Hoop vir gewone mense…

Casey Gwinn (Hope rising) – Hope is the perfect answer for imperfect people.

2024 is die jaar van hoop!

2Pet 1:4  Hy het ons die grootste en kosbare beloftes geskenk, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur.

God maak ons soos Hy deur Sy Goedheid.

Geloof is die diepe wete dat God sy beloftes sal nakom.

Eintlik is die vraag nie of Hy Sy beloftes gaan nakom nie, maar of ons dapper genoeg is om ons lewens op Sy beloftes te bou?

Bou in ‘n Kultuur van hoop.

(Sien laas week se video – 2024 ‘n Jaar van hoop – YouTube)
Hoe werk hoop?
Hoop vir more het altyd een oog wat soek na sukses in gister.
Soms is ons nie tevrede met wat ons in ons gisters raak sien nie.
Want…
Ons kyk almal pessimisties na ons eie gisters.
Ons brein wil die gevare eerder as die oorwinnings van die verlede onthou.
Niemand is dus tevrede met gister nie.

In gister lê die gif van môre se hoop.
Wat is daardie gif?
Die Gif van diskwalifikasie.
In sport is diskwalifikasie is altyd ń skok en voel onregverdig.
Wanneer jy jouself diskwalifiseer steel jy jou eie vrymoedigheid en maak jy jou geloof vir die sukses van more kleiner.

Waar kom die gif in my verlede vandaan?
Elkeen van ons het deposito’s van trauma in ons verlede.

Die gevolg: Ons het ń skild vir beskerming nodig…
Saul kon nie glo dat Dawid opgewasse is om Goliat te verslaan nie en hy gee aan hom sy gevegs klere.

Glo jy dalk jy is nie opgewasse nie?

1Sa 17:38  En Saul het Dawid sy klere laat aantrek en ‘n koper helm op sy hoof gesit en hom ‘n pantser laat aantrek. 
1Sa 17:39  En Dawid het sy swaard bo-oor sy klere vas gegord, en toe hy moeite doen om te loop, omdat hy dit nooit probeer het nie, sê Dawid vir Saul: Ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nooit probeer nie. En Dawid het dit uitgetrek.

Perfeksionisme is ń skild.
Perfeksionisme is nie om jou beste te probeer nie.
Dit is wanneer ons glo dat wanneer ons perfek is, kan ons pyn vry spring.
Pyn van verwerping en neerlaag.
Perfeksionisme is ‘n skild, maar ‘n baie swaar skild.

Aan die kern van perfeksionisme is ons poging om aanvaarding en goedkeuring te wen.

Waar het Dawid die reus verslaan? En Dawid het dit uitgetrek.
Die reus van sy eie twyfel.

Hoop ontkiem wanneer ons die selfde kan doen!

Vergewe jouself vir dit wat spook in jou verlede.
Gee aan jouself die reg om weer te probeer.
Self vergifnis kanselleer diskwalifikasie.

Hoor hoe dink ons held.
1Sa 17:34  Daarop sê Dawid aan Saul: U dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas, en as daar ‘n leeu of ‘n beer kom en ‘n stuk kleinvee uit die trop wegdra, 
1Sa 17:35  dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit; en as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. 
1Sa 17:36  U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. 

Shame and regret always look back and say, “What if…” Anxiety and stress trap us in the now with the voice in our head saying, “If only…”

But hope looks forward and asks, “What can I do?

hope begins to identify the pathways (step by step)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *