Jesus se eerste gelykenis

Gesteelde beloftes.

Wat kan woorde doen?

Words have energy and power with the ability to help, to heal, to hinder, to hurt, to harm, to humiliate and to humble.

Die krag van woorde is gelyk eweredig aan die gesag wat ons aan die spreker gee.

Ons kan dus kies wie se woorde en water woorde ons vorm!

Jesus het die mense geleer hoe om hulle gees in te stel om die belangrikste woorde in die skepping te kan hoor. Die woorde van die Vader!

Vandag: Jesus se eerste gelykenis

Luk 8:4  En toe daar ‘n groot menigte vergader, en die wat uit die verskillende stede by Hom aangesluit het, sê Hy aan hulle deur ‘n gelykenis: 

Respek sluit die ore van ons gees oop

Luk 8:5  ‘n Saaier het uitgegaan om sy saad te saai; en toe hy saai, val ‘n deel langs die pad en is vertrap, en die voëls van die hemel het dit opgeëet. 

Die krag van woorde is gelyk aan die gesag wat ons aan die spreker gee.

Woorde is die pakkies waarin kennis en wysheid verpak is.

In die OT word respek geskryf met die woorde: Die vrees van die Here.

Spr 9:10  Die beginsel van die wysheid is die vrees van die HERE, en kennis van die Heilige is verstand.

Daar is dus ‘n lyn tussen respek en hoor in die Bybel.

Luk 8:12  Dié langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hul harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie.

Hoe steel die duiwel die woord?

Tussen die lande was daar klip harde voetpaadjies gewees en soos wat die saad uitgestrooi was het sommige korrels op hierdie voetpaadjies te lande gekom.

Die korrels het dus geval op die plek waar mense na ‘n bestemming oppad was.

Die plekke waar mense familiêr was met die pad.

Jes 66:2  Want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so het dit alles ontstaan, spreek die HERE. Maar op hierdie een sal Ek let: op hom wat arm is en verslae van gees, en wat bewe vir my woord. 

Ons liggame bewe wanneer adrenalien ons gereed kry om in beweging te kom.

Bewe is dus ‘n teken van iemand wat toelaat dat die woord van die Here hom beweeg.

Die woord word gesteel wanneer:

  • Ons familiêr raak met die spreker.
  • Ons, ons fokus verdeel.
  • Ons die woord vergeet.

Wanneer die woord van die Here uit ons harte gesteel word, verloor ons ook kontak met Sy beloftes vir ons.

Die gevolg van verlore respek

Luk 8:6  En ‘n ander deel het op die rots geval; en nadat dit opgeskiet het, het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. 

Sonder ‘n kultuur van respek verloor ons diepte.
Disrespek bring geestelike droogte.
Geestelike droogte veroorsaak kragteloosheid.

Die fokus probleem

Luk 8:7  En ‘n ander deel het tussen die dorings in geval; en die dorings het daarmee saamgegroei en dit verstik. 

Wat is vandag se dorings?
Te veel inligting, te min tyd.

“What you stay focused on will grow.”
 Roy T. Bennett

Fokus is die nuwe dissipline.

Hoe kry ek my fokus terug?

Jak 1:6  Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. 
Jak 1:7  Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie— 
Jak 1:8  so ‘n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë.

Geloof maak hernude fokus moontlik, maar ongeloof steel ons beloning deur dubbelhartigheid.

Dubbelhartig in Grieks (dispuchos) = Iemand met twee geeste.
Dit beteken iemand wat sy liefde verdeel.
Dubbelhartig = verdeelde lojaliteite.

Slot

Paulus sê nou bly net geloof, en liefde, maar die grootste hiervan is die liefde.

Geloof is hoe die krag van die Here grond vat in ons omstandighede.
Hoop is ons geloof dat die toekoms beter sal wees as die verlede terwyl ons verstaan watter rol ons keuses speel in daardie beter toekoms.
Liefde is die lojaliteitstoets wat die beloning bring.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *