Die pad na geestelike vervulling…

Vrae

  1. Voel jy daar kort iets?
  2. Wat bedoel ons wanneer ons van die Heilige Gees praat?
  3. Hoekom voel ons soms swak?

Wat kort?

Paulus kom in Efese aan en sien Christene, maar hy kom agter hulle kort iets.

Het jy al gevoel daar kort iets in jou lewe?

Niks is verkeerd nie, maar tog is alles nie pluis nie…

Vir baie het, om onvervuld te wees, die nuwe normaal geraak…

Soms is die gevoel dat daar iets kort ‘n uitnodiging…

Hand 19:1 Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die hoërliggende gebiede gereis en afgegaan na Efese, waar hy ‘n aantal dissipels aangetref het. 

2 Hy het hulle gevra: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Hulle het hom geantwoord: Nee, ons het nie eers gehoor dat daar ‘n Heilige Gees is nie. 

6 Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het oor hulle gekom…

Wat bedoel ons wanneer ons van die Heilige Gees praat?

Ons dink aan: Vitaliteit, reinheid, persoonlikheid, Goddelikheid en Drie-eenheid.

In ons vers is die Griekse woord vir Gees: pneuma > ‘n stroom lug.

In die meeste antieke tale is die drie woorde: gees, wind en asem die selfde woord.

Wanneer iemand dood gaan sê ons: Hy het sy laaste asem uit geblaas…

Wind staan vir lewe en energie.

Adam kry die Here se asem:

Gen 1:7 God het die mens met stof uit die grond gevorm, en in sy neus die asem van lewe geblaas. So het die mens ‘n lewende wese geword.

In die Hebreeuse taal is daar twee woorde vir asem.

Een is stil en sag die ander met vors.

Neshama en Ruach.

Die Here se asem in die Bybel altyd Ruach.

Hy word altyd geassosieer met energie, vors en krag!

Hoekom voel ons soms swak?

Baie mense leef nie, dit lyk asof hulle maar net bestaan…

Die woord Ruach beteken bestaan en energie opgerol in een.

Dawid se  beker is nie vol nie, maar  loop oor…

Na die era van Jesus verander dinge:

1Tim 1:14 Ons Here se genade oor my was oorvloedig, en daarmee saam ook nog die geloof en liefde wat daar in Christus Jesus is.

Oorvloedig = super abound…

Hoor wat gebeur in Hand 2:2

Onverwags het daar uit die hemel ‘n geluid soos dié van ‘n kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.

Hand 1:8 Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom…

Krag = Dunamis = Dunamoo

Die Heilige Gees is soos ‘n dinamo in ons wat voortdurend krag opwek, geestelike krag.

Suiwerheid

Die tweede ding waarmee ons die Heilige Gees assosieer is reinheid.

Rom 8:15 Julle het immers nie ‘n Gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie; nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is…

Deur die Heilige Gees dra ons nuwe vrug.

Ons verruil die vrug van slawerny met die vrug van vryheid.

Volgende keer: Die vrug van vryheid…

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *