Ds. George Steenkamp – 083 327 2799

Marius Botha (Pastoraal en Familie sentrum) – 082 855 6600