Indien jy graag by die Agapé – wenspan betrokke wil raak, vul asb hierdie vorm in. Jou naam en belangstellings sal dan op ons databasis bygevoeg word en sodra dienste in daardie areas benodig word sal ons jou inhardloop. Baie dankie vir jou gewilligheid om te dien. Saam maak ons nuwe herinneringe…