Februarie

4 Ouderlings vergadering

11 Nuwe lidmate voorstelling

18 Selleiers vergadering

23 Ek is geskei – is daar hoop vir my? – Enkel aand kursus (Skakel Riaan 082 997 3299)

25 Doop

25 Gasvryheid en Diakens vergadering.

Maart

3 Selleiers vergadering

10 Ouderlings vergadering

15 Aandmark

17 Diakens en ouderlings voorstelling

17 Leiersel

20 Skole sluit

21 Mense regte dag

29 Goeie Vrydag

29 Nagmaal fees

31 Paasfees

April

Mei

Junie

Julie

Augustus

September

Oktober

November

Desember

16 Versoenings dag

25 Kersdag

31 Oujaarsdag