Dit is volbring

In die Hebreeuse kultuur was staan baie keer ‘n posisie van oordeel gewees terwyl sit weer ‘n posisie van seën en gesag was. 

Ander kere weer was sit ‘n teken van intieme permanensie. ‘n Teken van stabiliteit.

Konings het altyd op ‘n troon gesit terwyl die onderdane staan. Slegs vriende en vertrouelinge van ‘n koning kon in sy teenwoordigheid st.

Efe 2:6-9 Ja, Hy het ons in Christus Jesus saam opgewek, en saam laat sit in die hemel, 7 sodat Hy in tye wat kom, bewys kan lewer van die alles oortreffende rykdom van sy genade deur sy goedheid aan ons in Christus Jesus. 8 Want uit genade is julle verlos, deur geloof. En juis dit kom nie uit julle self nie; dit is die gawe van God. 9 Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie…

Die woordjie sit – openbaar iets van die hemelse lewe.

Christenskap begin nie met hardloop nie, maar met sit!

Christenskap begin nie met die groot doen nie, maar met gedoen.

Loop impliseer moeite en inspanning, maar hoe maak ons dit daar sonder?

Efe 2:8 Want uit genade is julle verlos, deur geloof. En juis dit kom nie uit julle self nie; dit is die gawe van God. 9 Dit kom nie uit eie werke nie…

Saam met ons redding het daar ook ‘n herposisionering gekom!

Ons enigste uitweg was om ons sondes op Sy skouers te sit.

Rom 10:9 Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. 10Want met die hart glo ons, en word so regverdig verklaar; met die mond bely ons, en word so verlos.

Ons het ons Christelike lewe begin deur om op Hom staat te maak.

Totdat ‘n mens dit nie kan doen nie, is hy of sy nog nie ‘n Christin nie.

Ons versekering: Daar is geen beperking op die genade van die Here nie.

Sit

Sit is ‘n posisie van rus…

Dit beteken: Die werk is klaar en ek sit omdat ek wil rus…

Wat beteken dit regtig om te sit?

Gaan sit en voel hoe die moegheid uit jou bene verdwyn…

Ons lees dat Adam op die sesde dag geskape was. Hy het dus geen aandeel gehad in alles wat voor daardie dag geskape was nie.

Die sewende dag waarop die Here gerus het was dus in werklikheid Adam se eerste dag!

Adam het sy lewe met die Sabbat begin!

Mense is maksimaal suksesvol en produktief wanneer hulle vanuit ‘n psigiese posisie van rus opereer.

Dan is ons denke helder, ons het goeie verwagtinge en ons kan nuwe strategie vir die toekoms maklik raak sien.

Adam kon rus want die Here se werk was klaar, net so kan ons rus omdat Jesus Sy deel gedoen het.

Dit is die Evangelie: Jesus het ons sondes aan die kruis betaal en ons aandeel is dan om voluit en met vrymoedigheid in geloof vorentoe te kan gaan.

Joh 19:30 Toe Jesus die suur wyn geneem het, sê Hy: “Dit is volbring!” En Hy het sy kop vooroor gebuig en sy gees oorgegee.

Die Griekse woordjie Volbring (Teléoo) beteken: Vervaldatum. Jesus het met Sy laaste asem ons sondige natuur se vervaldatum aangekondig.

Christenskap beteken waarlik dat God alles gedoen het in Christus en dat ons slegs deur geloof daarin kan instap.

Die opdrag is nie: Sit nie, maar sien jouself as gesete in Christus.

Efe 1:18 …en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels…

Die woordjie insien(i’do) beteken perspektief. Dit beteken ons lewens perspektief moet deur die hoop in Christus gevorm word…

Slot

Die Here het aan ons ‘n posisie van rus gegee.

Dit is die posisie waaruit ons geestelike ervaring vloei.

Lewens sukses kom vanuit ‘n posisie van emosionele en geestelike rus.

Die era van strewe en wette is verby.

Ek kan nie aan ‘n beter vers dink om mee af te sluit as Luk 14:17 nie.

Toe dit tyd was vir die feesmaal, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê, ‘Kom, alles is gereed!’

Wedergeboorte begin met die aanvaarding in geloof van dit wat God reeds gedoen het.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *