak.

Waar is God in die saak

Paulus som dit so op:

1Co 13:13  En nou bly geloof, hoop, liefde—hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde.

Geloof skuif ons fokus na God se vermoë.
Hoop maak die deur oop vir ons kreatiwiteit.
Liefde – definieer ons motiewe.

Stephanie Meyer – I like the night. Without the dark, we’d never see the stars.

Die sterre praat van die grootheid van die lewe.
Van die nietigheid van probleme.
Van die vermoë van ons skepper.

Skep nuwe hoop!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *