Waarin spesialiseer die Here?

Hoop is ‘n gewoonte

Waarin spesialiseer die Here?

 1. Hy maak van ‘n hopie grond ‘n mens.
 2. Een been in Adam word die mooiste vrou!
 3. ‘n Ou kinderlose man word die vader van die nasies.
 4. ‘n Klein klippie vernietig ‘n reus.
 5. ‘n Handjie vol meel en ‘n bietjie olie word ‘n besigheid.
 6. Twee vissies en vyf broodjies voed die 5000.
 7. ‘n Baba in ‘n krip word die Koning van konings.

In ons en deur ons manifesteer die Koninkryk van die Here.

Mat 13:31  Hy het nog ‘n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: “Die koninkryk van die hemel is soos ‘n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. 
Mat 13:32  Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit ‘n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak.” 

Die koninkryk van die Here gee aan ons die vermoë om met klein dingetjies groot dinge te doen.

Dit is deel van Sy natuur in jou!

Die groot misverstand

Ons dink dat groot sukses groot pogings verg.
Daarom sien ons nie die krag van klein veranderinge raak nie.

Definisie hoop

Die geloof dat jou toekoms beter en meer voorspoedig as jou verlede kan wees en dat jou rol daarin kritiek is.

Kry beheer terug

Ons het minder beheer oor ons keuses en omstandighede as wat ons dink.

Paulus:

Rom_7:15  Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juis dit doen ek.

Ons moet op die plek kom waar goeie besluite outomaties kom.

Hoe gebeur dit?

Heb 5:14  Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. 

Gewoontes maak goeie besluite outomaties.

Die impak van klein gewoontes is soortgelyk daaraan dat wanneer mens ‘n vliegtuig se koers met een graad aanpas.
Gee genoeg vliegtyd en die bestemming verander heeltemal.

Was jy al ontevrede met jou eindbestemming, maar voel dat verandering onmoontlik is?

Klein gewoontes voel onbenullig, maar hulle kan jou bestemming heeltemal verander!

Klein gewoontes maak die verskil tussen wie jy is, en wie jy kan wees.

Wat is sukses?

Sukses is die produk van daaglikse gewoontes.
Nie die gevolg van groot lewens veranderende keuses nie.

M.a.w. op watter pad sit jou gewoontes jou?

 1. Spandeering’s gewoontes.
 2. Jou gesondheid.
 3. Kennis.
 4. Clutter in jou lewe…
 5. Geestelike gewoontes.

Die kurwe van jou gewoontes is die profesie van jou lewe.

James Clear (Atomic Habits) – You get what you repeat.

Tyd is die vergrootglas vir die lyn tussen mislukking en sukses.
Tyd vermenigvuldig wat ons saai.

Verbeel jou voor jou is ‘n ysblokkie in ‘n kamer wat -1 graad is, hy bly gevries. Een graad Celsius en dit begin smelt!

‘n Klein bietjie maak ‘n groot verskil.

Die dal van dood skaduwee

Ps 23 praat van hierdie dal.
Tussen goeie gewoontes en sukses is daar altyd ‘n dal.
Die vallei van teleurstelling.
Die vallei waar sukses talm.

Isa_28:16  daarom, so sê die Here HERE: Kyk, Ek lê in Sion ‘n grondsteen, ‘n beproefde steen, ‘n kosbare hoeksteen wat vas gegrondves is; hy wat glo, sal nie haastig wees nie.

Meesterskap neem tyd!

Alle groot dinge begin klein.
Die saad van elke gewoonte is een klein besluit.
Een wat herhaal word.

Slot

 1. Hy maak van ‘n hopie grond ‘n mens.
 2. Een been in Adam word die mooiste vrou!
 3. ‘n Ou kinderlose man word die vader van die nasies.
 4. ‘n Klein klippie vernietig ‘n reus.
 5. ‘n Handjie vol meel en ‘n bietjie olie word ‘n besigheid.
 6. Twee vissies en vyf broodjies voed die 5000.
 7. ‘n Baba in ‘n krip word die Koning van konings.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *