Gebruik die energie van jou storms

Life isn’t about waiting for the storm to pass…It’s about learning to dance in the rain. – Vivian Greene

Kan jy die drom slae van die donderweer om jou gebruik as die ritme van jou dans?

Vandag gaan jy leer hoe om die energie van jou storms te gebruik om voor te kom.

Mat 14:22  En Jesus het dadelik sy dissipels gedwing om in die skuit te gaan en voor Hom uit te vaar na die oorkant.

Gedwing > Wanneer ons voel ons vryheid is in gedrang ervaar ons dit as ‘n storm wat dreig op die horison.

Dan voel ons, ons keuses word getem. (Geld? Goor verhoudinge? Geen uitweg?)

Oorkant > Ons almal het ń oorkant, droom… ń Verantwoordelikheid teenoor ons geliefdes.
Daardie een plek waar ons graag voet aan wal wil sit.

Mat 14:24  En die skuit was al in die middel van die see, geteister deur die golwe; want die wind was teen hulle.

Tussen ons en ons oorkant is daar altyd golwe – dinge wat maak dat ons nie die uitweg kan sien nie.

Mat 14:25 Maar in die vierde nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see.

Mat 14:26 En toe die dissipels Hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê: Dit is ‘n spook! En hulle het geskreeu van vrees.

Wanneer ons oorweldig voel, sien ons soms verlossing aan vir ń spook.

Vir meer inligting sien gerus Laas week se video: Gesteelde beloftes. [[Jesus se eerste gelykenis]]
Jesus se eerste gelykenis (youtube.com)

Die krag van jou woorde is gelyk aan die respek wat jy vir die spreker het.

Daardie video is ń fondament vir vandag se woord.

Mat 14:27 Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê: Hou goeie moed, dit is Ek! Moenie vrees nie.

Mat 14:28 En Petrus antwoord Hom en sê: Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom.

Elkeen het ń bevel nodig.
ń Uitdaging wat sterk genoeg is om jou op die water te laat loop.
Miskien is daardie huidige verantwoordelikheid waarmee jy stoei juis daardie bevel…
Dit is dié uitdagings wat ons pogings fokus en die deurbraak nader bring.

Mat 14:29  En Hy sê: Kom! Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan.

Mat 14:30 Maar toe hy die sterk wind sien het hy bang geword; en toe hy begin sink, roep hy uit en sê: Here, red my!

Wind sien > Wanneer ons fokus op ons eie tekortkominge word vrees by die deur in gedra.
Wanneer ons op ons gawes fokus kom geloof by die deur in!

Mat 14:31 En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê: Kleingelowige waarom het jy getwyfel?

Waaraan het Petrus getwyfel?
Aan sy vermoë om op die water te loop

Twyfel ontspring uit twee fonteine:

Wanneer ons onseker is van Sy vermoë.
Onsekerheid oor ons gawes.

Maak ń lys van jou gawes.

Die sterk punte wat jy ontvang het.
Ontwikkel selfvertroue in jou gawes… Dawid was geoefen met sy slingervel!

Mat 14:32 Daarop klim hulle in die skuit, en die wind het gaan lê.

*Die storms gaan lê wanneer die bevel uitgevoer is.

Elke keer wanneer ons ń besluit oor ń uitdaging neem, beïnvloed dit ons selfbeeld na die een of ander kant.

Wanneer ons nodige aksies vermei verander dit ons gevoel oor onsself. Die slagoffers is ons selfbeeld en ons selfrespek.

Lae selfrespek sal altyd die koers van die minste weerstand inslaan.

Mat 14:33 Toe kom die wat in die skuit was, en val voor Hom neer en sê: Waarlik, U is die Seun van God!

Petrus se dapperheid het Jesus se identiteit bevestig onder Petrus se vriende.

Jy is ń dapper man of vrou. Jy kan leer om in die storm saam met die reën te dans. Kom loop saam op die water.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *