Februarie

4 Ouderlings vergadering

11 Nuwe lidmate voorstelling

18 Selleiers vergadering

23 Ek is geskei – is daar hoop vir my? – Enkel aand kursus (Skakel Riaan 082 997 3299)

25 Doop

25 Gasvryheid en Diakens vergadering.

Maart

3 Selleiers vergadering

10 Ouderlings vergadering

15 Aandmark

17 Diakens en ouderlings voorstelling

17 Leiersel

20 Skole sluit

21 Mense regte dag

29 Goeie Vrydag

29 Nagmaal fees

31 Paasfees

April

7 Leier sel

21 Nagmaal

21 Nuwe lidmate klas

21 Doop

28 Nuwe lidmate voorstelling

Selleiers vergadering

Mei

5 Ouderlings vergadering

6 Mei tot 26 Aug Grief share.

7 Mei tot 23 Julie Slavery to Sonship

9 Hemelvaart

12 Moedersdag

17 Nagmaal

19 Pinkster

19 Selleiers vergadering

26 Diakens / Gasvryheid vergadering

31 Aandmark

Junie

2 Selleiers vergadering

3-8 Father’s embrace

9 Ouderlings vergadering

14 Skole sluit

16 Jeugdag

16 Vadersdag

16 Versoenings dag

25 Kersdag

31 Oujaarsdag